Peruskoulut ja -opetus

Esiopetus

Oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Pihtiputaalla sivistystoimi järjestää esiopetusta kouluilla omisssa esiopetusryhmissä tai yhdysluokissa.

Esiopetuksen tehtävänä on tarjota lapsen tarpeista lähtevä joustava oppimisenpolku varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja edelleen perusopetukseen.

 

Pihtiputaan esiopetuspaikat:

Muurasjärven koulu

Satu Koljonen

Koulunjohtaja

040 860 0708

Toimipaikka

Muurasjärven koulu
Ristinmäentie 9
44880 Muurasjärvi

Muurasjärven koulun rakennukset pääportilta katsottuna

Putaanvirran koulu

Joona Kurikkala

Rehtori

044 459 6876

Toimipaikka

Putaanvirran koulu
Koulutie 4
44800 Pihtipudas

Putaanvirran koulun piha

Ilmoittautuminen esiopetukseen

Esiopetusvuosi on tärkeä vaihe lapsen elämässä. Lapsi oppii leikkimällä, liikkumalla, tutkimalla ja kokeilemalla, vuorovaikutuksessa toisten lasten ja aikuisten kanssa. Esiopetuksen tehtävänä on yhteistyössä kotien kanssa tukea lasten yksilöllistä ja yhteisöllistä kehitystä, oppimisen halua ja iloa sekä tervettä itsetuntoa.

Perusopetuslain (1040/2014) mukaan esiopetus on velvoittavaa siten, että lapsen on osallistuttava oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Syksyllä 2023 esiopetuksen aloittavat vuonna 2017 syntyneet lapset. Esiopetukseen osallistuvat myös ne 7-vuotiaat, joiden koulunkäynnin aloittamista on lykätty sekä ne 5-vuotiaat, joille on tehty päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta.

Esiopetukseen osallistuminen on maksutonta ja sitä järjestetään neljä tuntia päivässä sivistyslautakunnan päättämien koulujen työ- ja loma-aikojen mukaisesti.

Esikouluun ilmoittaudutaan ilmoittautumiskaavakkeella, joka on postitettu 2017 syntyneille. Lomake löytyy myös www.pihtipudas.fi tai www.viitasaari.fi -> Varhaiskasvatus ja koulutus > Esiopetus.

Esiopetusta järjestetään lapsen omassa lähikoulussa. Lähikoulu määräytyy sivistyslautakunnan vahvistaman kouluverkon perusteella.

Ilmoittautuminen päättyy 10.3.2023.

Lisätietoja esikoulun toiminnasta ja esikouluun tutustumisesta antavat rehtori ja koulunjohtaja sekä sivistystoimen toimisto (Sivistystoimen hallinto).

 

Hae sivustolta