Asuminen, rakentaminen ja ympäristö

Jätehuolto

Jätehuolto

Jätehuolto kuuluu yhdyskuntatekniikan toimialueelle. Kaikkien toimijoiden ja jätteen tuottajien on kaikissa toimissaan pyrittävä ensisijaisesti vähentämään muodostuvan jätteen määrää ja haitallisuutta. Toissijaisesti jäte on valmisteltava uudelleen käyttöä varten tai se on kierrätettävä. Kun kierrättäminen ei ole mahdollista, jäte on pyrittävä hyödyntämään esimerkiksi energiatuotannossa. Jätehuollosta aiheutuvat kulut katetaan asiakkailta perittävinä jätemaksuina.

 

Jokaisella taajaman alueella olevalla vakituisella asuinkäytössä olevalla kiinteistöllä pitää olla vähintään sekajäteastia. Tämän astian tyhjennyksestä voi sopia haluamansa jätehuoltoyrityksen kanssa – tyhjennysväli 4 vko (pidennetty tyhjennysväli 8 vko voi olla mahdollista hakemuksesta saada enintään 2 hlö talous, jossa korkeintaan 240 l jäteastia -hakemus jätetään kaupungille.)

Taajaman ulkopuolella sijaitseva vakituinen kiinteistö ja loma-asunto voivat käyttää aluekeräyspistettä myös sekajätteen osalta

Kaikkien kiinteistönomistajien on tehtävä jätehuoltosopimus kunnan kanssa. 

Ilmoita myös uudet / muuttuneet jätehuoltotietosi laskutusta varten. Sovi myös jätehuoltoyhtiön kanssa jäteastioiden tyhjennyksestä.

 

Aluekeräyspisteet

Aluekeräyspisteet on tarkoitettu vain kotitalouksien lajitelluille hyötyjätteille (kartonki / pahvi, paperi, biojäte, lasi, metalli – astiavalikoima saattaa vaihdella pisteittäin).

Isommat jäte-erät kuten siivouspäivän isot jätesäkit tai esimerkiksi rakennusjäte ja isot esineet eivät kuulu aluekeräyspisteille, vaan ne tulee toimittaa suoraan vastaanottopisteelle.

Pihtiputaan kunta vastaa keräyspisteistä, tyhjennyksestä ja kunnossapidosta. Aluekeräyspisteille tuotu sinne kuulumaton jäte sekä pisteiden ylimääräinen siivous nostavat jätehuollon järjestämisen kustannuksia.

Asiakas valitsee sekajätteen käsittelytavaksi joko oman / kimppa astian tai aluekeräyspisteen (mahdollista vain haja-alueella). Aluekeräyspisteen sekajäteastian käyttöoikeus on vain niillä jotka ovat maksaneet kyseisen taksan mukaisen maksun.

Pakkausmuovia kerätään Rinki Oy:n pisteellä, joka sijaitsee K-Supermarketin pihassa osoitteessa Koulutie 1.

Jätekuljetukset

Kuntien järjestämisvastuulla olevat kuljetukset on kilpailutettu. Pihtiputaan kunta vastaa jätekuljetuksista aluekeräyspisteiden ja kuntien kiinteistöjen osalta.

Yritysjätteet tai kiinteistöjen sekajätteet eivät kuulu kunnan järjestämisvastuun piiriin vaan kiinteistönomistajat ja toimijat itse vastaavat kuljetuksista Hyötykolmio Oy:n jäteasemalle Vaarinvuoreen, josta Sammakkokangas Oy hoitaa kuljetukset energialaitokselle.

Kotitaloudet, yritykset ja taloyhtiöt voivat siis tilata kiinteistöllä olevien jäteastioiden tyhjennyksen haluamaltaan yritykseltä – sekajäte välivarastoidaan kuljetusliikkeestä riippumatta aina Vaarinvuoreen ja hyötyjätteet jakeesta riippuen kuljetetaan kiinteistöiltä ja aluekeräyspisteiltä välivarastointipisteisiin Pihtiputaalle Lassila-Tikanoja Oyj ja sieltä isompina kuormina eteenpäin Sammakkokankaan jätekeskukseen ja Riikinvoiman energialaitokselle.

Jäteasemat ja -keskukset ottavat aukioloaikoina vastaan myös asiakkaan tuomaa jätettä.

Sekajätteen laskutuksen yksityisasiakkaille sekä kaikkien jätelajien laskutuksen yritysten ja taloyhtiöiden (sekä yksityishenkilöiden osalta, mikäli kiinteistöllä on muu lajittelu sekajätteen ohella) osalta hoitavat asiakkaan valitsemat kuljetus- ja jätehuoltoyritykset, asiakas voi siis tehdä sopimuksen haluamansa kuljetusliikkeen kanssa.

Hyötyjätteen laskutuksen (aluekeräyspisteet) yksityisasiakkaille hoitavat Pihtiputaan kunta valitun jätehuoltoyrittäjän kanssa. Näitä kuntien vastuulla olevia kuljetuksia hoitaa kaudella 2017-2021 Lassila-Tikanoja Oyj, puh. 040 727 6781  (Pihtiputaan toimisto).

Kirsi Kinnunen

Kanslisti

040 171 6811

Yksikkö

Tekninen toimi

Lisätietoja

Teknisen toimen kanslisti, arkistosihteeri

Salla Kumpulainen

yhdyskuntatekniikan päällikkö

040 714 4870

Yksikkö

Tekninen toimi, yhdyskuntatekniikka

Lisätietoja

Kadut, puistot, satamat, kunnallistekniikka

Juho Tenhunen

teknisen toimialajohtaja

044 459 7380

Yksikkö

Tekninen toimi

Hae sivustolta