Vapaa-aika ja kulttuuri

Avustukset ja stipendit

Avustukset

Nyt haettavana

Sivistyslautakunta julistaa haettavaksi

JÄRJESTÖJEN ERITYISAVUSTUKSET VUODELLE 2020 (2. haku)


Pihtiputaan kunnan avustustoiminnan tavoitteina on kuntalaisten hyvinvointiin kohdistuvien palveluiden edistäminen ja monipuolistaminen, kunnan ja eri toimijoiden välisen yhteistyön mahdollistaminen sekä vapaan kansalaistoiminnan merkityksen ja moniarvoisuuden korostaminen. Lisäksi avustustoiminnalla vahvistetaan yhteisöllisyyttä, vapaaehtoistoimintaa, kylien elinvoimaisuutta, aktiivista harrastustoimintaa sekä hyvinvointia.

Erityisavustukset on tarkoitettu hakijan hanke-, kokeilu-, projekti- ja kehittämistoimintaan, joka ei ole vuosittain toistuvaa. Hakemus on jätettävä ennen toiminnan aloittamista tai sovittava asiasta erikseen hyvinvointikoordinaattorin kanssa. Avustushaku koskee liikunta-, nuoriso- ja kulttuurijärjestöjä sekä – toimijoita, kyläyhdistyksiä, yleishyödyllisiä yhdistyksiä sekä terveys- ja kansanterveysjärjestöjä.

Erityisavustushakemukseen tulee liittää vuoden 2020 talousarvio ja toimintasuunnitelma, vuoden 2019 toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnan- / tilintarkastuskertomus sekä selvitys muista samaa tarkoitusta varten saaduista ja haetuista avustuksista. Erityisavustushakemukseen tulee liittää myös hankkeen kustannusarvio. Lisäksi hakevan tahon tulee liittää hakemukseen pöytäkirjanote päätöksestä, jolla avustusta on päätetty hakea.

AVUSTUSTEN HAKEMINEN

Allekirjoitetut kirjalliset hakemukset liitteineen on toimitettava 01.09.2020 klo 15.30 mennessä osoitteella Sivistyslautakunta, PL 36, 44801 Pihtipudas. Hakemuslomakkeita saa kunnantalon infosta, kunnan nettisivulta tai vapaa-aikatoimistosta email. liisa.hypponen@viitasaari.fi. Hakemusta voi täydentää myöhemmin, jos tarvittavat liitteet eivät ole saatavilla hakuaikaan mennessä. Myöntämispäätös on ehdollinen, kunnes puuttuvat liitteet on toimitettu. Myöhässä saapuneet hakemukset hylätään. Tarkemmat avustuksen saannin ja hakijoiden arvioinnin kriteerit sekä maksatus-, käyttö- ja tiliselvityskäytännöt selviävät hyväksytystä avustusohjeesta, joka löytyy kunnan nettisivulta muiden avustuksen hakuun liittyvien asiakirjojen yhteydestä.

Lisätietoja avustuksista antaa hyvinvointikoordinaattori Kati Laine-Rissanen 17.8.2020 alkaen
p. 040 7143 888 tai kati.laine-rissanen@pihtipudas.fi.

 

Järjestöjen yleis- ja erityisavustukset

Pihtiputaan kunnan avustustoiminnan tavoitteina on kuntalaisten hyvinvointiin kohdistuvien palveluiden edistäminen ja monipuolistaminen, kunnan ja eri toimijoiden välisen yhteistyön mahdollistaminen sekä vapaan kansalaistoiminnan merkityksen ja moniarvoisuuden korostaminen. Lisäksi avustustoiminnalla vahvistetaan yhteisöllisyyttä, vapaaehtoistoimintaa, kylien elinvoimaisuutta, aktiivista harrastustoimintaa sekä hyvinvointia.

Lisää avustuksista

Lisätietoja avustuksista antaa hyvinvointikoordinaattori Kati Laine-Rissanen p. 040 7143 888 tai kati.laine-rissanen@pihtipudas.fi.

 

Kärkitapahtuma-avustukset

Pihtiputaan kunnanhallitus on varannut kuluvan vuoden talousarvioon 8.000 euron määrärahan Pihtiputaan kärkitapahtumien tukemiseen.

Kärkitapahtumien yhteismarkkinoinnilla tähdätään yhteiseen markkinointitoimintaan, jossa hyödynnetään erilaisia printtijulkaisuja sekä sähköistä mainontaa.  Mukaan on voinut hakea yhteisöt, työryhmät sekä yksityiset toimijat. Keskeistä on tapahtumien merkittävyys alueen kannalta. Hakemukset on toimitettu kirjallisina ja niistä on edellytetty selvitystä tapahtuman tunnettavuudesta, pääasiallisesta sisällöstä, järjestäjästä, arvioidusta yleisömäärästä sekä ajankohdasta.

Yhteismarkkinoinnissa ei haeta rahaa yksittäiselle tapahtumalle, vaan hakemalla mukaan yhteismarkkinointiin ohjataan 8.000 euron määräraha yhteisesti kaikkien tapahtumien markkinoinnin eduksi. Määräraha on siis tarkoitettu yhteismarkkinointiin ja siitä ei ole erotettavissa määrärahaa yksittäisille tapahtumille.

Lisätietoja kärkitapahtuma-avustuksista antaa kunnansihteeri Maija Sieppi p.  044 4596 805 tai maija.sieppi@pihtipudas.fi.

Stipendit

Liikuntatoimen stipendit

Pihtiputaan liikuntatoimi palkitsee vuosittain sivistyslautakunnan hyväksymän stipendisäännön mukaisesti stipendein kansallisesti ja/tai kansainvälisesti merkittävissä kilpailuissa ansioituneita urheilijoita. Lisäksi huomioidaan liikuntatoimen harkinnan mukaan erityisryhmien liikunta, veteraanisarjat, valmentajat ja muu liikunnan pr-työ sekä toiminta.

Stipendejä voidaan myöntää hakemuksesta tai hakemuksetta. Seuroilta voidaan pyytää esityksiä stipendin saajiksi. Stipendin suuruus tulee suhteuttaa saavutettuun menestykseen.

Lisätietoja avustuksista antaa hyvinvointikoordinaattori Kati Laine-Rissanen p. 040 7143 888 tai kati.laine-rissanen@pihtipudas.fi.

Opiskelijastipendit

Pihtiputaan kunnanhallitus jakaa vuoden aikana yhteensä neljä (4 kpl) viidensadan euron stipendiä hakemusjärjestyksessä ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa opiskelevalle opiskelijalle, joka tekee lopputyötään pihtiputaalaiselle yritykselle tai yhdistykselle.

Lisätietoja stipendeistä antaa kunnansihteeri Maija Sieppi p.  044 4596 805 tai maija.sieppi@pihtipudas.fi.

Hae sivustolta