Päiväkoti ja perhepäivähoito

Perhepäivähoito

Perhepäivähoito

Perhepäivähoito on lasten varhaiskasvatusta hoitajan omassa kodissa tai muissa kodinomaisissa olosuhteissa. Se on pienessä lapsiryhmässä tapahtuvaa varhaiskasvatusta. Perhepäivähoito on joustava hoitomuoto, jolla pystytään vastaamaan perheitten erilaisiin hoitotarpeisiin. Varhaiskasvatuspaikkaa järjestettäessä otetaan huomioon lasten mahdolliset erityistarpeet.

Perhepäivähoidossa lapsi saa perushoidon ja kasvatuksen lisäksi mahdollisuuden osallistua toisten lasten kanssa taitoja ja itsetuntoa kehittävään toimintaan ja leikkiin turvallisen aikuisen ohjauksessa.

Hoitajan kodissa tapahtuva perhepäivähoito

Tavallisimmin perhepäivähoitoa järjestetään hoitajan kodissa. Hoitajalla voi olla yhtä aikaa varhaiskasvatuksessa enintään neljä alle esikouluikäistä lasta. Pihtiputaalla hoitajan kodissa tapahtuvaa perhepäivähoitoa on keskustan alueella.

Ryhmäperhepäivähoito

Ryhmäperhepäivähoidossa 2-3 perhepäivähoitajaa hoitaa yhdessä 8 – 12 lasta.

Pihtiputaan ryhmäperhepäiväkodit ovat keskustan alueella Tenavatupa  040 7144 486 ja Riihitupa  040 7144 513  sekä Muurasjärven kylällä Vekaralinna 040 7143 965.

Kolmiperhepäivähoito ja lasten kotona tapahtuva varhaiskasvatus

Joissakin tilanteissa varhaiskasvatus voidaan järjestää ns. kolmiperhepäivähoitona, jossa useamman perheen lapset, vähintään neljä lasta, yhdistetään ryhmäksi. Varhaiskasvatus tapahtuu sopimuksen mukaan yhden tai useamman varhaiskasvatuksessa olevan lapsen omassa kodissa.

Jos samasta perheestä vähintään 3-4 alle kouluikäistä lasta tarvitsee varhaiskasvatusta ja palvelu ei muuten ole järjestettävissä, voidaan varhaiskasvatus järjestää lasten omassa kodissa.

Laura Raatikainen

Päiväkodin johtaja

040 714 4514

Yksikkö

Varhaiskasvatus

Lisätietoja

Onnimannin päivähoitokeskus (Onnimanni ja Muksula)
Lasten keinu Onnimannin pihassa
Lasten keinu Onnimannin pihassa

Hae sivustolta