Asuminen, rakentaminen ja ympäristö

Jätehuolto

Jätehuolto

Huomioithan että sivuja päivitetään, eivätkä kaikki tiedostot tai linkit vielä välttämättä toimi.

 

Jätehuolto kuuluu yhdyskuntatekniikan toimialueelle. Kaikkien toimijoiden ja jätteen tuottajien on kaikissa toimissaan pyrittävä ensisijaisesti vähentämään muodostuvan jätteen määrää ja sen haitallisuutta. Toissijaisesti jäte on valmisteltava uudelleen käyttöä varten tai se on kierrätettävä. Kun kierrättäminen ei ole mahdollista, jäte on pyrittävä hyödyntämään esimerkiksi energiantuotannossa.

Kaikkien kiinteistönomistajien on tehtävä jätehuoltosopimus kunnan kanssa. Sopimuslomake löytyy alempaa tältä sivulta.

Jokaisella taajaman alueella olevalla vakituisessa asuin käytössä olevalla kiinteistöllä pitää olla vähintään sekajäteastia. Tämän astian tyhjennyksestä voi sopia haluamansa jätehuoltoyrityksen kanssa – tyhjennysväli 4vko (pidennetty tyhjennysväli 8vko voi olla mahdollista hakemuksesta saada enintään 2hlö talous, jossa korkeintaan 240 l jäteastia – hakemus jätetään kunnalle). Kiinteistön oman sekajäteastian tyhjennyksen rinnalla ei ole sallittua käyttää aluekeräyspisteiden sekajätekeräyksiä.

Taajaman ulkopuolella sijaitseva vakituinen kiinteistö ja loma-asunto voivat käyttää aluekeräyspistettä halutessaan myös sekajätteen osalta.

Aluekeräyspisteet on tarkoitettu vain lajitelluille hyötyjätteille (kartonki / pahvi, paperi, biojäte, lasi, metalli ja myöhemmin mahdollisesti muovi – astiavalikoima saattaa vaihdella pisteittäin).

Aluekeräyspisteet on tarkoitettu vain omakotitalo- ja vapaa-ajanasunnoille ja niissä päivittäin syntyville tavanomaisille jätteille.

Isommat jäte-erät kuten siivouspäivän isot jätesäkit tai esimerkiksi rakennusjäte ja isot esineet eivät kuulu aluekeräyspisteille vaan ne tulee toimittaa suoraan vastaanottopisteelle.

Pihtiputaan kunta vastaa keräyspisteistä, tyhjennyksestä ja kunnossapidosta. Aluekeräyspisteille tuotu sinne kuulumaton jäte sekä pisteiden ylimääräinen siivous nostavat jätehuollon järjestämisen kustannuksia.

Pihtiputaan kunta laskuttaa kiinteistöjä aluekeräyspisteiden käytöstä jätetaksojensa mukaisesti.

Jätehuollosta aiheutuvat kulut tulee kattaa asiakkailta perittävinä jätemaksuina.

Kuljetukset

Kuntien järjestämisvastuulla olevat kuljetukset on kilpailutettu. Pihtiputaan kunta vastaa jätekuljetuksista aluekeräyspisteiden ja kuntien kiinteistöjen osalta.

Yritysjätteet tai kiinteistöjen sekajätteet eivät kuulu kunnan järjestämisvastuun piiriin vaan kiinteistönomistajat ja toimijat itse vastaavat kuljetuksista Hyötykolmio Oy:n jäteasemalle Vaarinvuoreen, josta Sammakkokangas Oy hoitaa kuljetukset energialaitokselle.

Kotitaloudet, yritykset ja taloyhtiöt voivat siis tilata kiinteistöllä olevien jäteastioiden tyhjennyksen haluamaltaan yritykseltä – sekajäte välivarastoidaan kuljetusliikkeestä riippumatta aina Vaarinvuoreen ja hyötyjätteet jakeesta riippuen kuljetetaan kiinteistöiltä ja aluekeräyspisteiltä välivarastointipisteisiin Pihtiputaalle Lassila-Tikanoja Oyj ja sieltä isompina kuormina eteenpäin Sammakkokankaan jätekeskukseen ja Riikinvoiman energialaitokselle.

Jäteasemat ja –keskukset ottavat aukioloaikoina vastaan myös asiakkaan tuomaa jätettä.

Sekajätteen laskutuksen yksityisasiakkaille, sekä kaikkien jätelajien laskutuksen yritysten ja taloyhtiöiden (sekä yksityishenkilöiden osalta, mikäli kiinteistöllä on muu lajittelu sekajätteen ohella) osalta hoitavat asiakkaan valitsemat kuljetus- ja jätehuoltoyritykset, asiakas voi siis tehdä sopimuksen haluamansa kuljetusliikkeen kanssa.

Hyötyjätteen laskutuksen (aluekeräyspisteet) yksityisasiakkaille hoitavat Pihtiputaan kunta valitun jätehuoltoyrittäjän kanssa. Näitä kuntien vastuulla olevia kuljetuksia hoitaa kaudella 2017-2019 Lassila-Tikanoja Oyj, puh. 040 727 6781  (Pihtiputaan toimisto).

Hyödyllisiä linkkejä

Jätehuoltosopimus

Ilmoita uudet/muuttuneet jätehuoltotietosi laskutusta varten. Sovi myös jätehuoltoyhtiön kanssa jäteastioiden tyhjennyksestä.

 

Jätehuoltosopimus

Lue lisää

Jätehuoltomääräykset

Kaikkien toimijoiden ja jätteen tuottajien on kaikissa toimissaan pyrittävä ensisijaisesti vähentämään muodostuvan jätteen määrää ja sen haitallisuutta. Toissijaisesti jäte on valmisteltava uudelleen käyttöä varten tai se on kierrätettävä. Kun kierrättäminen ei ole mahdollista, jäte on pyrittävä hyödyntämään esimerkiksi energiantuotannossa.

 

Jätteet lajitellaan voimassaolevien jätehuoltomääräysten (voimaantulo 1.5.2016) mukaan:

Nähtävillä olevat jätehuoltomääräykset 27.5. – 26.6.2019, voimaantulo 1.8.2019:

Salla Kumpulainen

yhdyskuntatekniikan päällikkö

040 714 4870

Yksikkö

Tekninen toimi, yhdyskuntatekniikka

Lisätietoja

Kadut, puistot, satamat, kunnallistekniikka

Kirsi Kinnunen

Kanslisti

040 171 6811

Yksikkö

Tekninen toimi

Lisätietoja

Teknisen toimen kanslisti, arkistosihteeri

Juho Tenhunen

teknisen toimialajohtaja

044 459 7380

Yksikkö

Tekninen toimi

Hae sivustolta