Varhaiskasvatuspalvelut

Hae varhaiskasvatukseen

Varhaiskasvatuspaikan hakeminen

Alle kouluikäisille tarkoitettuja varhaiskasvatuspaikkoja haetaan sähköisellä hakemuksella e-asioinnin kautta. Varhaiskasvatuspaikan saa kahden viikon sisällä hakemisesta töiden tai opiskelun vuoksi. Muille jonotusaika on enimmillään neljä kuukautta. Hakemukset kannattaa jättää mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Sähköinen hakemus

Hakemus varhaiskasvatukseen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2020 alkaen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2021 alkaen

Tulorekisteri otetaan käyttöön varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen määräämisessä

Kunnat saavat nykyään palkkatiedot tulorekisteristä ja eläke-etuustiedot 1.1.2021 lähtien.Tiedot eivät tule kunnille automaattisesti, vaan ne katsotaan tulorekisterin sähköisestä asiointipalvelusta. Tulorekisteristä löytyvät tiedot maksetuista palkoista, luontoiseduista, palkkioista, työkorvauksisista sekä muista ansiotuloista. Myös verovapaat ja veronalaiset kustannusten korvaukset saadaan tulorekisteristä. Asiakkaan on edelleen toimitettava tulotiedot niistä tuloista, joita ei saada tulorekisteristä. Tulorekisteristä ei saada mm. Kelan etuustietoja, työttömyyskorvauksia, eläkkeitä, pääomatuloja tai yrittäjän tulotietoja. Näistä tuloista asiakkaan tulee toimittaa edelleen liitteet.

Wiitaunionin varhaiskasvatussuunnitelma 1.8.2019

Kiusaamisen ehkäisy


Raili Piispanen

Toimistosihteeri

040 8600 169

Yksikkö

Varhaiskasvatus

Hae sivustolta