Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut

Perhe- ja mielenterveyspalvelut

Perhe- ja mielenterveyspalvelut on erityispalveluyksikkö, jonka tehtävänä on:

  • lasten, nuorten ja aikuisten psyykkisen hyvinvoinnin ja mielenterveyden edistäminen sekä psyykkisten häiriöiden hoito ja kuntoutus
  • lapsen kasvun ja perhe-elämän muutosvaiheiden tukeminen
  • yksilöiden ja perheiden auttaminen erilaisissa ongelmatilanteissa (kriisit, päihdeongelmat, yms.)

Perhe- ja mielenterveyspalvelut ovat kuntalaisille maksuttomia ja kaikkia työntekijöitä sitoo laissa määrätty vaitiolovelvollisuus. Palvelut räätälöidään yksilöllisesti asiakkaan kulloisenkin tarpeen mukaan. Toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen sekä asiakkaan ja työntekijän väliseen avoimeen yhteistyöhön.

Perhe- ja mielenterveyspalvelut koostuu erillisistä toiminnallisista yksiköistä, joista kukin huolehtii oman vastuualueensa palveluista.

Perhe- ja mielenterveyspalvelujohtaja

Kirsi Kumpulainen
044 459 7253

Mielenterveyskuntoutus

Lue lisää

Mielenterveystoimisto

Lue lisää

Perusterveydenhuollon psykologi

Lue lisää

Depressiohoitaja

Lue lisää

Henkinen ensiapu

Lue lisää

Päihdepalvelut

Lue lisää

Tsemppari

Lue lisää

Hae sivustolta