Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut

Vammaispalvelut

Vammaispalvelut

Wiitaunionin vammaispalveluja toteutetaan vammaispalvelulain mukaisesti sekä vaikeavammaisten palveluina että kaikille vammaisille tarkoitettuina palveluina. Palveluiden myöntäminen edellyttää yksilöllistä tarveharkintaa.

Vammaisten erityispalvelut suunnitellaan ja toteutetaan käytännössä vammaisen henkilön ja vammaispalveluverkoston yhteistyönä tuki- ja palvelusuunnitelman mukaisesti.

Palvelusuunnitelma

Tarvittavien palvelujen ja tukitoimien järjestäminen alkaa palvelutarpeen selvityksestä. Asiakkaan tuen tarpeet ja olemassa olevat palvelut kirjataan palvelusuunnitelmaan. Sosiaalihuollon asiakaslain mukaan sosiaalihuoltoa toteutettaessa on laadittava palvelu-, hoito-, kuntoutus- tai muu vastaava suunnitelma, jollei kyseessä ole tilapäinen neuvonta ja ohjaus tai jollei suunnitelman laatiminen ole muutoin ilmeisen tarpeetonta. Palvelusuunnitelma on toimintasuunnitelma, johon kootaan asiakkaan ja mahdollisen lähiverkoston näkemykset palveluntarpeesta. Palvelusuunnitelmaan kirjatuista tuen tarpeista tehdään erikseen hakemuksen perusteella viranhaltijapäätökset.

Asiakas voi tehdä aloitteen palvelutarpeen kartoitukseen ottamalla yhteyttä vammaispalveluohjaajaan.

 

Vammaispalvelut

Wiitaunionin vammaispalveluja toteutetaan vammaispalvelulain mukaisesti sekä vaikeavammaisten palveluina että kaikille vammaisille tarkoitettuina palveluina. Palveluiden myöntäminen edellyttää yksilöllistä tarveharkintaa.

Vammaisten erityispalvelut suunnitellaan ja toteutetaan käytännössä vammaisen henkilön ja vammaispalveluverkoston yhteistyönä tuki- ja palvelusuunnitelman mukaisesti.

Palvelusuunnitelma

Tarvittavien palvelujen ja tukitoimien järjestäminen alkaa palvelutarpeen selvityksestä. Asiakkaan tuen tarpeet ja olemassa olevat palvelut kirjataan palvelusuunnitelmaan. Sosiaalihuollon asiakaslain mukaan sosiaalihuoltoa toteutettaessa on laadittava palvelu-, hoito-, kuntoutus- tai muu vastaava suunnitelma, jollei kyseessä ole tilapäinen neuvonta ja ohjaus tai jollei suunnitelman laatiminen ole muutoin ilmeisen tarpeetonta. Palvelusuunnitelma on toimintasuunnitelma, johon kootaan asiakkaan ja mahdollisen lähiverkoston näkemykset palveluntarpeesta. Palvelusuunnitelmaan kirjatuista tuen tarpeista tehdään erikseen hakemuksen perusteella viranhaltijapäätökset.

Asiakas voi tehdä aloitteen palvelutarpeen kartoitukseen ottamalla yhteyttä vammaispalveluohjaajaan.

 

Saila Kainulainen

vammaispalvelujohtaja

044 459 7399

Yksikkö

Perusturva

Susanna Suomela

Vammaispalveluohjaaja (vs.)

040 8600187

Hae sivustolta