Asuminen, rakentaminen ja ympäristö

Jätehuolto ja vieraskasvit

Asumisen jätehuolto

Kotitalouksien ja vapaa-ajan asuntojen jätehuolto

Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta ovat siirtäneet 1.1.2023 alkaen jätelain mukaiset palvelutehtävät kuntien omistaman jäteyhtiön eli Sammakkokangas Oy:n järjestettäväksi. Vuoden 2022 loppuun saakka tehtävä oli jaettuna sekä kunnille että yhtiölle. Jätelain tarkoittamana jätehuollon viranomaisena toimii Sydän-Suomen jätelautakunta.

Palvelutehtäviin (neuvonta, aluekeräyspisteet, laskutus) liittyvät yhteydenotot:

Jätehuollon palvelutehtävistä eli jätehuollon käytännön järjestelyistä vastaa 1.1.2023 alkaen Sammakkokangas Oy. Yhtiö hoitaa myös jätehuollon asiakaslaskutusta. Ainoana poikkeuksena ovat vakituisten ja vapaa-ajan kiinteistöjen omien jäteastioiden tyhjennykset, joista vastaa edelleen se yritys, jolta tyhjennys on tilattu.

 

Viranomaistoimintaan (laskutusperusteisiin, jätehuoltorekisteriin) liittyvät yhteydenotot:

Laskutusperusteisiin, jätehuoltorekisteriin (esim. talouden koko, kimppa-astiat, poikkeamiset) ja muuhun viranomaistoimintaan liittyvän tiedon ylläpito sekä päätöksenteko tapahtuu Sydän-Suomen jätelautakunnassa. Esimerkiksi lomakkeet ja kompostointi-ilmoitukset tulee jättää viranomaiselle.

 

Vieraskasvit

Haitalliseksi säädetyn vieraslajin kasvattaminen on kiellettyä. Omistajan tai haltijan on hävitettävä haitallinen vieraslajikasvi omalta alueeltaan, myös siis naapurikiinteistöltä tai muualta ympäristöstä levinnyt esiintymä. Kaikkiin yksityisen henkilön toimenpiteisiin toisen omistamalla alueella, kun kyse ei ole jokamiehenoikeudesta, tarvitaan kuitenkin alueen omistajan tai haltijan suostumus.

Vieraskasvijätteen voi hävittää pieninä erinä kotitalouden sekajätteen joukossa, suuremmat määrät otetaan vastaan jätekeskuksessa. Vieraskasvijäte tulee pakata ennen jäteastiaan laittamista jätesäkkiin ja sulkea säkki tiivisti. Vieraskasvijätettä ei saa kompostoida eikä laittaa muun bio- tai puutarhajätteen sekaan.  Lisätietoja Sammakkokankaan sivuilta.

Tarkempia tietoja vieraslajeista, niiden tunnistamisesta ja hävittämisestä löydät Vieraslajit.fi-sivustolta. Sivuston kautta pääset myös ilmoittamaan havaitsemasi vieraslaji esiintymät valtakunnalliseen tietokantaan.

Vieraslajien torjuntaa valvoo alueellinen ELY-keskus, jolla on toimivalta antaa tarvittaessa määräyksiä vieraslajien hävittämiseksi.

Maanteiden ja rautateiden varsilla olevista vieraskasviesiintymistä voit ilmoittaa havaintosi Suomen Lajitietokeskuksen sivuston ohella myös Liikenteen Asiakaspalvelun palauteväylään, jossa on vieraskasveille oma ilmoituslomake Niitto ja vesakonraivaus -aihetunnisteen alla.

 

 

Kirsi Kinnunen

toimistosihteeri

040 171 6811

Yksikkö

Tekninen toimi

Lisätietoja

Teknisen toimen toimistosihteeri, arkistosihteeri

Salla Kumpulainen

yhdyskuntatekniikan päällikkö

040 714 4870

Yksikkö

Tekninen toimi, yhdyskuntatekniikka

Lisätietoja

Kadut, puistot, satamat, kunnallistekniikka

Juho Tenhunen

teknisen toimialajohtaja

044 459 7380

Yksikkö

Tekninen toimi

Hae sivustolta