Siirry suoraan sisältöön

Pihtiputaan kunta

Palkitsemiset ja avustukset

Palkitsemiset

Pihtiputaalla valitaan vuosittain vaikuttajaputtaalainen sekä palkitaan urheilijoita ja opiskelijoita stipendein.
Pihtiputaan mummo

Vaikuttajaputtaalainen

Pihtiputaalla on vuodesta 1996 lähtien valittu vuosittain vaikuttajaputtaalainen. Vaikuttajaputtaalaisen yleisenä valintakriteerinä on työskentely Pihtiputaan ja pihtiputaalaisten hyväksi.

Stipendit

Pihtiputaan liikuntatoimi palkitsee vuosittain merkittävissä kilpailuissa ansioituneita urheilijoita. Pihtiputaan kunnanhallitus jakaa vuoden aikana yhteensä neljä tuhannen euron stipendiä hakemusjärjestyksessä ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa opiskelevalle opiskelijalle, joka tekee lopputyötään liittyen Pihtiputaaseen.

Pihtiputaan liikuntatoimi palkitsee vuosittain sivistyslautakunnan hyväksymän stipendisäännön mukaisesti stipendein kansallisesti ja/tai kansainvälisesti merkittävissä kilpailuissa ansioituneita urheilijoita. Lisäksi huomioidaan liikuntatoimen harkinnan mukaan erityisryhmien liikunta, veteraanisarjat, valmentajat ja muu liikunnan pr-työ sekä toiminta.

Stipendejä voidaan myöntää hakemuksesta tai hakemuksetta. Seuroilta voidaan pyytää esityksiä stipendin saajiksi. Stipendin suuruus tulee suhteuttaa saavutettuun menestykseen.

Lisätietoja avustuksista antaa hyvinvointikoordinaattori.

Pihtiputaan kunnanhallitus jakaa vuoden aikana yhteensä neljä (4 kpl) tuhannen euron (1.000 €) stipendiä hakemusjärjestyksessä ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa opiskelevalle opiskelijalle, joka tekee lopputyötään vuoden 2022 alusta lähtien

 • pihtiputaalaiselle yritykselle tai yhdistykselle
 • Pihtiputaan kunnan palvelujen tai kunnan elinvoiman kehittämiseen

Lisätietoja stipendeistä antaa kunnansihteeri Perttu Sonninen p.  044 4596 805.Kunnanhallituksen päätös opiskelijastipendeistä (4.9.2023 § 189)

 1. Stipendisäännön lähtökohtana ovat kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävät kilpailut. Kyseeseen tulevat lajin päämestaruuskilpailut.
 2. Urheilijan on edustettava paikallista urheiluseuraa ja oltava paikallisen urheiluseuran jäsen.
 3. Stipendiin oikeuttava tulos on saavutettava olympialajeissa tai kansallisesti merkittävissä lajeissa. Merkittävät saavutuksen palkitaan harkinnan mukaan.
 4. Joukkueurheilussa ja viesteissä stipendi on henkilökohtainen. Stipendin saannin ehtona  joukkueurheilussa on se, että vähintään puolet joukkueen jäsenistä on paikkakuntalaisia, jolloin joukkueen jokainen jäsen kotipaikasta riippumatta saa stipendin. Maan edustustehtävä joukkueen jäsenenä oikeuttaa stipendiin.
 5. EM-, MM- ja Olympiakisoissa menestyminen sekä muut edustustehtävät palkitaan kussakin tapauksessa erikseen.
 6. Stipendit jakaa liikuntatoimi vuosittain järjestettävässä tilaisuudessa.
 7. Stipendejä voidaan myöntää hakemuksesta tai hakemuksetta. Seuroilta voidaan pyytää esityksiä stipendin saajiksi. Stipendin suuruus tulee suhteuttaa saavutettuun menestykseen.
 8. Sama urheilija on vuosittain oikeutettu vain yhteen stipendiin ja se maksetaan hänelle parhaan saavutuksen mukaan.
 9. Erityisryhmien liikunta, veteraanisarjat, valmentajat ja muu liikunnan pr-työ sekä toiminta huomioidaan liikuntatoimen harkinnan mukaan.
 10. Stipendisääntö on voimassa toistaiseksi. Mahdollisista sääntömuutoksista ja stipendikorotuksista päättää sivistyslautakunta.
 11. Edellytyksenä stipendin myöntämiselle on se, että kunnan-/kaupunginvaltuusto on hyväksynyt ko. tarkoitusta varten määrärahan talousarvioon.

Avustukset

Yleisavustukset on suunnattu toimintasuunnitelman mukaiseen toimintaan, joka on vuosittain toistuvaa. Erityisavustukset on tarkoitettu hakijan hanke-, kokeilu-, projekti- ja kehittämistoimintaan, joka ei ole vuosittain toistuvaa. Hakemus on jätettävä ennen toiminnan aloittamista tai sovittava asiasta erikseen hyvinvointikoordinaattorin kanssa. Avustushaku koskee liikunta-, nuoriso- ja kulttuurijärjestöjä sekä – toimijoita, kyläyhdistyksiä, yleishyödyllisiä yhdistyksiä sekä terveys- ja kansanterveysjärjestöjä.

Yleisavustushakemukseen tulee liittää tapahtumavuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma, edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös, toiminnan- / tilintarkastuskertomus sekä selvitys muista samaa tarkoitusta varten saaduista ja haetuista avustuksista. Erityisavustushakemukseen tulee liittää myös hankkeen kustannusarvio. Lisäksi hakevan tahon tulee liittää hakemukseen pöytäkirjanote päätöksestä, jolla avustusta on päätetty hakea. Yksi yhdistys voi jättää vain yhden yleisavustushakemuksen, vaikka hakemuksessa esitettyjä käyttötarkoituksia voi olla useampia.

Avustukset julistetaan erikseen ilmoittamalla haettavaksi kaksi kertaa vuodessa:

keväällä (yleis- ja erityisavustukset) vuonna 2024 haku 1.4.2024 klo 15.30 mennessä ja
syksyllä (vain erityisavustukset, mikäli avustusmäärärahoja jää keväältä jäljelle).

Hakemuksesta on käytävä selkeästi ilmi, haetaanko yleis- vai erityisavustusta. Hakemuslomakkeita saa kunnantalon infosta, kunnan nettisivulta tai vapaa-aikatoimistosta. Hakemusta voi täydentää myöhemmin, jos tarvittavat liitteet eivät ole saatavilla hakuaikaan mennessä. Myöntämispäätös on ehdollinen, kunnes puuttuvat liitteet on toimitettu. Myöhässä saapuneet hakemukset hylätään. Tarkemmat avustuksen saannin ja hakijoiden arvioinnin kriteerit sekä maksatus-, käyttö- ja tiliselvityskäytännöt selviävät hyväksytystä avustusohjeesta, joka löytyy kunnan nettisivulta muiden avustuksen hakuun liittyvien asiakirjojen yhteydestä.

Pihtiputaan kunnan avustustoiminnan tavoitteina on kuntalaisten hyvinvointiin kohdistuvien palveluiden edistäminen ja monipuolistaminen, kunnan ja eri toimijoiden välisen yhteistyön mahdollistaminen sekä vapaan kansalaistoiminnan merkityksen ja moniarvoisuuden korostaminen. Lisäksi avustustoiminnalla vahvistetaan yhteisöllisyyttä, vapaaehtoistoimintaa, kylien elinvoimaisuutta, aktiivista harrastustoimintaa sekä hyvinvointia.

Lisätietoja avustuksista antaa hyvinvointikoordinaattori Elsi Paanaselta puh. 040 714 3888.

Pihtiputaan kunnanhallitus on varannut kuluvan vuoden talousarvioon 8.000 euron määrärahan Pihtiputaan kärkitapahtumien tukemiseen.

Kärkitapahtumien yhteismarkkinoinnilla tähdätään yhteiseen markkinointitoimintaan, jossa hyödynnetään erilaisia printtijulkaisuja sekä sähköistä mainontaa.  Mukaan on voinut hakea yhteisöt, työryhmät sekä yksityiset toimijat. Keskeistä on tapahtumien merkittävyys alueen kannalta. Hakemukset on toimitettu kirjallisina ja niistä on edellytetty selvitystä tapahtuman tunnettavuudesta, pääasiallisesta sisällöstä, järjestäjästä, arvioidusta yleisömäärästä sekä ajankohdasta.

Yhteismarkkinoinnissa ei haeta rahaa yksittäiselle tapahtumalle, vaan hakemalla mukaan yhteismarkkinointiin ohjataan 8.000 euron määräraha yhteisesti kaikkien tapahtumien markkinoinnin eduksi. Määräraha on siis tarkoitettu yhteismarkkinointiin ja siitä ei ole erotettavissa määrärahaa yksittäisille tapahtumille.

Lisätietoja kärkitapahtuma-avustuksista antaa kunnansihteeri  p.  044 4596 805