Kysely vammaisten digitaalisen osallisuuden kartoittamiseksi

Tutkimuksessa kartoitetaan Suomessa asuvien, täysi-ikäisten kuulo-, liikunta- ja näkövammaisten digitaalisen osallisuuden tilannetta yhteiskunnassamme sekä selvitetään muun muassa saavutettavuuteen liittyviä käytännön haasteita ja mahdollisuuksia. Kohderyhmältä kerätyn kyselyaineiston perusteella luodaan tilannekuva, jonka kautta yhteiskunnalliseen keskusteluun saadaan konkretiaa ja epäkohtiin voidaan puuttua muun muassa päätöksentekijöiden ja palveluntarjoajien toimesta.

Mikäli olet Suomessa asuva aikuinen, jolla on kuulo-, liikunta- ja/tai näkövamma, vastaa kyselyyn digiosallisuudesta ja vaikuta osaltasi tärkeään selvitystyöhön. Vastaamiseen menee noin 15 – 30 minuuttia riippuen vastaustarkkuudesta ja -laajuudesta. Kysely on avoinna ainakin 16.1.2022 asti.

Kyselyyn vastataan nimettömänä eikä suoraan yksilöiviä henkilötietoja kerätä. Ainoastaan tutkimuksen tekijällä on pääsy kerättyyn aineistoon eikä sitä tulla luovuttamaan sellaisenaan muille. Tuloksia ei tulla julkaisemaan muodossa, josta yksittäinen vastaaja olisi tunnistettavissa.

Tutkimuksen toteuttaa tutkijatohtori Tuuli Keskinen Tampereen yliopistosta ja rahoittaa Jenny ja Antti Wihurin rahasto tekijälle ajalle 2021 – 2022 myönnetyillä apurahoilla.

Siirry kyselyn sivuille

 

 

 

Hae sivustolta