Lapset, nuoret ja perheet

Lapsiperheiden sosiaalityö

Lapsiperheiden sosiaalityö

Jokaisella lapsella on oikeus erityiseen suojeluun ja huolenpitoon sekä turvalliseen kasvuun ja kehitykseen. Lapsiperheiden sosiaalityö sisältää sosiaalihuoltolain mukaisen ja lastensuojelulain mukaisen palvelutarpeen arvioinnin, sekä sen perusteella tarvittavien palvelujen järjestämisen. Lapsiperheiden sosiaalityö on suunnitel-mallista ja tavoitteellista muutostyöskentelyä yhdessä perheen kanssa.

Yhteydenotto

Avun tarpeessa oleva voi ottaa itse yhteyttä sosiaalihuoltoon. Yhteydenoton tai lastensuojeluilmoituksen voi myös tehdä jokainen, joka huomaa lapsen, nuoren tai perheen olevan avun tarpeessa. Yhteydenoton ja lastensuojeluilmoituksen voi tehdä puhelimitse, suullisesti tai kirjallisesti.

Viranomaisilla on lakiin perustuva ilmoitus-/ yhteydenottovelvollisuus. Velvollisten lisäksi kuka tahansa saa tehdä yhteydenoton salassapitosäännösten estämättä. Yksityishenkilö voi tehdä ilmoituksen halutessaan nimettömänä. Jokainen yhteydenotto ja lastensuojeluilmoitus selvitetään tarpeellisessa laajuudessa ja selvityksen pohjalta arvioidaan tarve asiakkuudelle ja palveluille.

Lastensuojelun ja perheiden sosiaalipalveluiden päivystysnumero

040 661 5875

Yksikkö

Sosiaalipalvelut

Lisätietoja

Puhelimeen vastaa päivystävä sosiaaliohjaaja ma-pe klo 8-12.

Tukimuodot

Sosiaalipalvelujen tarjoama tuki voi olla muodoltaan tilapäistä, jatkuvaa ja toistuvaa tai pysyvää ja pitkäaikaista.
• Perhetyö
• Sosiaaliohjaus
• Tukihenkilö
• Tukiperhe
• Lapsiperheiden kotipalvelu
• Perhekuntoutus
• Lapsen ja vanhemman välisten tapaamisten valvonta
• Lastensuojelun avohuolto
• Lastensuojelun sijaishuolto

Hae sivustolta