Sosiaali- ja terveyspalvelut

Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut

Perusturva (=sosiaali- ja terveystoimi)

Wiitaunionin kuntien eli Viitasaaren ja Pihtiputaan palvelutuotanto on järjestetty yhteiseksi kummankin kunnan vahvuuksia hyödyntäen. Viitasaaren kaupunki vastaa isäntäkuntana perusturvan asioista ja ylimpänä viranhaltijana toimii perusturvan toimialajohtaja. Perusturvan osalta yhteistoiminta-alueeseen kuuluu mukaan myös Kinnula. Kantavana toimintaperiaatteena on turvata sekä kuntalaisen tarvitsemat palvelut että kuntalaisen vaikutusmahdollisuudet oman ympäristönsä asioihin.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen potilaan, asiakkaan tai läheisen vaaratilanneilmoitus

Potilaan, asiakkaan tai läheisen vaaratilanneilmoitus (sähköinen lomake)

Potilaan, asiakkaan tai läheisen vaaratilanneilmoitus (tulostettava paperilomake)

Hae sivustolta