Liikuntapalvelut, retkeily ja harrastukset

Liikuntapalvelut

Liikuntapalvelut

Liikuntalaissa kunnan vastuulle määritellään paikallisten edellytysten luominen. Nämä paikalliset edellytykset ovat liikuntapalveluiden ja terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan järjestäminen, kansalaistoiminnan (mukaan luettuna seuratoiminta) tukeminen sekä liikuntapaikkojen rakentaminen ja ylläpito. Liikuntalaissa painotetaan yhteistyötä kuntien järjestämisvastuualueiden osalta. Liikuntalakiin sisältyy myös kuntalaisten kuuleminen sekä kuntalaisten liikunta-aktiivisuuden arvioiminen.

Pihtiputaalla on hyvät mahdollisuudet monipuolisen liikunnan harrastamiseen niin sisällä kuin ulkona. Ohjattu liikuntaa järjestävät mm. paikalliset urheiluseurat sekä Viitaseudun opisto.

 

Pauliina Koivisto

Hyvinvointikoordinaattori

040 714 3888

Yksikkö

Vapaa-aika ja kulttuuri

Avustukset ja stipendit

Järjestöjen yleis- ja erityisavustukset

Pihtiputaan kunnan avustustoiminnan tavoitteina on kuntalaisten hyvinvointiin kohdistuvien palveluiden edistäminen ja monipuolistaminen, kunnan ja eri toimijoiden välisen yhteistyön mahdollistaminen sekä vapaan kansalaistoiminnan merkityksen ja moniarvoisuuden korostaminen. Lisäksi avustustoiminnalla vahvistetaan yhteisöllisyyttä, vapaaehtoistoimintaa, kylien elinvoimaisuutta, aktiivista harrastustoimintaa sekä hyvinvointia.

Stipendit

Liikuntatoimen stipendejä jaetaan toimintavuoden päättyessä kansainvälistä ja kansallista menestystä saavuttaneille urheilijoille ja toimijoille sivistyslautakunnan vahvistaman stipendisäännön mukaisesti.

Liikuntatoiminta

Salivuorot

(Pihtipudas-sali, Putaanvirran sali, voimailusali)

Hae sivustolta