Siirry suoraan sisältöön

Pihtiputaan kunta

ILMOITUS YVA-KUULUTUKSESTA JA NATURA-ARVIOINTIA KOSKEVAN LAUSUNTOPYYNNÖN YLEISTIEDOKSIANNOSTA

ILMOITUS YVA-KUULUTUKSESTA JA NATURA-ARVIOINTIA KOSKEVAN LAUSUNTOPYYNNÖN YLEISTIEDOKSIANNOSTA

Kettukangas-Hanhikankaan tuulivoimahanke ja sähkönsiirto (Kinnula, Pihtipudas, Perho, Halsua, Lestijärvi)

OX2 Finland Oy on toimittanut yhteysviranomaisena toimivalle Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (YVA-laki, 252/2017) mukaisen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen, joka koskee Kettukangas-Hanhikankaan tuulivoimahanketta ja sen sähkönsiirtoa. Hankealue sijoittuu Kinnulan ja Pihtiputaan kuntien alueelle. Sähkönsiirto sijoittuu vaihtoehdosta riippuen pääosin Kinnulan, Perhon, Halsuan ja/tai Lestijärven kuntien alueelle.

Hankkeen YVA-menettelyn yhteydessä on laadittu luonnonsuojelulain (9/2023) 35 §:n mukaiset Natura-arvioinnit Louhuvuori (FI0900136, SAC), Seläntauksen suot (FI0900057, SAC/SPA), Multarinmeri-Harjuntakanen-Riitasuo (FI0900065, SAC/SPA), Lehtosenjärvi (FI1001008, SAC) ja Linjalamminkangas (FI1001002, SAC) Natura-alueille. Natura-arvioinnin tulokset esitetään osana YVA-selostusta.

Kuulutus, YVA-selostus ja Natura-arvioinnit nähtävillä
Keski-Suomen ELY-keskus on antanut kuulutuksen ja arviointiselostuksen sekä Natura-arviointien kuulemista koskevan yleistiedoksiannon tiedoksi julkisella kuulutuksella 20.5.2024.

Arviointiselostus ja kuulutus sekä Natura-arvioinnin tulokset (julkiset) ja Natura-arviointien kuulemista koskeva yleistiedoksianto ovat nähtävillä 20.5.2024—19.7.2024:
– Keski-Suomen ELY-keskuksen verkkosivulla www.ely-keskus.fi/kuulutukset/keski-suomi
– Ympäristöhallinnon verkkosivulla www.ymparisto.fi/KettukangasHanhikangastuulivoimahankeYVA.

Painetut kappaleet ovat nähtävillä tutustumista varten seuraavissa toimipaikoissa aukiolojen mukaan:

Keski-Suomen ELY-keskuksen asiakaspalvelupiste, Cygnaeuksenkatu 1, Jyväskylä
Kinnulan kunta, kunnanvirasto: Keskustie 47, Kinnula
Pihtiputaan kunta, kunnanvirasto: Keskustie 9, Pihtipudas
Perhon kunta, kunnanvirasto: Keskustie 2, Perho
Halsuan kunta, kunnanvirasto: Kauppisentie 5, Halsua
Lestijärven kunta, kunnanvirasto: Lestintie 39, Lestijärvi

Hankkeen yleisötilaisuus pidetään Kinnulassa keskiviikkona 12.6.2024 klo 17—19 Kinnulan kunnan valtuustosalissa (Keskustie 27, Kinnula) ja Pihtiputaalla torstaina 13.6.2024 klo 17–19 Pihtiputaan kunnan valtuustosalissa (Keskustie 9, Pihtipudas). Tilaisuuteen voi osallistua etänä. Osallistumislinkit löytyvät hankkeen ympäristöhallinnon verkkosivulta www.ymparisto.fi/KettukangasHanhikangastuulivoimahankeYVA.

Lisätiedot Keski-Suomen ELY-keskus, Arja Koistinen, p. 0295 024 760, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi