Tukea kotona asumiseen

Palveluseteli

PALVELUSETELI KOTIHOIDOSSA

Palveluseteli on kunnan itsensä tuottamien palveluiden rinnalle syntynyt tapa järjestää palveluita. Palvelusetelillä kunta sitoutuu maksamaan palvelun käyttäjän kunnan hyväksymältä yksityiseltä palvelujen tuottajalta hankkimat palvelut kunnan päätöksellä asetettuun setelin arvoon asti (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta 4 §). Palveluntuottaja on yrittäjä, yritys, järjestö tai muu kolmannen sektorin palveluntuottaja, joka täyttää kunnan palveluntuottajalle asettamat kriteerit ja on siten kunnan hyväksymä palveluntuottaja.

Palvelusetelin voi saada ainoastaan tehdyn palvelutarvearvioinnin perusteella. Edellytyksenä palvelusetelin saamiseen on se, että asiakas tai hänen edunvalvojansa kykenee itsenäisesti valitsemaan itselleen palveluntuottajan ja sopimaan tämän kanssa käytännön asioista.

 

Palveluseteliä voidaan myöntää

  • tukipalveluihin (kylvetys, siivous, vaatehuolto, pihatyöt ja muut kodinhoidolliset työt, saattajapalvelu, asiointi) = TUKIPALVELUSETELI
  • kotipalveluihin esim. sairaalasta tai terveyskeskuksesta kotiutumisen tueksi, äkilliseen, mutta arviolta lyhytaikaiseen avuntarpeen kasvuun =KOTIPALVELUSETELI
  • omaishoitajan loma- ja virkistyspäiviin =OMAISHOITAJAN PALVELUSETELI

 

Tukipalveluseteli voidaan myöntää säännölliseen tai tilapäiseen tarpeeseen. Säännöllisten tukipalveluiden saamisen edellytyksenä on pienituloisuus: tulot saavat olla korkeintaan

  • 1 henkilön taloudessa 850€/kk
  • 2 henkilön talous 1700€/kk

 

Jos perheen tulorajat ylittyvät, tukipalvelusetelin voi saada määräaikaisesti 1-2 kertaa vuodessa, enintään 8 tuntia kerrallaan.

Tukipalvelusetelin arvo on aina 10€/tunti, palvelusaaja maksaa palveluntuottajan ja setelin välisen erotuksen.

 

Kotipalveluapu on sisällöltään laajempaa kuin pelkkä tukipalvelu kattaen kaiken kodinhoidollisen avustamisen. Kotipalvelusetelin arvo on 7-25 €/tunti riippuen kotitaloudessa asuvien henkilöiden määrästä ja perheen tuloista. Asiakas maksaa palvelun tuottajalle palvelun hinnan ja setelin välisen erotuksen. Myönnetyn palvelusetelin arvoon ei vaikuta se, annetaanko palvelua yöllä tai viikonloppuisin, vaan se on aina myönnetyn suuruinen. Kotipalveluseteli myönnetään määräajaksi kunnan talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa. Kaupunki/kunta ei vastaa palvelun tuottamisesta aiheutuvia matkakustannuksia.

 

Omaishoitajan palvelusetelin arvo on 100€/kk. Setelin voi saada omaishoidon tuen piiriin kuuluva omaishoitaja ja se on lakisääteisten vapaiden (3 päivää/kk) järjestämisen vaihtoehtona intervallijaksolle tai vapaiden rahakorvaukselle.

 

Palvelusetelillä myönnetyn palvelun asiakas järjestää itse. Palvelu on ostettava kunnan hyväksymien palveluseteliyrittäjien piiristä.

 

Asiakkaalla ei ole oikeutta vaatia palvelua järjestettäväksi palvelusetelillä.

Palveluseteli on asiakkaalle verovapaa. Tuloverolain mukaan (HE 49/2003) asiakkaalle ei voida myöntää kotitalousvähennystä palvelusetelin omavastuuosuudesta aiheutuneisiin kustannuksiin.

Wiitaunionissa (Viitasaaren kaupunki, Pihtiputaan kunta) palveluseteliä haetaan lomakkeella.

Hae sivustolta