Terveyspalvelut

Sairaalapalvelut

Pihtiputaan sairaala

Toiminta-ajatus

Potilas nähdään osana perhettään, kulttuuriaan ja yhteisöä, jossa hän on elänyt. Jokainen potilas nähdään yksilönä ja hänen henkilökohtaista elämäänsä kunnioitetaan. Kohtelemme potilaita samalla tavalla riippumatta heidän elämäntilanteestaan, uskonnostaan, kansallisuudestaan tai asemastaan yhteiskunnassa. Hoitajan ja potilaan välinen hoitosuhde perustuu avoimeen ja ystävälliseen vuorovaikutukseen sekä keskinäiseen kunnioitukseen ja luottamukseen. Hoitajina meitä sitoo salassapitovelvollisuus.

Potilaan itsemäärääminen ymmärretään oikeudeksi vaikuttaa ja osallistua omaa hoitoaan koskevaan päätöksentekoon. Potilaan ja omaisen tulee saada riittävästi tietoa eri hoitovaihtoehdoista ja palveluista sekä niiden vaikutuksista. Kannustamme potilaita ja omaisia osallistumaan tähän päätöksentekoon ja kunnioitamme heidän päätöksiään.

Läheisten osallistuminen

Vaikka potilas saa osastollamme tarvittavan hoidon ja huolenpidon, ovat suhteet kotiväkeen, sukulaisiin ja ystäviin silti hyvin tärkeitä. Toivomme, että tulette rohkeasti potilaiden luo, ikäänkuin tulisitte tapaamaan heitä kotiin. Sairaala ei koskaan voi olla koti, mutta toivomme, että yhdessä pystymme luomaan potilaille huolehtivan ja kotoisan ilmapiirin.

          

Osastolla toteutamme kuntouttavaa hoitotyötä. Periaatteena on, että ei tehdä puolesta, vaan annetaan jokaisen tehdä omien voimavarojen mukaan. Tuetaan omatoimisuutta ja itsenäistä selviytymistä.

Potilaan kuntoutusta
Vuodeosaston potilaskäytävä

Osallistuminen potilaan päivittäiseen hoitoon voi tapahtua muun muassa seuraavin tavoin:

  • Voitte avustaa potilasta ruokailussa, jotta siitä tulisi mahdollisimman miellyttävä ja kiireetön tapahtuma.
  • Osastollamme on käytettävissä pyörätuoleja, joilla voitte halutessanne käyttää potilasta ulkona.
  • Vaihtelua päivään toisi esimerkiksi ruokailuhetki osaston päiväsalissa. Potilaiden toivotaan ruokailevan päiväsalissa voinnin niin salliessa.
  • Liikkuminen voinnin mukaan osastoilla, lehtien tai kirjojen lukeminen tai musiikin kuunteleminen tuo tervetullutta vaihtelua potilaan päivään.
  • Potilaan voinnin mukaan on mahdollista käydä kotilomalla, päiväkahvilla tai sopimuksen mukaan pitemmälläkin lomalla. Näistä asioista toivomme keskusteltavan etukäteen hoitohenkilökunnan kanssa.
  • Pihtiputaan sairaalan päiväsalissa on kirjaston sivupiste, lehtiä ja TV. Siellä on myös päiväkahvia tarjolla klo 13.30-14.

Potilaan tai asukkaan voimien hiipuessa peruuttamattomasti, hänelle turvataan hyvän ammattietiikan mukainen hoito kaikilta osin.

Omaisena ja ystävänä teillä on tietoa ja tuntemusta potilaan tavoista ja tottumuksista. Olisi hyvä, että kertoisitte niistä meille, jotta voisimme ja osaisimme huomioida nämä potilaalle tärkeät asiat. Mikäli teillä on jotakin mieltänne askarruttavaa, kysyttävää, keskusteltavaa tai ehdotuksia, tulkaa puhumaan niistä henkilökunnalle. Sairaalan henkilökunta on potilaiden asioissa vaitiolovelvollinen. Uskomme, että tekin pidätte omana tietonanne sen, mitä olette vierailun aikana kuulleet ja nähneet toisten potilaiden asioista.

Henkilökohtaiset varusteet

Suositeltavaa olisi ottaa mukaan:

  • hammasharja
  • kampa
  • parranajokone
  • muut henkilökohtaiset tavarat

Osasto ei vastaa potilaiden hallussa olevista rahoista ja arvoesineistä, ne pyydämme jättämään kotiin. Tarvittaessa mahdollinen parturimaksu mukaan. Sairaalassa käytetään yleensä sairaalan vaatteita. Omat vaatteet voi antaa säilytettäväksi, mutta mikäli niitä halutaan käyttää osastolla, ei sairaala vastaa niiden pesusta.

Yhteystiedot, Pihtipudas

Helena Ilomäki

Sairaalapalvelujohtaja

044 459 7614

Yksikkö

Perusturva

Hoitajien kanslia (potilaiden vointia koskevat tiedustelut)
044 459 6735

Osastonsihteeri
044 733 5879  laskutusasiat

Potilaspuhelin (potilaiden henkilökohtaiset puhelut)
044 709 1827

Vastaava sairaanhoitaja
044 459 6974

Lääkäri on osastokierrolla n. klo 8.30-12. Toivomme, että tiedustelut tehtäisiin kierron jälkeen. Tiedotamme voinnista vain yhdelle lähiomaiselle, joka voi toimia yhteyshenkilönä muille omaisille. Osaston vierailuaika on klo 13-18.

Osastollamme työskentelee kotiutushoitaja sekä kuntohoitaja ja fysioterapeutti arkipäivisin. Tarvittaessa käytössämme on myös erityisammattiosaamista, kuten puheterapeutti, psykologi ja sosiaalityöntekijä.

Hae sivustolta