Kysely Leppämäen tuulivoimapuiston sosiaalisista vaikutuksista – Vastaa 12.2.2023 mennessä

Julkaistu 20.01.2023

Megatuuli Oy/Leppämäki Wind Farm Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Pohjois-Pohjanmaalle Pyhäjärven Leppämäen alueelle, Pyhäjärven kaupungin eteläosaan. Hankealue rajautuu lounaassa Pihtiputaan kuntarajaan. Hankealueelta on etäisyyttä Pyhäjärven keskustaan noin 20 km ja Pihtiputaan keskustaan noin 16 km.

Hankealueelle suunnitellaan enintään 6 voimalan tuulivoimapuistoa, jossa voimaloiden yksikköteho tulisi olemaan enintään 10 MW. Suunniteltujen voimaloiden napakorkeus on noin 200 metriä, roottorin halkaisija noin 200 metriä ja voimaloiden pyyhkäisykorkeus enintään 300 metriä.

Hankkeessa on meneillään ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA-menettely), johon liittyy kysely. YVA-menettelyssä ei tehdä hanketta koskevia päätöksiä, vaan sen tavoitteena on tuottaa tietoa päätöksenteon perustaksi. YVA-menettelyyn saavat osallistua kaikki ne, joita hanke kiinnostaa.

Vastaa kyselyyn sunnuntaihin 12.2.2023 mennessä.

Mikäli et pysty vastaamaan netissä, paperilomakkeen valmiiksi maksettuine vastauskuorineen voi pyytää YVA-konsultilta, suunnitteluavustaja Tuija Junttila, tuija.junttila@sweco.fi, puh. 050 3160 090.

Kyselyn vastaukset käsitellään luottamuksellisesti (YVA-konsultti ja hankevastaava). Vastauksista kootaan yhteenveto, ja tuloksia hyödynnetään YVA-menettelyssä. Raportti ja tulosten muu tiedotus tehdään niin, että yksittäisiä vastaajia ei pysty tunnistamaan.

Tutustu tarkemmin hankealueen karttaan.

Lisätietoja hankkeesta ja kyselystä

YVA-konsultti Sweco
projektipäällikkö Jatta Salmi
jatta.salmi@sweco.fi
puh. 050 919 5465

Hankevastaava Megatuuli Oy/Leppämäki Wind Farm Oy
projektipäällikkö Henna Hyttinen
henna.hyttinen@megatuuli.fi
puh. 040 533 0491

Lue lisää Leppämäen tuulivoima -hankkeesta Ympäristöhallinnon verkkosivuilta.

Takaisin uutisiin

Hae sivustolta