Tukea kotona asumiseen

Palveluseteli

PALVELUSETELI KOTIHOIDOSSA

Palveluseteli on kunnan itsensä tuottamien palveluiden rinnalle syntynyt tapa järjestää palveluita. Palvelusetelillä kunta sitoutuu maksamaan palvelun käyttäjän kunnan hyväksymältä yksityiseltä palvelujen tuottajalta hankkimat palvelut kunnan päätöksellä asetettuun setelin arvoon asti (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta 4 §). Palveluntuottaja on yrittäjä, yritys, järjestö tai muu kolmannen sektorin palveluntuottaja, joka täyttää kunnan palveluntuottajalle asettamat kriteerit ja on siten kunnan hyväksymä palveluntuottaja.

Palvelusetelin voi saada ainoastaan tehdyn palvelutarvearvioinnin perusteella. Edellytyksenä palvelusetelin saamiseen on se, että asiakas tai hänen edunvalvojansa kykenee itsenäisesti valitsemaan itselleen palveluntuottajan ja sopimaan tämän kanssa käytännön asioista.

Palveluseteliä voidaan myöntää

  • tukipalveluihin
  • kotipalveluihin
  • kotisairaanhoitoon

Wiitaunionissa (Viitasaaren kaupunki, Pihtiputaan kunta) palveluseteliä haetaan lomakkeella.

Hae sivustolta