Siirry suoraan sisältöön

Pihtiputaan kunta

KUULUTUS PIHTIPUTAAN ARVOLAN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN VIREILLETULOSTA JA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI-SUUNNITELMAN (OAS) NÄHTÄVILLE ASETTAMISESTA

KUULUTUS PIHTIPUTAAN ARVOLAN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN VIREILLETULOSTA JA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI-SUUNNITELMAN (OAS) NÄHTÄVILLE ASETTAMISESTA

Pihtiputaan kunnanhallitus on päättänyt 20.5.2024 § 122 Arvolan teollisuusalueen asemakaavan vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtäville asettamisesta.

Arvolan teollisuusalueen asemakaavan suunnittelualue sijoittuu noin 1 kilometrin verran Pihtiputaan keskustasta pohjoiseen. Alue rajoittuu idässä nelostiehen (E75), etelässä Reisjärventiehen (st 760) ja itäpuolella on vanha kulttuurihistoriallisesti arvokas pappilan pihapiiri ja sitä ympäröivää asutusta. Suunnittelualueen koko on noin 35,7 hehtaaria ja pinta-alasta yli puolet on Pihtiputaan kunnan omistuksessa. Kaavan suunnittelualueesta noin neljännes jo rakentunut teollisuusalueeksi.

Tavoitteena on selvittää asemakaavalla teollisuusalueen laajenemismahdollisuudet ja alueelle soveltuva yritystoiminta. Kaavoitustyössä huomioidaan Arvolan olemassa olevat yritykset, elinkeinojen kehittämistarpeet, vihreän siirtymän mahdollisuudet sekä valtatien kehittämisen aluetarpeet rinnakkaistie- ja eritasoliittymät mukaan lukien. Kaavan tavoitteena on mahdollistaa alueelle jo rakennettujen yritystonttien nykyinen käyttö ja uusien yritysten sijoittuminen alueelle, mukaan lukien Sammakkokangas Oy:n jätteen lajitteluasema Arvolantien pohjoispäähän.

Kaavassa huomioidaan läheisen asutuksen asettamat vaatimukset teollisuusalueen toimintojen luonteelle (ympäristöhäiriöttömyys, suojaviheralueiden tarve) sekä valtatien meluvaikutukset ja melusuojauksen ratkaisut. Hulevesien hallinta toteutetaan mahdollisimman luonnonmukaisella tavalla ja maamassoja pyritään hyödyntämään alueella. Kaavoituksen yhteydessä selvitetään asutuksen puoleisilla yritystonteilla myös teollisuustoimintaan liittyvien asuintilojen tai erillisen asuinrakentamisen rakentamisen mahdollisuudet (pienyrittäjyys).

Arvolan teollisuusalueen asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä 29.5.-27.6.2024 välisen ajan kunnan verkkosivuilla osoitteessa https://pihtipudas.fi/kuulutukset/. Aineisto on nähtävillä myös Pihtiputaan kunnanvirastossa osoitteessa Keskustie 9.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskevat lausunnot ja mielipiteet tulee jättää 27.6.2024 mennessä joko sähköisesti osoitteeseen pihtiputaan.kunta@pihtipudas.fi tai postitse osoitteeseen Pihtiputaan kunta / Kunnanhallitus, Arvolan teollisuusalueen asemakaava, Keskustie 9, 44800 Pihtipudas. Pyydämme merkitsemään mielipiteeseen selkeästi, mitä osallistumis- ja arviointisuunnitelman kohtaa kommentti koskee.

Kaava-asiakirjoihin voi tutustua osoitteessa: https://pihtipudas.fi/asuminen-ja-elaminen/asuminen-kaavoitus-ja-rakentaminen/rakentaminen-ja-kaavoitus/kaavoitus-ja-mittaus/vireilla-olevat-asemakaavat/.

LISÄTIETOJA ANTAVAT:

PIHTIPUTAAN KUNTA

Aluearkkitehti Helena Raatikainen, p. 044 459 7389, helena.raatikainen@pihtipudas.fi
Kartoittaja Martti Junikka, p. 040 8600781, martti.junikka@pihtipudas.fi