Tukea kotona asumiseen

Kuljetuspalvelut

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu

Wiitaunionissa (Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta) kuljetuspalvelua haetaan kuljetuspalvelulomakkeella. Liitteeksi sosiaalihuoltolain mukaiseen kuljetuspalveluhakemukseen tarvitaan tositteet tuloista ja tilien saldoista (esimerkiksi eläkepäätökset ja viimeisimmät tiliotteet) sekä selvitys hakijan terveydentilasta. Hakijaa pyydetään vastaamaan kaikkiin kysymyksiin huolella, koska tiedot ovat välttämättömiä palveluntarpeen arvioimiseksi ja kuljetuspalvelun myöntämiseksi.

Kuljetuspalvelun myöntämisperusteet:
Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu on tarkoitettu pääsääntöisesti 68 -vuotta täyttäneille, joilla on suuria vaikeuksia käyttää julkisia liikennevälineitä ja joiden liikuntarajoitteisuus aiheutuu ikääntymisestä ja siihen liittyvistä sairauksista. Kuljetuspalvelua myönnetään välttämättömään asiointiin turvaamaan hakijan itsenäistä kotona selviytymistä. Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua myönnetään enintään 8 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa.

Sairausvakuutuskorvattavat esim. matkat lääkäri-, tutkimus- ja hoitokäynneistä kuuluvat Kelan korvauksen piiriin, niihin ei voi käyttää sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua.
Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua voi käyttää oman kunnan alueella tai lähimpään asiointikeskukseen suuntautuvilla matkoilla. Kuljetuspalvelun tarvetta arvioitaessa selvitetään muiden palvelujen kokonaisuus (esim. kotihoidon palvelut, ateriapalvelu, omaishoito), joiden piirissä hakija on. Kuljetuspalvelua päätettäessä huomioidaan hakijan tai hakijaperheen tulot ja varallisuus.

  • Yksinasuvan bruttotuloraja on 950 euroa kuukaudessa, tileillä oleva käteis- sekä säästötilivarallisuusraja on 7 000.
  • Pariskunnan taloudessa yhteinen tuloraja on 1 850 euroa kuukaudessa (brutto) ja tileillä oleva käteisvarallisuus yhteensä 10 000 euroa.

Tuloina ei oteta huomioon asumistukea eikä rintamalisää. Tuloissa huomioidaan eläkkeensaajan hoitotuki.(1.1.2020)

Hakemuksen liitteineen voi palauttaa osoitteeseen
asiakasohjaaja, Palvelukeskus Sopukka, Kisatie 1, 44800 Pihtipudas

Sonja Leppänen

Asiakasohjaaja

044 709 1829

Yksikkö

Kotihoito, Pihtipudas

Anni Sagulin-Raatikainen

vs. vanhuspalvelujohtaja

040 860 0786

Yksikkö

Perusturva

Lisätietoja

vanhuspalvelut sekä asumispalvelut ja kotihoito

Hae sivustolta