Siirry suoraan sisältöön

Pihtiputaan kunta

Esi- ja perusopetus

Esi- ja perusopetus​

Pihtiputaan kunnan esiopetussuunnitelma on suunniteltu tukemaan lapsen kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä sekä valmistautumista perusopetukseen. Esiopetuksessa keskitytään leikinomaisen oppimisen kautta erilaisten taitojen kehittämiseen, kuten luku- ja kirjoitustaitoihin, matemaattisiin perustaitoihin, sosiaalisiin taitoihin ja motorisiin taitoihin. Esiopetus tarjoaa lapsille myös mahdollisuuden tutustua kouluympäristöön ja oppia ryhmässä toimimista.

Pihtiputaan kunnassa perusopetusta järjestetään keskustan yhtenäiskoululla luokille 1-9 sekä Muurasjärven koululla luokille 1-6.  Perusopetuksen opetussuunnitelma on monipuolinen. Opetusta annetaan yleisopetuksen ikäluokkakohtaisissa opetusryhmissä, yhdysluokissa, pienryhmissä sekä oppilaskohtaisesti erityis- ja tukiopetuksena. Keski-Suomen Hyvinvointialue tuottaa koulujemme lakisääteiset opiskeluhuollon palvelut. 

Varhaiskasvatus

Esiopetus

Oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Perusopetus

Peruskoulu käsittää vuosiluokat 1-9, ja se on tarkoitettu 7-16-vuotiaille. Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja.

Erityisopetus

Koulun on huolehdittava oppilaan mahdollisuuksista saada onnistumisen kokemuksia oppimisessa ja ryhmän jäsenenä toimimisessa sekä tuettava oppilaan myönteistä käsitystä itsestään ja koulutyöstä.

Kouluterveydenhuolto

Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa Pihtiputaan kunnan sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista 1.1.2023 alkaen.

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Aamu- ja iltapäivätoiminnalla tuetaan lapsen kasvua ja kehitystä. Toiminnalla luodaan perustaa hyvälle vapaa-ajanvietolle ja autetaan perheitä kasvatustehtävän toteuttamisessa. Sillä pyritään ennaltaehkäisemään riskitekijöitä, jotka liittyvät lapsen valvomattomaan ajankäyttöön ja yksinoloon.

Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen työ- ja loma-ajat

Perusopetuslain 23 §:n mukaan lukuvuoden pituus koulussa on 190 työpäivää, josta voidaan vähentää muiksi arkipäiviksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä.