Viitasaaren perhe- ja mielenterveyspalveluissa haettavana koulupsykologin virka

Julkaistu 23.05.2022

Tule mukaan hyvään työyhteisöön Viitasaarelle! 

Viitasaaren perhe- ja mielenterveyspalveluissa on haettavana

Viitasaaren koulupsykologin virka

Viitasaaren koulupsykologin tehtävänä on yhteistyössä muiden paikallisten avohoidon toimijoiden kanssa huolehtia kunnan lasten ja nuorten terveen kehityksen ja psyykkisen hyvinvoinnin edistämisestä. Nämä palvelut ovat osa Viitasaaren ja Pihtiputaan alueella toimivaa moniammatillista tiimiä, joka vastaa laaja-alaisesti alueensa lasten, nuorten ja aikuisten ennaltaehkäisevästä mielenterveystyöstä sekä psyykkisten ongelmien hoidosta ja kuntoutuksesta. Tiimissä on yhteensä kuusi psykologin vakanssia.

Koulupsykologina vastuualueeseesi kuuluu yhdessä koulukuraattorin ja tsempparin (psykiatrinen sairaanhoitaja) kanssa Viitasaaren peruskoululaiset ja lukiolaiset, joita on yhteensä noin 700 ja Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston kolme opetuslinjaa, joissa opiskelijoita on yhteensä noin 70. Myös nuorisopsykiatri on osa työtiimiäsi.

Teet työtäsi pääasiassa Haapaniemen koululla, jossa on oma psykologin työhuone. Testivälineistö on ajanmukainen ja sitä täydennetään tarpeiden mukaan. Työ on monipuolista ja sopivan haasteellista sekä itsenäistä päätöksentekoa edellyttävää.

Sinulle mahdollistetaan henkilökohtainen työnohjaus, ja muiden tiimissä olevien psykologien kanssa säännölliset tapaamiset. Myös täydennyskoulutuksiin suhtaudutaan myönteisesti työnantajan puolesta.

Arvostamme kykyä toimia monialaisessa yhteistyössä eri tahojen kanssa ja hyviä vuorovaikutustaitoja sekä sujuvan verkostotyön hallintaa.

Kelpoisuusehtona on laillistetun psykologin pätevyys, myös loppuvaiheen opiskelijat huomioidaan.

Palkkaus 3781,78 €/kk

Toimeen valitun on ennen työsuhteen alkamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Huumeseulatutkimus kuuluu työhöntulotarkastukseen, sekä tuotava nähtäväksi lain 504/2002 mukainen rekisteriote 30 päivän kuluttua valintapäätöksen tiedoksi saamisesta.

Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Hakemukset pyydetään ensisijaisesti toimittamaan sähköisesti KuntaRekryn kautta viimeistään 30.7.2022 klo 15:00 mennessä.

Työn alkaminen: 8.8.2022

Lisätietoja antaa perhe- ja mielenterveyspalvelujohtaja Kati Kananen p. 044 459 7253 kati.kananen@viitasaari.fi sekä päihdetyöntekijä Tuula Mäntylä p. 040 860 0784 tuula.mantyla@viitasaari.fi

Lisätiedot

Työnantaja:

Viitasaari

Sijainti:

Viitasaari

Hakuaika:

30.7.2022 klo 15:00 mennessä sähköisenä KuntaRekryn kautta

Työsuhde:

Vakituinen

Palaa työpaikkoihin

Hae sivustolta