YVA-Kuulutus, YIT Suomi Oy-Hallakallion tuulivoimahanke, Pyhäjärvi

Julkaistu 19.04.2023

YVA-kuulutus

YIT Suomi Oy –Hallakallion tuulivoimahanke, Pyhäjärvi

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA
YIT Suomi Oy suunnittelee tuulivoimahanketta Pyhäjärven kaupungissa sijaitsevalle Hallakallion alueelle.
Hankealueelle suunnitellaan yhteensä enintään 28 tuulivoimalan rakentamista (VE1). Yhden
tuulivoimalan kokonaiskorkeus on enintään 310 metriä ja voimaloiden teho yhteensä on 196–280
MW. Hallakallion hankealueen pinta-ala on 3150 hehtaaria.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tullaan arvioimaan vaikutukset hankkeen toteuttamatta
jättämiselle (VE0) sekä kahdelle hankevaihtoehdolle (VE1–VE2):

VE0: Hanketta ei toteuteta, eikä hankealueelle tule uutta toimintaa. Ympäristövaikutusten arvioinnissa
vaihtoehdon VE0 vaikutukset arvioidaan samalla tarkkuudella kuin varsinaisten
toteuttamisvaihtoehtojen, jotta tuotettu tieto ympäristövaikutuksista on tasapuolista ja
vertailukelpoista.
VE1: Hankealueelle rakennetaan enintään 28 tuulivoimalaa. Yksittäisen voimalan teho on 7–
10 MW ja kokonaisteho enintään 196–280 MW. Voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään
310 metriä.
VE2: Hankealueelle rakennetaan enintään 24 tuulivoimalaa. Yksittäisen voimalan teho on 7–
10 MW ja kokonaisteho enintään 168–280 MW. Voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään
310 metriä.

Alustavasti tuulivoimahanke on suunniteltu liitettävän valtakunnan verkkoon Haapajärvellä sijaitsevallaPysäysperän sähköasemalla. Tuulivoimahanke vaatii uuden sähkönsiirtolinjan rakentamista.Tarkemmat sähkönsiirron ratkaisut selviävät suunnittelun edetessä. Alustavasti tutkitaan kahta eri reittiä alavaihtoehtoineen (SVE1a-f ja SVE2a-b):

SVE1a-f. Rakennetaan uusi 110 kV tai 400 kV voimajohto hankealueelta Pysäysperälle. Voimajohdolle
on hankealueella kolme alavaihtoehtoa (SVE1a-c), mutta ne yhdistyvät samaan
voimajohtolinjaan noin 2 km etäisyydellä hankealueen pohjoispäästä länteen. Voimajohto
jatkuu kohti Pysäysperän sähköasemaa noin 20 km, kunnes jakautuu alavaihtoehdoiksi
SVE1d-f.

SVE2a-b. Rakennetaan uusi 110 kV tai 400 kV voimajohto hankealueelta Pysäysperälle. Voimajohdolle
on hankealueella yksi vaihtoehto. Voimajohto jatkuu kohti Pysäysperän sähköasemaa
noin 24 km, kunnes jakautuu alavaihtoehdoiksi SVE2a-b.

Hankealueelle rakennetaan yksi sähköasema sisäisen sähkönsiirron toteuttamiseksi. Sähköasemalle on alustavan suunnittelun perusteella kolme mahdollista sijaintia.

Hallakallion tuulivoimahankkeen hankealue sijaitsee Pyhäjärven kaupungin lounaiskulmassa Pihtiputaan kunnanrajalla. Etäisyyttä Pyhäjärven keskustaan on 17 km, Haapajärven keskustaan on noin 18 kilometriä ja Pihtiputaan keskustaan noin 15 kilometriä.

Arviointiohjelma nähtävillä
Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukainen ympäristövaikutusten arviointiohjelma on nähtävillä 19.4.2023–19.5.2023 välisen ajan Pyhäjärven ja Haapajärven kaupunkien sekä Pihtiputaan kunnan internet-sivujen virallisissa ilmoituksissa sekä osoitteessa:
https://www.ymparisto.fi/fi/osallistu-ja-vaikuta/ymparistovaikutusten-arviointi/hallakallion-tuulivoimahanke-pyhajarvi

Paperiset versiot ovat lisäksi luettavissa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa (Veteraanikatu 1, Oulu) sekä edellä mainittujen kaupunkien ja kuntien asiointipisteissä ja kirjastoissa niiden aukioloaikojen puitteissa.

Yleisötilaisuus
Hanketta koskeva yleisötilaisuus järjestetään keskiviikkona 3.5.2023 klo 17.00–19.00 Pyhäjärven kaupungintalolla (Ollintie 26). Etäosallistumislinkki tulee edellä mainitulle verkkosivulle ennen tilaisuutta. Tilaisuudessa esitellään myös hankkeen kaavoitusta. Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita kuulemaan ja osallistumaan. Kahvitarjoilu klo 16.30 alkaen.

Mielipiteen esittäminen
Jokaisella on oikeus esittää mielipiteensä ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. Mielipiteet tulee toimittaa kirjallisena 19.5.2023 mennessä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi tai postitse osoitteella PL 86, 90101 OULU.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus antaa lausuntonsa arviointiohjelmasta viimeistään kuukauden kuluttua nähtävilläolon päättymisestä. Lausunto tulee nähtäville osoitteeseen:
www.ymparisto.fi/hallakalliontuulivoimaYVA

Lisätietoa:
Yhteysviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, yhteyshenkilö Elisa Kyllönen, p. 0295 038 055, elisa.kyllonen@ely-keskus.fi

Hankkeesta vastaava: YIT Suomi Oy, yhteyshenkilö Jarno Hautamäki, p. 040 869 0985, jarno.hautamaki@yit.fi

YVA-konsultti: Ramboll Finland Oy, yhteyshenkilö Susanna Hirvonen, p. 044 709 3257, susanna.hirvonen@ramboll.fi

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä ELY-keskuksen verkkosivujen (ely-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa) kuulutuksia -osiossa ja Pyhäjärven ja Haapajärven kaupungeissa sekä Pihtiputaan kunnassa 19.4.2023-19.5.2023 välisen ajan. Kuulutus julkaistaan samanaikaisesti myös hankkeen YVA-sivulla
www.ymparisto.fi/hallakalliontuulivoimaYVA

Takaisin kuulutuksiin

Hae sivustolta