Liikuntapalvelut

Voimaa vanhuuteen

Kansallisen Voimaa vanhuuteen – iäkkäiden terveysliikuntaohjelman päämääränä on edistää kotona asuvien, toimintakyvyltään jossain määrin heikentyneiden ikäihmisten itsenäistä selviytymistä ja elämänlaatua terveysliikunnan avulla. Voimaa vanhuuteen -työllä edistetään iäkkäiden kuntalaisten terveyttä ja toimintakykyä sekä vahvistetaan heidän yhdenvertaisia osallistumismahdollisuuksiaan.

Toimintakyvyn heikkoudella tarkoitetaan esimerkiksi ennakoivia liikkumisongelmia, alkavia muistisairauksia tai lievää masennusta, jotka voivat johtaa liikkumisen rajoittumiseen ja avun tarpeen lisääntymiseen.

Terveysliikunta on osoitettu tehokkaaksi ja edulliseksi tavaksi edistää iäkkäiden ihmisten hyvinvointia laaja-alaisesti.

Tavoitteeseen edetään kehittämällä ja lisäämällä iäkkäille tarkoitettua

  • liikuntaneuvontaa
  • lihasvoima- ja tasapainosisältöistä ohjattua liikuntaa
  • arkiliikunnan mahdollisuuksia ja ulkoilua

Liikuntaneuvonta:

Terveyskeskuksen fysioterapeutit tekevät tarvittaessa fysioterapeuttisen tutkimuksen ja antavat sen perusteella henkilökohtaista liikuntaneuvontaa ajanvarauksella. Liikuntaneuvonnasta peritään fysioterapian käyntimaksu. Lisätietoja: p. 040 48600 161 klo 8-9, 13-14.

Lihasvoimaharjoittelu:

Arjessa selviytymisen kannalta iäkkäille ihmisille suositellaan lihasmassaa lisäävää ja nopeusvoimaa lisäävää harjoittelua säännöllisesti ja nousujohteisesti.

  • Vastuksen pitää ylittää päivittäinen kuormitustaso
  • Voimaharjoittelua tulisi tehdä vähintään kahdesti viikossa.
  • Harjoittelun tulee olla nousujohteista – voiman kasvaessa vastusta lisätään

12 viikkoa kestävä, nousujohteinen voimaharjoittelu kuntosalilla toteutetaan kaksi kertaa vuodessa. Ryhmä on VV –kohderyhmälle ilmainen. Lisätietoja: Riitta Höykinpuro, riitta.hoykinpuro@pihtipudas.fi, 040 8600 799

Tasapainoharjoittelu:

Viitaseudun opisto järjestää (VV)-kohderyhmälle ohjattua liikuntaa. Lisätietoja: Anne Kivivuori, anne.kivivuori@viitasaari.fi, 040 7144 490.

Riitta Höykinpuro

Päivätoimintojen ohjaaja

040 8600 799

Lisätietoja

päivätoimintojen ohjaaja, kuuloyhdyshenkilö

Hae sivustolta