Varhaiskasvatuksen e-Asiointi

Sähköinen hoitoaikojen ilmoittaminen

Sähköinen hoitoaikojen ilmoittaminen

Varhaiskasvatuksessa lasten hoitoajat ilmoitetaan sähköisesti eAsiointi –sivuston kautta.

Hoitoaikojen varaaminen auttaa huoltajaa seuraamaan varattuja ja toteutuneita tunteja.

Varhaiskasvatuksen henkilökunta näkee järjestelmässä huoltajien varaamat hoitoajat ja kulloinkin läsnä olevat lapset. Tämä vaikuttaa tehtyihin ruokatilauksiin, toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen sekä henkilökunnan työvuorojen suunnitteluun.

Ohjeet hoitoaikojen sähköiseen ilmoittamiseen.

Sovitut käytännöt hoitoaikojen ilmoittamisessa:

 • Huoltajat ilmoittavat lastensa hoitoajat mahdollisimman pitkäksi aikaa kerrallaan.
 • Varausjärjestelmä lukitsee viikon aina sunnuntaisin klo 24:00 (esim. viikolla 37 sunnuntaina klo 24:00 lukkiutuu viikko 39). Lukkiutumisen jälkeen muutoksia varattuihin hoitoaikoihin voi tehdä vain henkilökunta.
 • Jos lapsi on esiopetuksen lisäksi myös varhaiskasvatuksessa, ilmoitetaan kerralla koko läsnäoloaika (esim. 7:00-16:30).
 • Huoltajat käyttävät hoitoaikojen ilmoittamisen lisäksi myös seuraavia merkintöjä:
  • Sairas = jos lapsen sairauspäivä on ennalta tiedossa (esim. ennalta sovittu aika operaatioon toipumisaikoineen)
  • Poissa = muut poissaolot (vanhempien viikkovapaat, muut lyhyet vapaat)
  • Ennalta ilmoitettu poissaolo = lapsen loma
 • Vuorohoidossa olevien lasten kohdalla ilmoitetaan läsnäolo- tai poissaolomerkintä myös viikonlopulle.
 • Mikäli lapsesi hoidon tarpeessa tapahtuu muutos (esim. sairastuminen), ilmoita siitä ryhmään puhelimitse niin pian kuin mahdollista.

Hae sivustolta