Terveyspalvelut

Aikuisneuvola

Aikuisneuvola

Aikuisneuvolan tavoitteena on aikuisväestön terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä sairauksien ehkäisy. Aikuisneuvolan terveydenhoitaja on pitkäaikaissairaille tukena omahoidon ohjauksessa ja tekee tiivistä yhteistyötä muiden potilasta hoitavien tahojen kanssa.

Aikuisväestön rokotusneuvonta ja rokottaminen on keskitetty aikuisneuvolaan. Lisätietoa matkailijoiden rokotuksista ja muista matkailuun liittyvistä terveysasioista saa osoitteesta http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/ktl.mat.

Hoitotarvikejakelun piiriin kuuluvat kuntalaiset, joilla on pitkäaikainen, yli kolme kuukautta kestänyt sairaus. Hoitotarvikkeiden yksilöllinen tarve määritellään hoitavan lääkärin tai hoitajan tekemässä terveys- ja hoitosuunnitelmassa. Päätöksen hoitotarvikejakelusta tekee hoitava lääkäri tai hoidosta vastaava terveydenhoitaja. Pitkäaikaisen sairauden edellyttämiä maksuttomia hoitotarvikkeita saa  keskusvarastosta.

Verenpainetta

Palveluajat ja yhteystiedot

Aikuisneuvola on avoinna arkisin ma-to klo 8-16 ja pe klo 8-14.

Aikuisneuvolan palvelunumero on muuttunut, uusi numero on 014 4596715 Soita (arkisin klo 9-15). Puhelut tallentuvat takaisinsoittojärjestelmään ja terveyskeskuksesta soitetaan takaisin saman päivän aikana

Hoitotarvikejakelu
p. 044 4596 711 Soita

Terveydenhoitaja

Hae sivustolta