Kutsu henkilökohtaisen avun asiakasosallisuus työryhmään

Henkilökohtaisen avun keskus aloittaa koko Keski-Suomen hyvinvointialueella 1.1.2023

Keskuksesta henkilökohtaisen avun työnantaja saa apua ja neuvontaa henkilökohtaisen avun hankkimiseen ostopalveluna tai palvelusetelillä ja ohjeistusta työnantaja velvoitteissa. Keskus palvelee myös hyvinvointialueen kuntien työntekijöitä sekä avustajia. Toiminta käynnistyy vaiheittain ja keskuksen fyysinen sijainti vahvistuu sen myötä. Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa keskuksen hallinnoinnista.

Henkilökohtainen apu on vammaispalvelulain mukaista ja sillä tarkoitetaan toisen ihmisen antamaa välttämätöntä apua niissä asioissa, joita henkilö ei pysty tekemään itse vamman tai sairauden vuoksi.

 

Erityisosaaminen koko Keski-Suomen hyvinvointialueen käyttöön

Henkilökohtaisen avun keskukseen keskitetään kunnista henkilökohtaisen avun lakisääteisiä tehtäviä. Sen myötä vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun erityisosaaminen on yhdessä paikassa Keski-Suomen hyvinvointialueen kuntien käytettävissä.

Keskitetylle henkilökohtaisen avun keskukselle on tullut tilaus hyvinvointialueen kunnista: tämä on noussut yksimielisesti esiin muun muassa vammaispalveluiden kuntakyselyn 14.6.2022 tuloksista. Palvelun keskittäminen mahdollistaa yhdenvertaisemman ja tasalaatuisemman palvelun henkilökohtaisen avun asiakkaalle ja vapauttaa kunnan työntekijöiden resurssia muuhun työhön.

Asiakas hakee henkilökohtaista apua jatkossakin kotikuntansa hyvinvointialueen vammaispalveluista ja kunnan omatyöntekijät toimivat edelleen lähityöntekijöitä, jotka vastaavat asiakkaan palvelukokonaisuudesta.

Keskuksen toimintaa ohjaavat Keski-Suomen hyvinvointialueella sovitut yhteiset ohjeet ja toimintamallit.

 

Asiakasosallisuuden työryhmä

Henkilökohtaisen avun keskuksessa on aloittanut uusi alueellinen asiakasosallisuuden työryhmä 08/22. Työryhmän tavoite on kehittää henkilökohtaisen avun keskuksen palvelusisältöjä sekä sen toimintaa entistä asiakaslähtöisemmäksi ja tuoda mukaan asiakkaan näkökulma. Työryhmän jäsenet kootaan eri Keski-Suomen hyvinvointialueen kunnista.

Henkilökohtaisen avun käytänteiden yhtenäistäminen läpi hyvinvointialueen varmistaa asukkaiden yhdenvertaisen kohtelun asuinpaikasta riippumatta.

 

Ilmoittautumiset asiakas osallisuus työryhmään mieluiten sähköpostitse;

mari.makela@jyvaskyla.fi

Toivomme sinulta sitoutumista sillä työryhmä jatkaa toimintaansa hankkeen jälkeen. Kokoontumiset ovat hybridi teams-kokouksina tai läsnä.

Toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen.

 

Tervetuloa mukaan, havu-paja työryhmä asiakasnäkökulmasta.

 

 

POP UP TE-Toimisto Pihtiputaalla 16.9.2022

POP UP TE-TOIMISTO
PIHTIPUDAS
Pe 16.9.2022

Pihtiputaan kunnanvirasto
Keskustie 9

PÄIVYSTYS ILMAN AJANVARAUSTA
KLO 10-13

Kolme hyvää syytä asioida kasvotusten POP UP TE-toimistossa

1) Asiointi on henkilökohtaista
2) Asiointi tapahtuu lähellä ja nopeasti
3) Voit saada apua esimerkiksi työnhakuun, opiskeluun, yrittämiseen tai työttömyysturva-asioihin

Voimme auttaa sinua monenlaisissa työllistymiseen liittyvissä kysymyksissä

• Mistä etsin ja löydän työtä?
• Mistä saan apua työnhakutaitojen kehittämiseen?
• Millaisia palveluja TE-toimisto tarjoaa opintoja suunnittelevalle?
• Millaisia mahdollisuuksia TE-toimisto tarjoaa yritystoimintaa suunnitteleville?
• Kuinka luon profiilin Työmarkkinatorille?
• Miten toukokuussa 2022 voimaan tullut uusi asiakaspalvelumalli vaikuttaa työnhakuun?

Tulethan paikalle vain terveenä. Lämpimästi tervetuloa!

Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain kuljetusten asiakkaan omavastuun maksamisen käytäntöön muutos useissa Keski-Suomen kunnissa – Uusi käytäntö helpottaa asiakasta

Jatkossa kuljetuspalveluiden asiakkaan ei tarvitse käsitellä rahaa tai maksukortteja matkojen yhteydessä, vaan hän saa jälkikäteen laskun edellisen kuukauden tehtyjen matkojen omavastuuosuuksista.

Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain kuljetusten asiakasmaksujen maksamisen käytäntöön tulee muutoksia Keski-Suomessa 1.5.2022 alkaen. Kunnat ryhtyvät laskuttamaan asiakkaan omavastuuosuuden kuljetuspalvelua käyttävältä asiakkaalta jälkikäteen. Tähän saakka asiakas on maksanut omavastuuosuuden kuljettavaan autoon matkan päätteeksi. Matkojen omavastuu perustuu asiakkaan tekemien matkojen pituuteen kuten aiemminkin.

– Uusi käytäntö helpottaa asiakasta, kun hänen ei tarvitse käsitellä rahaa tai maksukortteja jatkuvasti. Jatkossa asiakas saa laskun käyttämiensä matkojen perusteella jälkikäteen matkustuskuukautta seuraavassa kuussa eli ensimmäisen kerran kesäkuussa, jos asiakas on tehnyt matkoja toukokuussa, sanoo palvelupäällikkö Elina Hienola Jyväskylän kaupungin vammaispalveluista.

Muutos perustuu asiakasmaksulakiin

Uusi käytäntö perustuu viime vuonna voimaan tulleeseen asiakasmaksulain muutokseen. Sen myötä palveluntuottaja eli tässä tapauksessa kuljettaja ei voi periä sosiaalihuollon asiakasmaksuja. Kuljetuspalvelun omavastuu on sosiaalihuollon asiakasmaksu ja lain mukaan kunta vastaa asiakkaan asiakasmaksujen laskutuksesta. Asiakas voi hakea kuljetuspalveluiden omavastuuosuuksiin alennusta tai maksujen perimättä jättämistä.

Mitä kuntia muutos koskettaa?

Muutos koskettaa Keski-Suomen sosiaali- ja terveyspalveluiden keskitetyssä kyydinvälitysjärjestelmässä mukana olevia kuntia eli Hankasalmea, Jyväskylää, Jämsä-Kuhmoista, Keuruuta, Kinnulaa, Laukaata, Muuramea, Saarikkaa (Saarijärvi, Karstula, Kannonkoski, Kyyjärvi, Kivijärvi), Toivakkaa, Wiitaunioninia (Viitasaari ja Pihtipudas) ja Äänekoskea. Vuoden 2023 alusta lähtien sote-kuljetuksista vastaa ja laskuttaa Keski-Suomen hyvinvointialue.

Mitä ovat vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut?

Vaikeavammainen henkilö voi saada vammaispalvelulain mukaisesti myönnettyä kuljetuspalvelua. Matkoja voidaan myöntää muun muassa asioimiseen, työssäkäyntiin, opiskeluun tai jokapäiväiseen elämään liittyviin matkoihin yksilöllisen tarpeen mukaan. Kuljetuspalvelua saavalla henkilöllä on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia liikkumisessa, eikä hän voi vammansa tai sairautensa vuoksi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia. Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetukset ovat ikääntyneiden asiakkaiden asiointikyytejä, joita voidaan myöntää harkinnan mukaan.

Kuljetuspalvelua saaville asiakkaille on lähetetty asiakastiedote kuljetuspalveluiden omavastuun maksamisen muutoksesta sekä päivitetty kuljetuspalveluiden ohje.

Lisätietoja:

Sari Hyötyläinen, sovellusasiantuntija, p. 050 312 5380, Jyväskylän kaupungin vammaispalvelut

Elina Hienola, palvelupäällikkö, p. 050 331 2737, Jyväskylän kaupungin vammaispalvelut

Elämä Sydänsuomessa tutuksi kaikille

 

Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Pihtipudas ja Viitasaari käynnistivät vuonna 2020 kahden eri hank-keen muodostaman kokonaisuuden, joiden yhtenä tavoitteena on lisätä alueen kuntien tunnettuutta niin asuin-, työskentely- kuin vapaa-ajan alueena sekä nostaa esille alueen elinkeinoja ja aluekehittämistä. Tarve hankkeille nousi esille vuonna 2018 tehdystä tunnettuustutkimuksesta (Suomen Taloustutkimus Oy), jonka mukaan alueen kuntien tunnettuus oli heikko.

Yhteinen brändi ja yhteinen viestintäalusta edistämään tunnettuuden lisääntymistä

Euroopan aluekehitysrahaston tuella, Osaajia kasvuun ja kansainvälistymiseen- sekä Yrityspalvelujärjestelmä uuden liiketoiminnan luomiseen –hankkeiden toimenpiteinä alueelle muodostettiin yhteinen Sydän-suomessa-brändi sekä mahdollistettiin koko alueen viestintää ja markkinointia palveleva alusta, joka kokoaa alueelle sijoittumista varten tarjottavan tiedon samalle foorumille. Sydansuomessa.fi-alustalta voi nyt hakea kootusti tietoa mm. alueen asuntotarjonnasta, avoimista työpaikoista sekä tapahtumista. Alustan tarkoituk-sena on paitsi tarjota alueen toimijoille kanava viestimiseen, myös helpottaa alueesta kiinnostuneita löytä-mään kattavasti tietoa eri asioista.

Lapsikin sen tietää, että Sydänsuomessa on hyvä asua!

Sydansuomessa.fi-alustan lanseeraaminen käynnistyy Helsingin messukeskuksessa järjestettävillä Lapsimes-suilla 22.-24.4.2022. Alueen edustajat ovat messuilla esittelemässä Sydänsuomea lapsiperheille ja kaikille alueesta kiinnostuneille osastolla 6e2. Sydänsuomi sopii erityisesti perheille, jotka arvostavat maaseudun rauhaa, luontoa sekä kiireetöntä arkea.

Sydänsuomessa on useita asumisen ja elämisen valtteja, jotka vetoavat erityisesti lapsiperheisiin.

  1. Kodikkaat koulut, yksilölliset päiväkodit ja pienet ryhmäkoot
  2. Harrastaminen on halpaa, leikkiminen luonnossa turvallista
  3. Sydänsuomessa on kivoja koteja ja enemmän laatuaikaa perheelle

Käynnissä on myös Facebook-arvonta, jossa palkintona on 2 vuorokauden loma Kannonkoskella Nuorisokes-kus Piispalassa (arvo 300 €) sekä ”Päivä mummolassa” Päivärannan tilalla Pihtiputaalla (arvo 300 €). Lisäksi arvotaan pienempiä tuotepaketteja. Kilpailuun voi osallistua kommentoimalla kilpailujulkaisua Sydän-suomessa-facebook –sivuilla.

Elämä Sydänsuomessa on mahdollisuus, johon jokainen maaseudun rauhaa ja turvallisuutta arvostava voi tarttua. Onko sinulla unelma? Meillä on tilaa sille. Tervetuloa tutustumaan elämäämme Sydänsuomessa!

Lisätietoja:

Jenni Leppilahti

projektipäällikkö

050 381 5917

Yksikkö

Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy

Lisätietoja

Yrityspalvelujärjestelmä uuden liiketoiminnan luomiseen

Minna Jaakkola

Sydänsuomessa-aluekoordinaattori

044 737 7239

Yksikkö

Kehittämisyhtiö Witas Oy

Wiitaunionin liikuntaneuvonta

Liikutko terveytesi kannalta riittävästi?
Eikö liikkuminen innosta tai et tiedä miten päästä alkuun?

Liikuntaneuvonta on työikäisille suunnattu maksuton palvelu, joka antaa tukea ja motivaatiota liikunnan aloittamiseen ja arjessa jaksamiseen. Liikuntaneuvonnan tavoitteena on tukea asiakkaan elämäntapamuutosta kohti aktiivisempaa arkea ja elintapoja. Liikuntaneuvonnassa saat konkreettisia vinkkejä liikkumisen aloittamiseen tai liikunnan aikatauluttamiseen sinun arkeen sopivaksi. Neuvonta sisältää 1-6 tapaamiskertaa, joko keskustellen tai yhdessä liikkuen.

 

 

Ota rohkeasti yhteyttä liikuntaneuvontaan!

Mira Niemi ja Jonna Leppänen
p. 040 5781 453

mira.niemi@viitasaari.fi

jonna.leppanen@viitasaari.fi

Jonna ja Mira

Mira Niemi on aloittanut huhtikuun alusta lähtien uutena liikuntaneuvojana Wiitaunionissa.
Mira Niemi ja Jonna Leppänen hoitavat jatkossa yhdessä liikuntaneuvontaa Wiitaunionin alueella.
Jonna vastaa Viitasaaresta ja Mira Pihtiputaasta sekä hankkeen sidosryhmäyhteistyöstä.

 

 

Wiitaunionin liikuntaneuvonta -hanke

Lue lisää

Wiitaunionin kuntien valtuustot linjasivat yhteistyön tulevaisuudesta 6.4.2022

Pihtiputaan kunnan ja Viitasaaren kaupungin valtuustot keskustelivat Wiitaunionin yhteistyön tulevaisuudesta 6.4.2022 pidetyssä yhteisvaltuustoseminaarissaan.

Tilaisuudessa käydyn ja hyvässä hengessä toteutuneen keskustelun perusteella nähtiin, että Pihtiputaan kunnan ja Viitasaaren kaupungin yhteisistä lautakunnista luovutaan teknisen lautakunnan ja sivistyslautakunnan osalta. Perusturvalautakunta lopetetaan perusturvan toiminnan siirtyessä hyvinvointialueelle vuoden 2023 alusta. Muista yhteistyön osista tehdään selvityksiä kevään 2022 aikana. Valtuustot päättävät yhteistyön jatkosta virallisesti kesäkuun kokouksissaan.

Yhteistyölle nähtiin kuitenkin tarvetta myös tulevaisuudessa ja kuntien osalta selvitetäänkin yhteistyömahdollisuudet esimerkiksi viranhaltijoiden osalta. Tässä vaiheessa näyttää todennäköiseltä, että toimivaa yhteistyötä jatketaan monelta osin muuttumattomana mm. ympäristötoimen, maaseutuhallinnon ja kirjastopalvelujen, sekä musiikkiopiston ja kansalaisopiston osalta.

 

Lisätietoja asiassa antaa

 

Ari Kinnunen

Pihtiputaan kunnanjohtaja

044 459 6806

 

Janne Kinnunen

Viitasaaren kaupunginjohtaja

044 459 7300