YVA-kuulutus, Pohjan Voima – Moskuankankaan Tuulipuisto Oy ja Metsähallitus, Moskuankankaan tuulivoimahanke, Pyhäjärvi

Julkaistu 08.03.2023

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA

Pohjan Voiman Moskuankankaan Tuulipuisto Oy ja Metsähallitus suunnittelevat tuulivoimahanketta
Pyhäjärven kaupungissa sijaitsevalle Moskuankankaan alueelle. Hankealueelle suunnitellaan yhteensä enintään 28 tuulivoimalan rakentamista (VE1). Yhden tuulivoimalan kokonaiskorkeus on enintään 330 metriä ja voimaloiden teho yhteensä on 160280 MW. Voimaloiden määrä ja teho tarkentuvat suunnitteluprosessin aikana. Moskuankankaan hankealueen pintaala on 4061 hehtaaria.


Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tullaan arvioimaan vaikutukset hankkeen toteuttamatta
jättämiselle (VE0) sekä kahdelle hankevaihtoehdolle (VE1VE2):

  • VE0: Hanketta ei toteuteta.
  • VE1: Toteutetaan 28 tuulivoimalan hanke. Voimaloiden roottorin halkaisija on enintään 220
    metriä ja kokonaiskorkeus on enintään 330 metriä.

  • VE2: Toteutetaan 23 tuulivoimalan hanke. Voimaloiden roottorin halkaisija on enintään 220
    metriä ja kokonaiskorkeus on enintään 330 metriä.


Hankkeessa selvitetään eri vaihtoehtoja yhdistää tuulivoimalat hankealueelta sähköverkkoon:

  • A. Pohjoiseen Hautaperän tekojärven sekä Haapajärven itäpuolitse Pysäysperän sähköasemalle, joko olevan SauviinmäkiSavineva tuulivoimaalueen pohjoispuolelta (A1, noin 29 km) tai eteläpuolelta (A2, noin 28 km)
  • B. Koilliseen Parkkimajärven pohjoisosaan mahdollisesti rakennettavalle uudelle sähköasemalle, joko Elenian, 110 kV PyhäjärviVälikangas, linjan mukaisesti Kuonanjärven pohjoispuolitse (B1, noin 34 km) tai eteläpuolitse (B2, noin 33 km)


Tuulivoimapuistoon, sähköaseman läheisyyteen, osoitetaan noin viiden hehtaarin suuruinen varaus akkukentän rakentamiselle. Kyseessä on kokonaisuus, jonka välityksellä tuulivoimapuisto liitetään valtakunnan verkkoon.


Moskuankankaan tuulivoimahankkeen hankealue sijaitsee Pyhäjärven kaupungin lounaiskulmassa lähellä kuntarajoja. Etäisyyttä Haapajärven keskustaan on noin 14 kilometriä, Reisjärven keskustaan noin 18 kilometriä, Pihtiputaan keskustaan noin 20 kilometriä ja Pyhäjärven keskustaan noin 24 kilometriä.


Arviointiohjelma nähtävillä

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukainen ympäristövaikutusten arviointiohjelma on nähtävillä 8.3.20237.4.2023 välisen ajan Pyhäjärven ja Haapajärven kaupunkien sekä Pihtiputaan ja Reisjärven kuntien internetsivujen virallisissa ilmoituksissa sekä osoitteessa:
www.ymparisto.fi/moskuankankaantuulivoimaYVA

Paperiset versiot ovat lisäksi luettavissa PohjoisPohjanmaan ELYkeskuksessa (Veteraanikatu 1, Oulu) sekä edellä mainittujen kaupunkien ja kuntien asiointipisteissä ja kirjastoissa niiden aukioloaikojen puitteissa.


Yleisötilaisuus

Hanketta koskeva yleisötilaisuus järjestetään tiistaina 14.3.2023 klo 17.0019.00 Pyhäjärven kaupungintalolla (Ollintie 26). Etäosallistumislinkki tulee edellä mainitulle verkkosivulle ennen tilaisuutta. Tilaisuudessa esitellään myös hankkeen kaavoitusta. Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita kuulemaan ja osallistumaan. Kahvitarjoilu klo 16.30 alkaen.


Mielipiteen esittäminen

Jokaisella on oikeus esittää mielipiteensä ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. Mielipiteet tulee toimittaa kirjallisena 7.4.2023 mennessä PohjoisPohjanmaan ELYkeskukselle sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.pohjoispohjanmaa@elykeskus.fi tai postitse osoitteella PL 86, 90101 OULU.


PohjoisPohjanmaan ELYkeskus antaa lausuntonsa arviointiohjelmasta viimeistään kuukauden kuluttua nähtävilläolon päättymisestä. Lausunto tulee nähtäville osoitteeseen:
www.ymparisto.fi/moskuankankaantuulivoimaYVA


Lisätietoa:

Yhteysviranomainen: PohjoisPohjanmaan ELYkeskus, yhteyshenkilö Heini Ervasti, p. 0295 037 409, heini.ervasti@elykeskus.fi


Hankkeesta vastaava: Pohjan Voima Moskuankankaan Tuulipuisto Oy, yhteyshenkilö Tomi Mäkipelto, p. 050 370 4092, tomi.makipelto@pohjanvoima.fi


YVAkonsultti: Sweco Finland Oy, yhteyshenkilö Sanukka Lehtiö, p. 050 316 1277, sanukka.lehtio@sweco.fi


Tämä kuulutus pidetään nähtävillä ELYkeskuksen verkkosivujen (elykeskus.fi/pohjoispohjanmaa) kuulutuksia osiossa ja Pyhäjärven ja Haapajärven kaupungeissa sekä Pihtiputaan ja Reisjärven kunnissa 8.3.20237.4.2023 välisen ajan. Kuulutus julkaistaan samanaikaisesti myös hankkeen YVAsivulla
www.ymparisto.fi/moskuankankaantuulivoimaYVA

Takaisin kuulutuksiin

Hae sivustolta