YVA-Kuulutus Leppämäki Wind Farm Oy, Leppämäen (Pyhäjärvi) tuulivoimapuisto, ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Julkaistu 31.08.2022

YVA-KUULUTUS

LEPPÄMÄKI WIND FARM OY, LEPPÄMÄEN (PYHÄJÄRVI) TUULIVOIMA-PUISTO, YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA
Megatuuli Oy/Leppämäki Wind Farm Oy suunnittelee tuulivoimapuistohanketta Pyhäjärven kaupungin Leppämäen alueelle. Hankealue sijaitsee Pyhäjärven kaupungin eteläosassa, rajautuen Pihtiputaan kuntarajaan hankealueen lounaisreunasta. Hankealueen rajalta etäisyys Pyhäjärven keskustaan on noin 20 km ja Pihtiputaan keskustaan noin 16 km. Hankealueen pinta-ala on noin 1 050 ha.

Leppämäen hankealueelle suunnitellaan enintään 6 voimalan tuulivoimapuistoa, jossa voimaloiden yksikköteho tulisi olemaan enintään 10 MW. Suunniteltujen voimaloiden napakorkeus on noin 200 metriä, roottorin halkaisija noin 200 metriä ja voimaloiden pyyhkäisykorkeus
enintään 300 metriä.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA) tutkitaan seuraavanlaisia alustavia vaihtoehtoja (VE):

  • VE0: Hanketta ei toteuteta
    VE1: Toteutetaan 6 voimalan hanke
    VE2: Toteutetaan 5 voimalan hanke

Sähkönsiirron osalta tarkastellaan vain yhtä vaihtoehtoa. Tuulivoimapuisto liitetään suoraan hankealueen eteläosan läpi kulkevaan Elenian 110 kV sähkölinjaan. Hankealueelle rakennetaan liittymistä varten oma sähköasema.

Arviointiohjelma nähtävillä
Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukainen ympäristövaikutusten arviointiohjelma on nähtävillä 31.8. – 30.9.2022 Pyhäjärven kaupungin ja Pihtiputaan kunnan internet-sivujen virallisissa ilmoituksissa sekä osoitteessa www.ymparisto.fi/leppamaentuulivoimaYVA

Paperiset versiot ovat lisäksi luettavissa Pyhäjärven kaupungin teknisessä toimistossa ja pääkirjastossa, Pihtiputaan kunnanvirastossa sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa (Veteraanikatu 1, Oulu) niiden aukiolojen puitteissa.

Yleisötilaisuus
Hanketta koskeva yleisötilaisuus järjestetään keskiviikkona 14.9.2022 klo 17.00 –
19.00Pyhäjärven kaupungintalolla (Ollintie 26, 86800 Pyhäsalmi) sekä verkkolähetyksenä, jonka linkki tulee saataville hankkeen verkkosivulle (verkko-osoite edellä). Asiasta ovat kertomassa YVA-yhteysviranomaisen (Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja
POHJOIS-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
Puh. 0295 038 000 Veteraanikatu 1
www.ely-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa PL 86
90101 Oulu
ympäristökeskus), hankevastaavan (Leppämäki Wind Farm Oy) ja YVA-konsultin (Sweco Infra & Rail Oy) edustajat. Tilaisuudessa esitellään myös hankkeen kaavoitusta. Kahvitarjoilu klo 16.30 alkaen. Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita kuulemaan ja osallistumaan.

Kannanottojen esittäminen
Jokaisella on oikeus esittää mielipiteensä ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. Kannanotot tulee toimittaa 30.9.2022 mennessä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi tai kirjallisena postitse osoitteella PL 86, 90101 OULU. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus antaa lausuntonsa arviointiohjelmasta viimeistään 30.10.2022. Lausunto, johon sisältyy yhteenveto arviointiohjelmaan jätetyistä kannanotoista, laitetaan nähtäville osoitteeseen www.ymparisto.fi/leppamaentuulivoimaYVA

Lisätietoa:
Hankevastaava: Leppämäki Wind Farm Oy/Megatuuli Oy, projektipäällikkö Henna Hyttinen
p. 040 5330 491, henna.hyttinen(at)megatuuli.fi ja hankekehitysjohtaja Kalle Sivill, p. 040 541 6105, kalle.sivill(at)megatuuli.fi

Konsultti: Sweco Infra & Rail Oy. YVA-konsultti: Jatta Salmi, p. 050 919 5465, jatta.salmi(at)sweco.fi ja kaavakonsultti: Iikka Ranta, p. 040 763 0161, iikka.ranta(at)sweco.fi

Yhteysviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Heli Kinnunen, p. 0295 038 018, heli.kinnunen(at)ely-keskus.fi

Tämä kuulutus on pidetty nähtävillä ELY-keskuksen verkkosivujen (ely-keskus.fi/pohjoispohjanmaa) kuulutuksia -osiossa 31.8. – 30.9.2022 välisen ajan sekä vaikutusalueen kunnissa. Kuulutus on julkaistu samanaikaisesti myös hankkeen YVA-sivulla (www.ymparisto.fi/leppamaentuulivoimaYVA).

POHJOIS-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Puh. 0295 038 000 Veteraanikatu 1 www.ely-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa PL 86
90101

Takaisin kuulutuksiin

Hae sivustolta