Avustukset ja stipendit

Yleis- ja erityisavustukset

Yleisavustukset on suunnattu toimintasuunnitelman mukaiseen toimintaan, joka on vuosittain toistuvaa. Erityisavustukset on tarkoitettu hakijan hanke-, kokeilu-, projekti- ja kehittämistoimintaan, joka ei ole vuosittain toistuvaa. Hakemus on jätettävä ennen toiminnan aloittamista tai sovittava asiasta erikseen hyvinvointikoordinaattorin kanssa. Avustushaku koskee liikunta-, nuoriso- ja kulttuurijärjestöjä sekä – toimijoita, kyläyhdistyksiä, yleishyödyllisiä yhdistyksiä sekä terveys- ja kansanterveysjärjestöjä.

Yleisavustushakemukseen tulee liittää tapahtumavuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma, edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös,  toiminnan- / tilintarkastuskertomus sekä selvitys muista samaa tarkoitusta varten saaduista ja haetuista avustuksista. Erityisavustushakemukseen tulee liittää myös hankkeen kustannusarvio. Lisäksi hakevan tahon tulee liittää hakemukseen pöytäkirjanote päätöksestä, jolla avustusta on päätetty hakea. Yksi yhdistys voi jättää vain yhden yleisavustushakemuksen, vaikka hakemuksessa esitettyjä käyttötarkoituksia voi olla useampia.

Avustusten hakeminen

Avustukset julistetaan erikseen ilmoittamalla haettavaksi kaksi kertaa vuodessa;
– keväällä (yleis- ja erityisavustukset) ja
– syksyllä (vain erityisavustukset, mikäli avustusmäärärahoja jää keväältä jäljelle).

Hakemuksesta on käytävä selkeästi ilmi, haetaanko yleis- vai erityisavustusta. Hakemuslomakkeita saa kunnantalon infosta, kunnan nettisivulta tai vapaa-aikatoimistosta email. liisa.hypponen@viitasaari.fi. Hakemusta voi täydentää myöhemmin, jos tarvittavat liitteet eivät ole saatavilla hakuaikaan mennessä. Myöntämispäätös on ehdollinen, kunnes puuttuvat liitteet on toimitettu. Myöhässä saapuneet hakemukset hylätään. Tarkemmat avustuksen saannin ja hakijoiden arvioinnin kriteerit sekä maksatus-, käyttö- ja tiliselvityskäytännöt selviävät hyväksytystä avustusohjeesta, joka löytyy kunnan nettisivulta muiden avustuksen hakuun liittyvien asiakirjojen yhteydestä.

Hae sivustolta