Pihtiputaalla suoritettavien avointen korkeakouluopintojen stipendit v. 2021-2022

Pihtiputaan kunnanhallitus on kokouksessaan 17.1.2022 § 8 päättänyt, että kunta tukee toistaiseksi taloudellisesti kuntalaisten Hubteekin kautta suorittamia korkeakouluopintoja sekä Viitasaarella vuoden 2022 aikana suorittamia sairaanhoitajan korkeakouluopintoja siltä osin kuin kyse on maassamme toimivan yliopiston tai ammattikorkeakoulun tarjoamista avoimen yliopiston tai avoimen ammattikorkeakoulun opinnoista.

Kunnan maksaman tuen määrä opintopistettä kohden on avoimen yliopiston tai avoimen ammattikorkeakoulun veloituksen mukainen, kuitenkin enintään 15 euroa/opintopiste. Tukea maksetaan enintään 10 opintopisteen verran opiskelijaa kohden. Tarkastelussa otetaan huomioon ainoastaan kyseisen kalenterivuoden aikana suoritetut opintopisteet, joista opiskelija esittää virallisen opintosuoritusotteen tai opintotodistuksen.

Opiskelijan on haettava tukea kunnalta www-lomakkeella kevätkauden osalta viimeistään kesäkuun loppuun mennessä ja syyskauden osalta viimeistään 15. tammikuuta mennessä kunnan erikseen antamien tarkempien hakuohjeiden mukaan. Tuen myöntämisestä päättää kunnansihteeri.

Hakemus osoitetaan Pihtiputaan kunta/keskushallinto ja toimitetaan joko postitse osoitteeseen Keskustie 9, 44800 Pihtipudas tai sähköpostitse pihtiputaan.kunta@pihtipudas.fi.

Hakemuksen liitteeksi tulee toimittaa oppilaitoksen virallinen opintosuoritusote tai opintotodistus sekä tosite kurssimaksusta.

 

Hae sivustolta