Ota aina ensimmäiseksi yhteyttä terveydenhuoltoon puhelimitse ja toimi saamiesi ohjeiden mukaan. Jos sinulle ilmaantuu vakavia oireita,  soita heti omaan terveyskeskukseen tai päivystykseen. Hätätilanteessa soita hätänumeroon 112.