Kärkitapahtumien yhteismarkkinoinnin avustus haettavissa 28.2.2023 saakka

Pihtiputaalla on erinomaisia ja laadukkaita tapahtumia hyvin monipuolisesti ja jo useana vuonna yhteistyö etenkin yhteismarkkinoinnin kannalta on koettu hyödylliseksi ja sen kehittämiseen löytyy kiinnostusta. Pihtiputaan kunta on myöntänyt vuoden 2023 talousarviossa 6.400 € määrärahan kärkitapahumien yhteismarkkinointiin.

Hae mukaan kärkitapahtumamarkkinointiin vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemuksesta tulee ilmetä suunnitellut markkinointitoimenpiteet, tapahtuman tunnettavuus, pääasiallinen sisältä, järjestäjä, arvioitu yleisömäärä sekä ajankohta.

Kunta ei koordinoi yhteismarkkinoinnin toteuttamista, ainoastaan avustuksen jakamista. Avustuksen saaneet tapahtumat vastaavat itse yhteistyössä yhteismarkkinoinnin suunnittelusta ja toteutuksesta. Mukaan voivat hakea yhteistöt, työryhmät sekä yksityiset toimijat. Lisätietoja hakemisen vaiheista saat kunnan avustusohjeesta.

Palauta kirjallinen hakemus allekirjoitettuna kunnanhallitukselle os. Pihtiputaan kunta/kunnanhallitus, PL 36, 44801 Pihtipudas tai sähköpostitse os. pihtiputaan.kunta@pihtipudas.fi

Kärkitapahtumien yhteismarkkinoinnin hakuaika päättyy 28.2.2023

Omaishoidon tuen ensimmäiset maksut 31.1. – ennakonpidätystä varten tarvitaan omaishoidon tukea varten tilattu verokortti

Keski-Suomen hyvinvointialue maksaa ensimmäiset omaishoidon tuen palkkiot 31. tammikuuta. Omaishoitajan ei tarvitse lähettää verokorttia hyvinvointialueelle, mutta hänen kannattaa tilata verottajalta itselleen verokortti omaishoidon tukea varten.   

Keski-Suomen hyvinvointialue on saanut tiedot siirtyvistä omaishoidon toimeksiantosuhteista kunnista ja Saarikan kuntayhtymästä. Tietoja on toimittanut 17 eri organisaatiota, jotka aikaisemmin ovat vastanneet omaishoidon tuen järjestämisestä.  

Siirtyneille noin 2300 omaishoitajalle palkkiot maksetaan niillä perusteilla kuin aiempi palvelun järjestäjä eli kunta tai kuntayhtymä on määritellyt. Palkkioihin lisätään noin 3,8 prosentin indeksikorotus vuoden 2022 palkkioiden tasoon nähden.  

Omaishoidon tuen palkkiot määritellään Keski-Suomen hyvinvointialueelle vahvistettujen palkkioiden mukaisiksi vuoden 2023 aikana. Ennen kuin muutos tehdään, hyvinvointialueen asiakasohjaaja on omaishoitajaan yhteydessä. 

Verokortti tarvitaan mutta sitä ei lähetetä hyvinvointialueelle

Hyvinvointialueen maksajapalvelu hakee verokorttitiedot jokaiseen palkkion maksukertaan erikseen suoraan verottajalta. Ennakonpidätys tehdään verottajalta saatavan ja verottajan järjestelmässä päivittyvän tiedon mukaan. Verokorttia ei siis pidä toimittaa hyvinvointialueelle.  

– Maksatusta valmistellessamme havaitsimme, että verottajalta saamassamme tiedossa aika monelta vielä puuttui verokortti omaishoidon tuen maksamista varten. Asia kannattaa viipymättä hoitaa kuntoon, jotta emme joudu tekemään 60 prosentin ennakonpidätystä. Paperista verokorttia ei kuitenkaan meille pidä lähettää, koska tieto siirtyy meille suoraan verottajan järjestelmästä, kunhan se sinne on päivitetty, neuvoo vastuualuejohtaja Tuija Koivisto Keski-Suomen hyvinvointialueelta. 

Tieto verokortista ehtii hyvinvointialueelle, jos omaishoidon tukea varten tilattu verokortti löytyy verottajan tietojärjestelmästä viimeistään 25.1..  

Nopeimmin omaishoidon tuen verokortin saa voimaan asioimalla sähköisesti OmaVerossa. Ohje verokortin tilaamiseen löytyy sivulta Näin tilaat verokortin OmaVerosta – eläke, omaishoidon tuki, työkorvaus, optio, palkka omasta yrityksestä – vero.fi eli nettisivulta https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/verokortti/nain-tilaat-verokortin-omaverossa/nain-tilaat-verokortin-omaverosta–elake-omaishoidon-tuki-tyokorvaus-palkka-omasta-yrityksesta/ 

Verokortin omaishoidon tukea varten saa myös käymällä verotoimistossa tai soittamalla sinne. 

Ansiotuloverokorttia ei palkkioiden maksussa valitettavasti voi käyttää. 

Kunnantalo suljettu 27.12.-30.12.2022

Kunnanvirastot (kunnantoimisto, sosiaalitoimisto, alakerta) on viime vuosina pidetty suljettuna loma-aikojen keskittämisen vuoksi joulunaikaan.

Kunnanviraston neuvonta ja puhelinvaihde ovat olleet sulkuaikoina suljettuina ja puhelut ohjautuneet vastaajaan, joissa on ollut tiedote asiasta. Samoin kunnanvirastolla sijaitseva asiointipiste on ollut myös suljettuna kunnanviraston kiinnipitoaikana.

Kunnanhallitus valtuutti 3.5.2021 § 110 kunnanjohtaja jatkossa päättää suoraan siitä, minä aikana kunnanvirasto on tarkoituksenmukaista pitää kiinni, esim. loma-aikoina.

– –

Kunnanjohtaja on päättänyt viranhaltijapäätöksessä 15.11.2022 § 50, että kunnanvirasto ja virastolla sijaitseva asiointipiste pidetään suljettuna ajalla 27.12.2022 – 30.12.2022 henkilökunnan loma-aikojen keskittämisen vuoksi.

Kunnanviraston kiinnipidosta tiedotetaan paikallislehdessä, kunnan kotisivujen ja facebookin kautta sekä kunnanviraston ulko-oviin kiinnitetyillä ilmoituksilla hyvissä ajoin. Päivystysnumeroista tiedotetaan kunnan kotisivujen ja facebookin kautta sekä kunnanviraston ulko-oviin kiinnitetyillä ilmoituksilla.

 

Asiointipiste

 

Päivystykset sulkuajalla järjestetään seuraavasti:

Tilapalvelu kiinteistöpäivystys 24h/vrk puh. 044 459 6890

Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy päivystys puh. 044 459 6888

Sosiaalitoimisto

  • Sosiaalitoimen yhteydenottonumero puh. 040 661 5875 virka-aikana  arkipäivisin klo 9-12
  • Sosiaali- ja kriisipäivystys palvelee 24h/vrk puh. 014 266 0149
  • Kiireellisissä sosiaalisen avun tilanteissa yhteys yleisen hätänumeron 112 kautta ympärivuorokautisesti

– –

Pöytäkirjat ja kuulutuksiin liittyvät asiakirjat

Ilmoitustaululla oleviin kuulutuksiin liittyvät asiat ovat nähtävillä kirjastossa. Omatoimikirjasto avoinna joka päivä klo 7 – 22 (paitsi 24. ja 25.12., jolloin kirjasto on kokonaan suljettu).

 

 

Kutsu henkilökohtaisen avun asiakasosallisuus työryhmään

Henkilökohtaisen avun keskus aloittaa koko Keski-Suomen hyvinvointialueella 1.1.2023

Keskuksesta henkilökohtaisen avun työnantaja saa apua ja neuvontaa henkilökohtaisen avun hankkimiseen ostopalveluna tai palvelusetelillä ja ohjeistusta työnantaja velvoitteissa. Keskus palvelee myös hyvinvointialueen kuntien työntekijöitä sekä avustajia. Toiminta käynnistyy vaiheittain ja keskuksen fyysinen sijainti vahvistuu sen myötä. Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa keskuksen hallinnoinnista.

Henkilökohtainen apu on vammaispalvelulain mukaista ja sillä tarkoitetaan toisen ihmisen antamaa välttämätöntä apua niissä asioissa, joita henkilö ei pysty tekemään itse vamman tai sairauden vuoksi.

 

Erityisosaaminen koko Keski-Suomen hyvinvointialueen käyttöön

Henkilökohtaisen avun keskukseen keskitetään kunnista henkilökohtaisen avun lakisääteisiä tehtäviä. Sen myötä vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun erityisosaaminen on yhdessä paikassa Keski-Suomen hyvinvointialueen kuntien käytettävissä.

Keskitetylle henkilökohtaisen avun keskukselle on tullut tilaus hyvinvointialueen kunnista: tämä on noussut yksimielisesti esiin muun muassa vammaispalveluiden kuntakyselyn 14.6.2022 tuloksista. Palvelun keskittäminen mahdollistaa yhdenvertaisemman ja tasalaatuisemman palvelun henkilökohtaisen avun asiakkaalle ja vapauttaa kunnan työntekijöiden resurssia muuhun työhön.

Asiakas hakee henkilökohtaista apua jatkossakin kotikuntansa hyvinvointialueen vammaispalveluista ja kunnan omatyöntekijät toimivat edelleen lähityöntekijöitä, jotka vastaavat asiakkaan palvelukokonaisuudesta.

Keskuksen toimintaa ohjaavat Keski-Suomen hyvinvointialueella sovitut yhteiset ohjeet ja toimintamallit.

 

Asiakasosallisuuden työryhmä

Henkilökohtaisen avun keskuksessa on aloittanut uusi alueellinen asiakasosallisuuden työryhmä 08/22. Työryhmän tavoite on kehittää henkilökohtaisen avun keskuksen palvelusisältöjä sekä sen toimintaa entistä asiakaslähtöisemmäksi ja tuoda mukaan asiakkaan näkökulma. Työryhmän jäsenet kootaan eri Keski-Suomen hyvinvointialueen kunnista.

Henkilökohtaisen avun käytänteiden yhtenäistäminen läpi hyvinvointialueen varmistaa asukkaiden yhdenvertaisen kohtelun asuinpaikasta riippumatta.

 

Ilmoittautumiset asiakas osallisuus työryhmään mieluiten sähköpostitse;

mari.makela@jyvaskyla.fi

Toivomme sinulta sitoutumista sillä työryhmä jatkaa toimintaansa hankkeen jälkeen. Kokoontumiset ovat hybridi teams-kokouksina tai läsnä.

Toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen.

 

Tervetuloa mukaan, havu-paja työryhmä asiakasnäkökulmasta.

 

 

POP UP TE-Toimisto Pihtiputaalla 16.9.2022

POP UP TE-TOIMISTO
PIHTIPUDAS
Pe 16.9.2022

Pihtiputaan kunnanvirasto
Keskustie 9

PÄIVYSTYS ILMAN AJANVARAUSTA
KLO 10-13

Kolme hyvää syytä asioida kasvotusten POP UP TE-toimistossa

1) Asiointi on henkilökohtaista
2) Asiointi tapahtuu lähellä ja nopeasti
3) Voit saada apua esimerkiksi työnhakuun, opiskeluun, yrittämiseen tai työttömyysturva-asioihin

Voimme auttaa sinua monenlaisissa työllistymiseen liittyvissä kysymyksissä

• Mistä etsin ja löydän työtä?
• Mistä saan apua työnhakutaitojen kehittämiseen?
• Millaisia palveluja TE-toimisto tarjoaa opintoja suunnittelevalle?
• Millaisia mahdollisuuksia TE-toimisto tarjoaa yritystoimintaa suunnitteleville?
• Kuinka luon profiilin Työmarkkinatorille?
• Miten toukokuussa 2022 voimaan tullut uusi asiakaspalvelumalli vaikuttaa työnhakuun?

Tulethan paikalle vain terveenä. Lämpimästi tervetuloa!