Tukea kotona asumiseen

Omaishoito

Omaishoidon tuki

Omaishoidon tuki on omaishoitolain mukaista sosiaalipalvelua (laki omaishoidon tuesta 3 §). Kunta voi myöntää omaishoidon tukea määrärahojensa puitteissa, jos henkilö alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn vuoksi tarvitsee kotioloissa hoitoa tai muuta huolenpitoa.

Hakemukset käsitellään SAS-työryhmässä , minkä suosituksesta asiakasohjaaja tekee päätöksen. Päätöksissä käytetään aina harkintaa ja otetaan huomioon myös muu perhetilanne. Hoidon sitovuuden perusteella on suositeltavaa, että hoitaja ja hoidettava asuvat samassa taloudessa tai muuten lähellä toisiaan.

Hae sivustolta