Siirry suoraan sisältöön

Pihtiputaan kunta

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuspalvelut

Järjestämme laadukasta, erityistarpeet ja tilanteet huomioivaa varhaiskasvatusta. Varhaiskasvatusta toteutetaan päiväkodissa, hoitajien kodeissa tapahtuvassa perhepäivähoidossa ja ryhmäperhepäivähoidossa. Varhaista tukea ja erityisopetusta annetaan kaikissa varhaiskasvatusmuodoissa. Kaikilla alle kouluikäisillä on varhaiskasvatuksen vaihtoehtona oikeus kotihoidontukeen ja yksityisen hoidon tukeen

Hae varhaiskasvatukseen

Alle kouluikäisille tarkoitettuja varhaiskasvatuspaikkoja haetaan sähköisellä hakemuksella CGI Vesa palvelun kautta. Varhaiskasvatuspaikan saa kahden viikon sisällä hakemisesta töiden tai opiskelun vuoksi. Muille jonotusaika on enimmillään neljä kuukautta. Hakemukset kannattaa jättää mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Huom. Lasten hoitoajat varataan  CGI Vesan kautta. Hoitoajat ilmoitetaan viimeistään viikkoa aikaisemmin sunnuntaina klo 23.59 mennessä.

Tästä pääset CGI Vesaan

Ohje VAKA varhaiskasvatukseen hakeminen

Ohje hoitoaikojen ilmoittaminen

Muistutuksen tekeminen varhaiskasvatuksessa

Lapsella on oikeus turvalliseen ja laadukkaaseen varhaiskasvatukseen.

Jos lapsen vanhempi tai muu huoltaja on tyytymätön varhaiskasvatuksen laatuun tai siihen liittyvään toimintaan, asian selvittämiseksi kannattaa olla välittömästi yhteydessä henkilökuntaan tai päiväkodin johtajaan.

Jos asiat eivät selviä varhaiskasvatuksessa keskustellen, huoltaja voi tehdä asiasta varhaiskasvatuslain mukaisen muistutuksen (54§ 540/2018) toiminnasta vastaavalle varhaiskasvatusjohtajalle. Muistutus tehdään pääsääntöisesti kirjallisesti, joko sähköpostitse tai toimittamalla se varhaiskasvatustoimistoon kunnantalolle. Merkitse selkeästi kyseessä olevan muistutus. Muistutuksessa tulee kertoa mahdollisimman tarkasti, mihin asiaan tai asioihin on tyytymätön. Muistutuksen tekemiseen ei ole säädetty määräaikaa, mutta se on hyvä tehdä mahdollisimman pian. Muistutus käsitellään noin kuukauden kuluessa muistutuksen tekemisestä. Poikkeuksena loma-ajat, jolloin vastausaika saattaa olla pidempi. Jos asian selvittäminen vaatii pidemmän ajan, ilmoitetaan arvioitu käsittelyaika muistutuksen tekijälle.

Muistutukseen annetaan perusteltu vastaus, josta selviää, miten muistutusasiaa on selvitetty ja millaisiin jatkotoimiin muistutus on mahdollisesti johtanut. Muistutukseen annettuun vastaukseen ei voi hakea muutosta valittamalla.

Muistutuksen tekeminen ei vaikuta oikeuteen kannella asiastaan valvovalle viranomaiselle.

Mikäli asiassa ei ole tehty muistutusta, vaan suoraan kantelu ja valvontaviranomainen arvioi, että kantelu on kuitenkin tarkoituksenmukaisinta käsitellä muistutuksena, niin viranomainen voi siirtää asian kyseiseen varhaiskasvatusyksikköön tai varhaiskasvatuksen johtavan viranhaltijan käsiteltäväksi. (Varhaiskasvatuslaki 540/2018, §54.)

Sosiaaliasiavastaava

Varhaiskasvatukseen haetaan ja hoitoajat ilmoitetaan CGI Vesa palvelun kautta. 

Päiväkoti ja perhepäivähoito

Päivähoitokeskus tarjoaa turvallisen ympäristön lapsille kasvaa, oppia ja kehittyä. Perhepäivähoitajamme tarjoavat kodinomaista hoitoa ja kasvatusta pienryhmissä.

Varhaiskasvatuksen erityisopetus

Järjestämme erityisopetusta sitä tarvitseville alle kouluikäisille lapsille.

Ota yhteyttä

Tarja Laitinen

Varhaiskasvatusjohtaja

tarja.laitinen@pihtipudas.fi

044 459 6853

Raili Piispanen

Toimistosihteeri

raili.piispanen@pihtipudas.fi

040 860 0169