Siirry suoraan sisältöön

Pihtiputaan kunta

Tieto YVA-kuulutuksesta; Fingrid Oyj, Metsälinjan vahvistaminen välillä Vaala Nuojuankangas – Laukaa Vihtavuori, 400+110 kV voimajohtohanke

Tieto YVA-kuulutuksesta; Fingrid Oyj, Metsälinjan vahvistaminen välillä Vaala Nuojuankangas – Laukaa Vihtavuori, 400+110 kV voimajohtohanke

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 25.6.2024 antanut YVA-lain (252/2017) 23 §:n mukaisen perustellun päätelmän Fingrid Oyj:n Metsälinjan vahvistaminen välillä Vaala Nuojuankangas – Laukaa Vihtavuori, 400+110 kV voimajohtohankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Voimajohtoreitille sijoittuvat kunnat ovat: Vaala, Siikalatva, Haapavesi, Kärsämäki, Haapajärvi, Reisjärvi, Pihtipudas, Kinnula, Kivijärvi, Karstula, Saarijärvi, Multia, Uurainen, Äänekoski, Laukaa, Jyväskylä.

Perustellussa päätelmässä yhteysviranomainen esittää näkemyksensä YVA selostuksen riittävyydestä ja laadusta sekä hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista. Perusteltuun päätelmään sisältyy yhteenveto selostuksesta annetuista lausunnoista ja mielipiteistä.

Hankkeen kuvaus

Fingrid Oyj suunnittelee Metsälinjan vahvistamiseen liittyvää 400 + 110 kilovoltin (kV) voimajohtohanketta. Voimajohtoreitin pituus on noin 297 kilometriä. Uusi voimajohto sijoittuu 252 kilometrin osuudella nykyisen 220 kV voimajohdon paikalle, ja nykyisen voimajohdon rinnalle 45 kilometrin osuudella. Asutusta tai luonnonsuojelukohdetta kiertävissä teknisissä vaihtoehdoissa voimajohto sijoittuu lyhyelti uuteen maastokäytävään. Tarkasteltava voimajohtoreitti sijoittuu usean kunnan alueelle lähtien Pohjois-Pohjanmaalta Vaalasta Nuojuankankaan
sähköasemalta ja päättyen Keski-Suomeen Laukaan Vihtavuoren sähköasemalle.

Tiedoksianto

Perusteltu päätelmä ja sitä koskeva kuulutus on julkaistu Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen verkkosivuilla www.ely-keskus.fi/kuulutukset/keski-suomi 27.6.2024.

Nähtävilläolo

Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä ja sitä koskeva kuulutus ovat yleisesti nähtävillä 27.6.2024 – 29.7.2024 www.ely-keskus.fi/kuulutukset/keski-suomi. Tieto kuulutuksesta julkaistaan myös hankkeen todennäköisen vaikutusalueen kunnissa.
Perusteltu päätelmä on nähtävillä yhdessä hankkeen YVA-aineiston kanssa myös osoitteessa www.ymparisto.fi/metsalinjanvahvistaminenYVA.

Jyväskylä 27.6.2024
KESKI-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue