Vapaa-aika ja kulttuuri

Avustukset ja stipendit

Avustukset

Järjestöjen yleis- ja erityisavustukset

Pihtiputaan kunnan avustustoiminnan tavoitteina on kuntalaisten hyvinvointiin kohdistuvien palveluiden edistäminen ja monipuolistaminen, kunnan ja eri toimijoiden välisen yhteistyön mahdollistaminen sekä vapaan kansalaistoiminnan merkityksen ja moniarvoisuuden korostaminen. Lisäksi avustustoiminnalla vahvistetaan yhteisöllisyyttä, vapaaehtoistoimintaa, kylien elinvoimaisuutta, aktiivista harrastustoimintaa sekä hyvinvointia.

Lisää avustuksista

Lisätietoja avustuksista antaa hyvinvointikoordinaattori Pauliina Koivisto p. 040 7143 888 tai pauliina.koivisto@pihtipudas.fi.

 

Kärkitapahtuma-avustukset

Pihtiputaan kunnanhallitus on varannut kuluvan vuoden talousarvioon 8.000 euron määrärahan Pihtiputaan kärkitapahtumien tukemiseen.

Kärkitapahtumien yhteismarkkinoinnilla tähdätään yhteiseen markkinointitoimintaan, jossa hyödynnetään erilaisia printtijulkaisuja sekä sähköistä mainontaa.  Mukaan on voinut hakea yhteisöt, työryhmät sekä yksityiset toimijat. Keskeistä on tapahtumien merkittävyys alueen kannalta. Hakemukset on toimitettu kirjallisina ja niistä on edellytetty selvitystä tapahtuman tunnettavuudesta, pääasiallisesta sisällöstä, järjestäjästä, arvioidusta yleisömäärästä sekä ajankohdasta.

Yhteismarkkinoinnissa ei haeta rahaa yksittäiselle tapahtumalle, vaan hakemalla mukaan yhteismarkkinointiin ohjataan 8.000 euron määräraha yhteisesti kaikkien tapahtumien markkinoinnin eduksi. Määräraha on siis tarkoitettu yhteismarkkinointiin ja siitä ei ole erotettavissa määrärahaa yksittäisille tapahtumille.

Lisätietoja kärkitapahtuma-avustuksista antaa kunnansihteeri  p.  044 4596 805

Stipendit

Liikuntatoimen stipendit

Pihtiputaan liikuntatoimi palkitsee vuosittain sivistyslautakunnan hyväksymän stipendisäännön mukaisesti stipendein kansallisesti ja/tai kansainvälisesti merkittävissä kilpailuissa ansioituneita urheilijoita. Lisäksi huomioidaan liikuntatoimen harkinnan mukaan erityisryhmien liikunta, veteraanisarjat, valmentajat ja muu liikunnan pr-työ sekä toiminta.

Stipendejä voidaan myöntää hakemuksesta tai hakemuksetta. Seuroilta voidaan pyytää esityksiä stipendin saajiksi. Stipendin suuruus tulee suhteuttaa saavutettuun menestykseen.

Lisätietoja avustuksista antaa hyvinvointikoordinaattori Pauliina Koivisto p. 040 7143 888 tai pauliina.koivisto@pihtipudas.fi.

Opiskelijastipendit

Pihtiputaan kunnanhallitus jakaa vuoden aikana yhteensä neljä (4 kpl) tuhannen euron (1.000 €) stipendiä hakemusjärjestyksessä ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa opiskelevalle opiskelijalle, joka tekee lopputyötään vuoden 2022 alusta lähtien

  • pihtiputaalaiselle yritykselle tai yhdistykselle
  • Pihtiputaan kunnan palvelujen kehittämisene, ja
  • sosiaali- terveystoimelle siltä osin kuin tutkimus koskee Pihtiputaan kunnan alueen palveluita

Opiskelija stipendiä voi hakea takautuvasti vuonna 2022 valmistuneen opinäytetyön osalta vuoden 2023 aikana.

Lisätietoja stipendeistä antaa kunnansihteeri p.  044 4596 805

Pihtiputaalla suoritettavien avointen korkeakouluopintojen stipendit v. 2021-2022

Lue lisää

Hae sivustolta