Tule sairaanhoitajaksi Viitasaaren terveyskeskuksen akuuttiosastolle

Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta ovat yhdistäneet palvelutuotantonsa 1.1.2005 alkaen. Viitasaaren kaupunki vastaa perusturvan palveluista molempien kuntien alueella.

TULE SAIRAANHOITAJAKSI VIITASAAREN TERVEYSKESKUKSEN AKUUTTIOSASTOLLE 

Eläkebuumi vavisuttaa työyhteisöämme, haemme iloiseen ja energiseen työyhteisöömme 3 sairaanhoitajaa eläköityvien kollegoiden tilalle vakituisiin toimiin.

Jos olet huumorintajuinen, ennakkoluuloton ja kehittämismyönteinen ja nautit vaihtelevasta työstä, olet etsimämme henkilö!

Saat tehtävääsi esihenkilön ja tiimin tuen sekä hyvän perehdytyksen. Tule mukaan loistavaan työyhteisöön, meillä hommat sujuvat, olemme hyvin itseohjautuvia. Meillä on käytössä henkilöstölle ePassi-hyvinvointietu.

Kelpoisuusvaatimuksena on laillistetun sairaanhoitajan tutkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain 559/1994 sekä asetuksen 564/1994 edellyttämä pätevyys. Edellytämme tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa.

Työaikamuotona on jaksotyöaika, 38.25 h/vko. Työ on kolmivuorotyötä. Mahdollisuus työskennellä myös syksyllä 2022 starttaavassa kotisairaalassa.

Toimen voi ottaa vastaan sopimuksen mukaan. Toimessa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Hakemukset opinto- ja työtodistuksineen tulee toimittaa sähköisenä www.kuntarekry.fi kautta 8.7.2022 mennessä.

Lisätietoja antaa vastaava sairaanhoitaja Mari Nyrönen mari.nyronen@viitasaari.fi

Lähihoitajaa vakituiseen työhön perusturvan sisäisenä sijaisena eli sissinä Viitasaarelle ja Pihtiputaalle

Hei Lähihoitaja!

Kiinnostaako vakituinen työ perusturvan sisäisenä sijaisena eli sissinä? Meillä on auki toimet sekä Pihtiputaan kunnassa että Viitasaaren kaupungissa.

Sisäiset sijaiset ovat varattavissa perusturvan eri yksiköihin; varattavia yksikköjä ovat mm. sairaalan osastot sekä Viitasaarella että Pihtiputaalla, kotihoito, tehostettu ympärivuorokautinen asumispalvelu sekä vammaispalveluiden yksiköt. Työ on 2-vuorotyötä ja suositeltavaa on oman auton käyttömahdollisuus. Työ tapahtuu kyseisen yksikön vakituisen henkilökunnan kanssa yhteistyössä.

Toivomme sinulta laaja-alaista kokemusta eri yksiköistä sekä positiivista ja ennakkoluulotonta asennetta hoitotyöhön. Uraansa aloittelevalle lähihoitajallekin annamme mielellämme mahdollisuuden ja tässä on oiva mahdollisuus tutustua ja saada kokemusta perusturvan eri osa-aluilta. Arvostamme kykyä toimia itsenäisesti ja joustavasti, myös työryhmissä ja ammatillisissa verkostoissa. Odotamme hyviä vuorovaikutustaitoja sekä aktiivista ja kehittämismyönteistä toimintatapaa.

Kelpoisuusehtona lähihoitajan toimeen on lähihoitajan tutkinto tai alan aikaisempi kouluasteinen ammatillinen tutkinto (laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015). Hakijoilla tulee olla Valvirassa rekisteröinti sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilönä toimimisesta. Edellytämme tehtävässä tartuntatautilain 48 §:n ja 48 a §:n mukaista soveltuvuutta, joka tulee osoittaa hyväksytysti, sekä Lop/Love-lääkehoidon osaamista (tarvittaessa tentit voidaan suorittaa työn alkaessa). Toimen voi ottaa vastaan sopimuksen mukaan. Toimessa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Hakemukset opinto- ja työtodistuksineen tulee toimittaa sähköisenä 8.7.2022 mennessä www.kuntarekry.fi kautta.

Lisätietoja antaa sissipankin vastaava sairaanhoitaja Jani Hiltunen 26.6.2022 saakka, jani.hiltunen@viitasaari.fi. Vastaava sairaanhoitaja Mari Nyrönen antaa lisätietoja ajalla 27.6 -8.7.2022, mari.nyronen@viitasaari.fi.

Haemme kotisairaalaan sairaanhoitajaa Viitasaarelle

Kotisairaalatoimintaa kehitetään ja laajennetaan Keski-Suomessa. Tavoitteena on käynnistää terveyskeskussairaaloiden osastojen yhteyteen kotisairaalan satelliittiyksiköitä, jotka toimivat kiinteässä yhteistyössä Jyväskylän kotisairaalan kanssa. Haluamme Viitasaarella olla etulinjassa kehittämässä uusia palveluita sekä toimintatapoja ja käynnistämme Keski-Suomessa ensimmäisenä kotisairaalan satelliittiyksikön toiminnan.

Haemme kotisairaalaan kehittämismyönteisiä ja innostuneita

SAIRAANHOITAJA (1)

Sairaanhoitajan tehtäviin kuuluu mm.

  • palliatiivisten ja saattohoitopotilaiden hoito
  • infektiopotilaiden hoito
  • hoidon tarpeen arviointi
  • kotihoidon ja asumispalveluiden hoitajien tukena toimiminen

Tarjoamme sinulle ainutlaatuisen mahdollisuuden kehittää uutta toimintaa. Kotisairaalan sairaanhoitajana pääset tekemään yhteistyötä esimerkiksi osastojen, asumispalveluyksikköjen, päivystyksen ja ensihoidon kanssa. Lisäksi pääset kehittämään yhteistyötä Jyväskylän kotisairaalan kanssa. Työ kotisairaalassa on vaihtelevaa ja monipuolista. Kotisairaalan tilat sijaitsevat osaston yhteydessä, akuuttiosastolla hoidetaan kaikkien erikoisalojen potilaita. Saat perehdytyksen sekä tukea työtehtävään Kotisairaalaverkosto Keski-Suomeen hankkeesta. Työ on aluksi kaksivuorotyötä, myöhemmin mahdollisuus kolmivuorotyöhön.

Arvostamme hyvää kliinistä osaamisesta, hoidon tarpeen arvioinnin osaamista, kykyä itsenäiseen päätöksentekoon sekä yhteistyötaitoja ja organisointikykyä. Etsimme työkaveriksemme ennakkoluulotonta ja avointa sairaanhoitajaa, jolla on tekemisen meininki! Kehitysmyönteisyys ja huumorintaju plussaa.

Kelpoisuusvaatimuksena on laillistetun sairaanhoitajan tutkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain 559/1994 sekä asetuksen 564/1994 edellyttämä pätevyys. Toimessa edellytetään tartuntatautilain 48§:n edellyttämää rokotussuojaa. Eduksi luetaan voimassa olevat LOVe-lääkeluvat. Työntekijällä tulee olla ajokortti ja oman auton käyttömahdollisuus.

Hakemukset tulee toimittaa sähköisenä www.kuntarekry.fi kautta 8.7.2022 mennessä.

Lisätietoja antaa vastaava sairaanhoitaja Mari Nyrönen mari.nyronen@viitasaari.fi.

Avoinna vakituinen vastaavan sairaanhoitajan toimi Wiitalinnassa

ETSINTÄKUULUTUS!

 Onko sinulla terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (262/2015) 5 §:ssä säädetty kelpoisuus? 

Oletko kiinnostunut työstä vanhusten ja vammaisten parissa? 

Oletko kiinnostunut lähiesihenkilötyöstä? 

Mikäli vastasit kyllä, niin tämä ilmoitus on juuri Sinulle! 

Viitasaarella sijaitsevassa erityisryhmien asumiseen tarkoitetussa Wiitalinnan vuokrakerrostalossa on avoinna vakituinen vastaavan sairaanhoitajan toimi. Wiitalinnassa on 40 huoneistoa, joissa asuu sekä vanhuksia että vammaisia. Palvelut tuotetaan kotihoitona palvelutarpeen arvioinnin mukaisesti.

Työ on päivätyötä, mutta halutessasi voit tehdä myös iltavuoroja ja viikonloppuja. Tehtäviin kuuluu päivittäisen toiminnan koordinointi, lähiesihenkilötehtävät sekä palvelu-/hoitotyön kehittäminen vanhusten ja vammaisten parissa. Henkilöstöä Wiitalinnassa on 30, joista on hoitajia 15 ja 11 ohjaajia, vastaavan sairaanhoitajan lisäksi on 2 sairaanhoitajan toimea. Työparina vastaavalla sairaanhoitajalle on kehitysvammapuolen vastaava ohjaaja sekä sairaalapalvelujohtaja.

Työpaikka on savuton. Toimessa noudatetaan 6 kk:n koeaikaa. Työehdot määräytyvät Sote-tes:n mukaan. Työ alkaa sopimuksen mukaan.

Hakemus pyydetään toimittamaan ensisijaisesti KuntaRekryn kautta viimeistään 1.7.2022 klo 15.00 mennessä ja se osoitetaan perusturvan toimialajohtajalle.

Toimeen valitun on ennen työsuhteen alkamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Huumeseulatutkimus kuuluu työhöntulotarkastukseen. Lisäksi edellytämme tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa.

Lisätietoja antaa vastaava ohjaaja, p. 040 667 0794, hanna.luukkanen@viitasaari.fi

Avoinna kaksi vakituista fysioterapeutin toimea Pihtiputaalla

HEI SINÄ FYSIOTERAPEUTTI!

Meillä olisi avoinna kaksi vakituista fysioterapeutin toimea; toinen Pihtiputaan sairaalan osastolla ja toinen Pihtiputaan vastaanottopalveluissa.

Fysioterapeutti toimii kuntoutuksen asiantuntijana kehittäessämme kuntalaisten aktiivista kuntoutusta. Ohjaat potilaita sekä henkilökuntaa ergonomiaan liittyvissä asioissa. Työ on päivätyötä.

Kelpoisuusehtona on fysioterapeutin tutkinto (AMK) tai aikaisempi opistoasteen tutkinto sekä lisäksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus tai sitä vastaava aikaisempi rekisteröinti. Lähiaikoina valmistuvat hakijat huomioidaan myös.

Edellytämme tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa.

Hakemukset opinto- ja työtodistuksineen tulee toimittaa 8.7.2022 mennessä Kuntarekryn kautta.

Lisätietoja sairaalan osaston osalta antaa vastaava sairaanhoitaja Johanna Tiainen johanna.tiainen@pihtipudas.fi sekä vastaanottopalveluiden osalta vastaanottopalvelujohtaja Tiina Minkkinen tiina.minkkinen@viitasaari.fi.

Ruoka-ja puhtauspalveluun Ravitsemustyöntekijän toimi

Viitasaaren kaupungin teknisessä toimessa, Pihtiputaan kunnassa julistetaan haettavaksi

Ruoka- ja puhtauspalveluun Ravitsemistyöntekijän toimi 22.8.2022 alkaen tai sopimuksen mukaan

Kelpoisuusehtona ravitsemistyöntekijän toimeen on cateringalan- tai ruokapalvelun perustutkinto tai hotelli-ja ravintola-alan perustutkinto, ravintolakokki tai muu vastaava koulutus sekä käytännössä hankittu työkokemus sekä suomen kielen taito.

Ensisijainen työpiste on Pihtiputaan Sopukan valmistuskeittiö, joka siirtyy vuoden 2023 alusta hyvinvointialueen keittiöksi. Toteutamme eri työpisteissä liikkumista, joten osa työvuoroista toteutuu jakelukeittiössä.

Odotamme sinulta keittiötyön osaamista, ruoanvalmistuksesta astiahuoltoon sekä aktiivista työskentelyotetta, vastuullisuutta sekä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja.

Palkkaus määräytyy KVTES’in mukaan 2040,11 € /kk. Koeaika 6kk.

Lisätietoja antavat ravitsemistyönjohtajat Anu Karhinen 13.6- 10.7.2022 ja Aira Kyläniemi 11- 31.7.2022 puh: 040-8600731 tai anu.karhinen@pihtipudas.fi tai aira.kylaniemi@pihtipudas.fi

Haastattelut pidetään viikolla 32/2022.

Hakemukset tulee toimittaa 2.8.2022 klo:12.00 mennessä Viitasaaren kaupunki/ Ruoka- ja puhtauspalvelupäällikkö Sari Wilkman, Keskitie 10, 44500 Viitasaari tai sähköisesti sari.wilkman@viitasaari.fi osoitteeseen.