Vapaa-aika ja kulttuuri

Vapaa-aikatoimen ajankohtaista

Pihtiputaan liikuntasalien salivaraukset kaudelle 2019-2020

Pihtiputaan kunnan liikuntatoimistoon 9.8.2019 mennessä.

Lue lisää

 

 

Sivistyslautakunta julistaa haettavaksi

JÄRJESTÖJEN ERITYISAVUSTUKSET VUODELLE 2019, toinen haku

Pihtiputaan kunnan avustustoiminnan tavoitteina on kuntalaisten hyvinvointiin kohdistuvien palveluiden

edistäminen ja monipuolistaminen, kunnan ja eri toimijoiden välisen yhteistyön mahdollistaminen sekä

vapaan kansalaistoiminnan merkityksen ja moniarvoisuuden korostaminen. Lisäksi avustustoiminnalla

vahvistetaan yhteisöllisyyttä, vapaaehtoistoimintaa, kylien elinvoimaisuutta, aktiivista harrastustoimintaa

sekä hyvinvointia. Erityisavustukset on tarkoitettu hakijan hanke-, kokeilu-, projekti- ja kehittämistoimintaan, joka ei ole vuosittain toistuvaa. Hakemus on jätettävä ennen toiminnan aloittamista tai sovittava asiasta erikseen vapaa-aikatoimen koordinaattorin kanssa. Avustushaku koskee liikunta-, nuoriso- ja kulttuurijärjestöjä sekä –toimijoita, kyläyhdistyksiä, yleishyödyllisiä yhdistyksiä sekä terveys- ja kansanterveysjärjestöjä. Hakemukseen tulee liittää vuoden 2019 talousarvio ja toimintasuunnitelma, vuoden 2018 toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnan- / tilintarkastuskertomus sekä selvitys muista samaa tarkoitusta varten saaduista ja haetuista avustuksista. Lisäksi hakevan tahon tulee liittää hakemukseen pöytäkirjanote päätöksestä, jolla avustusta on päätetty hakea. Hakulomakkeen kohdassa ”Muuta huomioitavaa” on ilmoitettava hankkeen kustannusarvio.

Avustusten hakeminen

Allekirjoitetut kirjalliset hakemukset liitteineen on toimitettava 2.9.2019 klo 15.30 mennessä osoitteella

Sivistyslautakunta, PL 36, 44801 Pihtipudas. Hakemuslomakkeita saa kunnantalon infosta, kunnan nettisivulta Ilmoitukset osiosta tai vapaa-aikatoimistosta email. liisa.hypponen@viitasaari.fi. Hakemusta voi täydentää myöhemmin, jos tarvittavat liitteet eivät ole saatavilla hakuaikaan mennessä.

Myöntämispäätös on ehdollinen, kunnes puuttuvat liitteet on toimitettu. Myöhässä saapuneet hakemukset

hylätään. Tarkemmat avustuksen saannin ja hakijoiden arvioinnin kriteerit sekä maksatus-, käyttö- ja tiliselvityskäytännöt selviävät hyväksytystä avustusohjeesta, joka löytyy kunnan nettisivulta muiden avustuksen hakuun liittyvien asiakirjojen yhteydestä. Lisätietoja avustuksista antaa vapaa-aikatoimen koordinaattori Kati Laine-Rissanen p. 040 7143888 tai kati.laine-rissanen@pihtipudas.fi.

Lue lisää

Hae sivustolta