Asuminen, rakentaminen ja ympäristö

Jätehuolto

Yleistä jätehuollosta

Jätehuolto kuuluu yhdyskuntatekniikan toimialueelle. Kaikkien toimijoiden ja jätteen tuottajien on kaikissa toimissaan pyrittävä ensisijaisesti vähentämään muodostuvan jätteen määrää ja haitallisuutta. Toissijaisesti jäte on valmisteltava uudelleen käyttöä varten tai se on kierrätettävä. Kun kierrättäminen ei ole mahdollista, jäte on pyrittävä hyödyntämään esimerkiksi energiatuotannossa. Jätehuollosta aiheutuvat kulut katetaan asiakkailta perittävinä jätemaksuina.

 

Jokaisella taajaman alueella olevalla vakituisella asuinkäytössä olevalla kiinteistöllä tulee olla vähintään sekajäteastia (tai kimppa). Tämän astian jätehuoltomääräysten mukaisesta tyhjennyksestä tulee sopia haluamansa jätehuoltoyrityksen kanssa.

Aluekeräyspisteillä kerätään ensisijaisesti vain lajiteltuja hyötyjakeita.

Taajaman ulkopuolella sijaitseva vakituinen kiinteistö ja loma-asunto voivat käyttää aluekeräyspistettä myös sekajätteen osalta. Aluekeräyspisteen sekajäteastian käyttöoikeus on tässäkin tapauksessa kuitenkin vain niillä, jotka ovat maksaneet kyseisen taksan mukaisen maksun.

 

Kehen ottaa yhteyttä jätehuoltoasioissa?

Palvelutehtäviin (neuvonta, aluekeräyspisteet, kunnan kuljetukset) liittyvät yhteydenotot:

Jätehuollon viranomaistoiminnasta vastaa Sydän-Suomen jätelautakunta (tiedote 22.1.2021). Jätehuollon palvelutehtäviin ja käytännön järjestelyihin liittyvistä asioista vastaa edelleen kunta. Jätehuollon asiakaslaskutus ostetaan jatkossa Sammakkokangas Oy:ltä. Ota yhteys kuntaan, mikäli asiasi koskee muuta jätehuollon palvelutehtävää, kuten esim. jäteneuvontaa, aluekeräyspisteitä tai kunnan järjestämiä jätekuljetuksia.

 

Viranomaistoimintaan liittyvät yhteydenotot:

Laskutusperusteisiin, jätehuoltorekisteriin (esim. talouden koko, kimppa-astiat, poikkeamiset) ja muuhun viranomaistoimintaan liittyvän tiedon ylläpito sekä päätöksenteko tapahtuu jatkossa Sydän-Suomen jätelautakunnassa.

  • Sydän-Suomen jätelautakunta
  • jatelautakunta@saarijarvi.fi
  • 050 3903 765 jätehuoltoasiamies Heli Rämänen
  • 044 4598 249 jätehuoltosuunnittelija Maija-Leena Peltoluoto

 

Laskutukseen liittyvät yhteydenotot (esim. osoitteenmuutos):

Kunnan ylläpitämien aluekeräyspisteiden käytön sekä jätehuollon perusmaksun laskutuksen yksityisasiakkaille hoitaa jatkossa Sammakkokangas Oy.

Kiinteistön oman (tai kimppa) jäteastian kuljetussopimuksen ja laskutuksen hoitaa asiakkaan itse valitsema kuljetusliike.

 

Aluekeräyspisteet

Aluekeräyspisteet on tarkoitettu vain kotitalouksien lajitelluille hyötyjätteille (kartonki / pahvi, paperi, biojäte, lasi, metalli – astiavalikoima saattaa vaihdella pisteittäin).

Isommat jäte-erät kuten siivouspäivän isot jätesäkit tai esimerkiksi rakennusjäte ja isot esineet eivät kuulu aluekeräyspisteille, vaan ne tulee toimittaa suoraan vastaanottopisteelle.

Pihtiputaan kunta vastaa keräyspisteistä, tyhjennyksestä ja kunnossapidosta. Aluekeräyspisteille tuotu, sinne kuulumaton jäte sekä pisteiden ylimääräinen siivous nostavat jätehuollon järjestämisen kustannuksia.

Asiakas valitsee sekajätteen käsittelytavaksi joko oman / kimppa astian tai aluekeräyspisteen (mahdollista vain haja-alueella). Aluekeräyspisteen sekajäteastian käyttöoikeus on vain niillä jotka ovat maksaneet kyseisen taksan mukaisen maksun.

Pakkausmuovia kerätään Rinki Oy:n pisteellä, joka sijaitsee K-Supermarketin pihassa osoitteessa Koulutie 1.

Jätekuljetukset

Kuntien järjestämisvastuulla olevat kuljetukset on kilpailutettu. Pihtiputaan kunta vastaa jätekuljetuksista aluekeräyspisteiden ja kuntien kiinteistöjen osalta. Näitä kuntien vastuulla olevia kuljetuksia hoitaa kaudella 2017-2021 Lassila-Tikanoja Oyj, puh. 010 636 5000.

Yritysjätteet tai kiinteistöjen sekajätteet eivät kuulu kunnan järjestämisvastuun piiriin vaan kiinteistönomistajat ja toimijat itse vastaavat kuljetuksista Hyötykolmio Oy:n jäteasemalle Vaarinvuoreen, josta Sammakkokangas Oy hoitaa kuljetukset energialaitokselle.

Kotitaloudet, yritykset ja taloyhtiöt voivat siis tilata kiinteistöllä olevien jäteastioiden tyhjennyksen haluamaltaan yritykseltä – sekajäte välivarastoidaan kuljetusliikkeestä riippumatta aina Vaarinvuoreen ja hyötyjätteet jakeesta riippuen kuljetetaan kiinteistöiltä ja aluekeräyspisteiltä välivarastointipisteisiin ja sieltä isompina kuormina eteenpäin Sammakkokankaan jätekeskukseen ja Riikinvoiman energialaitokselle.

Sekajätteen (ja muun kiinteistöltä noudettavan jätteen) laskutuksen yksityisasiakkaille sekä kaikkien jätelajien laskutuksen yritysten ja taloyhtiöiden osalta hoitavat asiakkaan valitsemat kuljetus- ja jätehuoltoyritykset, asiakas voi siis tehdä sopimuksen haluamansa kuljetusliikkeen kanssa.

Jäteasemat ja -keskukset ottavat aukioloaikoina vastaan myös asiakkaan tuomaa jätettä. Pihtiputaalla Reisjärventie 215, avoinna: linkki 

Kirsi Kinnunen

Toimistosihteeri

040 171 6811

Yksikkö

Tekninen toimi

Lisätietoja

Teknisen toimen toimistosihteeri, arkistosihteeri

Salla Kumpulainen

yhdyskuntatekniikan päällikkö

040 714 4870

Yksikkö

Tekninen toimi, yhdyskuntatekniikka

Lisätietoja

Kadut, puistot, satamat, kunnallistekniikka

Juho Tenhunen

teknisen toimialajohtaja

044 459 7380

Yksikkö

Tekninen toimi

Hae sivustolta