Wiitalinnassa avoimena kolme (3) hoitajan toimea

Kiinnostaako työ kehitysvammaisten ja vanhusten parissa?

Arvostatko työtä, missä voit itse vaikuttaa työpäiväsi sisältöön?

Haluatko hyödyntää luovuutta osana hoitotyötä?

 

Wiitalinnassa on avoimena kolme (3) hoitajan toimea, joten tule meille tekemään laadukasta ja asukaslähtöistä ohjaus- ja hoitotyötä yhdessä osaavan henkilökunnan kanssa.

Wiitalinna tarjoaa kotihoitoa ikäihmisille, sekä tehostettua palveluasumista kehitysvammaisille ja vammautuneille. Tarjoamme vaihtelevan ja monipuolisen työympäristön, loistavan työyhteisön sekä ihanat asiakkaat.

Toivomme sinulta työkokemusta ja innokkuutta vammaisten ja vanhusten hyvinvoinnin kehittämiseen, mutta uraansa aloitteleville lähihoitajille annamme mielellämme myös mahdollisuuden. Arvostamme kykyä toimia itsenäisesti ja joustavasti, myös työryhmissä ja ammatillisissa verkostoissa. Odotamme hyviä vuorovaikutustaitoja sekä aktiivista ja kehittämismyönteistä toimintatapaa. Työ on kolmivuorotyötä.

Kelpoisuusehtona hoitajien toimiin on lähihoitajan tutkinto tai alan aikaisempi kouluasteinen ammatillinen tutkinto (laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015). Hakijoilla tulee olla Valvirassa rekisteröinti sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilönä toimimisesta. Edellytämme tehtävässä tartuntatautilain 48 §:n ja 48 a §:n mukaista soveltuvuutta, joka tulee osoittaa hyväksytysti, sekä Lop/Love-lääkehoidon osaamista (tarvittaessa tentit voidaan suorittaa työn alkaessa).

Hakemukset opinto- ja työtodistuksineen tulee toimittaa sähköisenä 10.10.2022 mennessä www.kuntarekry.fi kautta.

Lisätietoja antaa vastaava ohjaaja Hanna Luukkanen 040-1627756, hanna.luukkanen@viitasaari.fi

Osa-aikainen erityisopettajan viransijaisuus

Pihtiputaan kunta julistaa haettavaksi

PIHTIPUTAAN KOULUTOIMESSA

 

osa-aikaisen erityisopettajan viransijaisuus ajalle 12.10.2022 – 3.6.2023

 

Viran sijoituspaikka on Putaanvirran koulu. Opetusta on vuosiluokilla 7-9.

Lisätietoja antaa Putaanvirran koulun rehtori Joona Kurikkala 044 4596876

Viransijaisuudessa on kolmen kuukauden koeaika.

Kelpoisuus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro. 986/1998 mukaan.

Palvelussuhteen ehdot OVTES:n mukaan.

Hakemukset on toimitettava 30.9.2022 klo 16.00 mennessä KuntaRekryyn.

Alkuperäiset kelpoisuuden osoittavat todistukset ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikosrekisterilain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluttua valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.

 

Pihtiputaalla 16.9.2022                                                  Putaanvirran koulun rehtori

Päätoimisen kotitalouden tuntiopettajan viransijaisuus

Pihtiputaan kunta julistaa haettavaksi

PIHTIPUTAAN KOULUTOIMESSA

 

päätoiminen kotitalouden tuntiopettajan viransijaisuus ajalle 7.11.2022 – 3.6.2023

 

Lisätietoja antaa Putaanvirran koulun rehtori Joona Kurikkala 0444596876

Viransijaisuudessa käytetään kolmen kuukauden koeaikaa.

Kelpoisuus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro. 986/1998 mukaan.

Palvelussuhteen ehdot OVTES:n mukaan.

Hakemukset on toimitettava 14.10.2022 klo. 16.00 mennessä KuntaRekryyn.

Alkuperäiset kelpoisuuden osoittavat todistukset ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikosrekisterilain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluttua valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.

 

Pihtiputaalla 16.9.2022                                Putaanvirran koulun rehtori

Ruoka-ja puhtauspalveluun Ravitsemistyöntekijän toimi, jatkettu hakuaika

Viitasaaren kaupungin teknisessä toimessa, Viitasaaren kaupungissa julistetaan haettavaksi

Jatkettu hakuaika Ruoka- ja puhtauspalveluun Ravitsemistyöntekijän toimi 1.11.2022 alkaen tai sopimuksen mukaan

Ravitsemistyöntekijän toimen hakuaikaa jatketaan ja aiemmin hakeneet otetaan huomioon toimea täytettäessä.

Kelpoisuusehtona ravitsemistyöntekijän toimeen on cateringalan- tai ruokapalvelun perustutkinto tai hotelli-ja ravintola-alan perustutkinto, ravintolakokki tai muu vastaava koulutus sekä käytännössä hankittu työkokemus sekä suomen kielen taito. Koulutuksen puuttuessa on mahdollisuus myös oppisopimuksella aloittaa työnteon.

Työpiste on Viitasaaren terveyskeskuksen valmistuskeittiö, joka siirtyy vuoden 2023 alusta hyvinvointialueen keittiöksi. Toteutamme eri työpisteissä liikkumista, joten osa työvuoroista toteutuu jakelukeittiössä.

Odotamme sinulta keittiötyön osaamista, ruoanvalmistuksesta astiahuoltoon sekä aktiivista työskentelyotetta, vastuullisuutta sekä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja.

Palkkaus määräytyy KVTES’in mukaan 2086,11 € /kk. Koeaika 6kk.

Lisätietoja antaa Ravitsemistyönjohtaja Maija-Liisa Paananen puh: 050- 3157293 maija-liisa.paananen@viitasaari.fi

Hakemukset tulee toimittaa 2.10.2022 klo:15.00 mennessä Viitasaaren kaupunki/ Ruoka- ja puhtauspalvelupäällikkö Sari Wilkman, Keskitie 10, 44500 Viitasaari tai sähköisesti sari.wilkman@viitasaari.fi osoitteeseen.

 

 

Sairaanhoitajan sijaisuus, Pihtiputaan terveyskeskuksen vuodeosastolla

 Sairaanhoitajan sijaisuus, Pihtiputaan terveyskeskuksen vuodeosastolle 

TULE MEILLE TÖIHIN!

Haemme iloiseen joukkoomme Pihtiputaan terveyskeskuksen vuodeosastolle sairaanhoitajaa sijaisuuteen ajalle 20.12.2022 – 30.9.2023. Osastollamme on lyhytaikaisia akuuttipaikkoja ja pitkäaikaisia laitoshoidon paikkoja. Kehitämme parhaillaan kotisairaalatoimintaa.

Vaatimuksena on laillistetun sairaanhoitajan tutkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 5 §:ssä säädetty kelpoisuus. Edellytämme tehtävässä tartuntatautilain 48§ mukaista rokotussuojaa ja Love –lääkehoidon osaamista (tarvittaessa voit suorittaa tämän työn alkaessa).

Mikäli haluat kuulla tehtävästä enemmän ole hyvä ja soittele. Tehtävän täyttö on ehdollinen, kunnes täyttölupa on saatu.

Työpaikka on savuton.  Työehdot määräytyvät SOTE-sopimuksen mukaan.

Hakemus pyydetään toimittamaan ensisijaisesti KuntaRekryn kautta viimeistään 11.11.2022 mennessä.

Lisätietoja antaa vastaava sairaanhoitaja Johanna Tiainen p. 044-4596974 johanna.tiainen@pihtipudas.fi

Viitasaaren kaupungin perhe- ja mielenterveyspalvelut hakee sairaanhoitajaa päihdetyöntekijän toimeen

PÄIHDETYÖNTEKIJÄ, UUSINTAHAKU

Viitasaaren kaupungin perhe- ja mielenterveyspalvelut hakee sairaanhoitajaa päihdetyöntekijän toimeen.

Päihdetyöntekijä on sairaanhoitaja, jolla on osaamisalueina mielenterveys- ja päihdetyö.

Päihdetyöntekijän työ on asiantuntija-apua päihde- ja riippuvuussairauksiin. Päihdetyöntekijä

tekee tiivistä yhteistyötä eri verkostojen kanssa ja hyvät sosiaaliset taidot ovat tärkeät. Työyhteisönä

tarjoamme sinulle moniammatillisen tiimin tuen ja koulutusmyönteisen työympäristön.

Kelpoisuusehtona on sairaanhoitajan tutkinto, laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta 262/2015 5 §:ssä säädetty kelpoisuus. Suuntautumisvaatimuksena on psykiatrinen hoitotyö. Arvostamme perehtyneisyyttä psykiatriseen hoitoon ja etenkin päihdetyöhön sekä aiempaa työkokemusta alalta.

Palkkaus- ja muut ehdot määräytyvät sote-sopimuksen mukaan. Uudelle työntekijälle maksetaan Viitasaaren kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti rekrytointilisä. Toimessa on kuuden kuukauden koeaika.

Työhöntulotarkastuksen yhteydessä tehdään huumeseulatutkimus. Lisäksi edellytämme tartuntalain

48 §:n edellyttämää rokotussuojaa.

Työ alkaa 1.11.2022 tai sopimuksen mukaan.

Hakemus pyydetään toimittamaan ensisijaisesti KuntaRekryn kautta viimeistään 30.9.2022 klo 15

mennessä. Tiedustelut vs. perhe-ja mielenterveyspalvelujohtaja Tuula Mäntylä, 044 459 7253.