Siirry suoraan sisältöön

Pihtiputaan kunta

Perusopetus

Perusopetus

Perusopetuksen järjestämistä säätelevät perusopetuslaki ja -asetus. Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Perusopetus tuottaa kaikille saman jatko-opintokelpoisuuden ja se on maksutonta.

Oppilaalla on oikeus saada jokaisena koulun työpäivänä maksuton, täysipainoinen ateria sekä tietyin edellytyksin maksuton koulukuljetus. Oppilaalla on myös oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämä oppilashuolto. Vammaisella tai muulla erityistä tukea tarvitsevalla on lisäksi oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämät apuvälineet ja muun muassa tulkitsemis- ja avustajapalvelut ja apuvälineet.

Peruskoulu käsittää vuosiluokat 1–9, ja se on tarkoitettu koko ikäluokalle (7-16-vuotiaat). Kuuden ensimmäisen vuoden aikana opetusta antaa yleensä luokanopettaja, joka opettaa kaikkia tai useimpia aineita. Kolmen ylimmän luokan opetus on pääosin aineenopetusta, jolloin eri oppiaineita opettavat asianomaisten aineiden opettajat.

Opetus- ja koulutuspalvelumme ovat nykyaikaiset, laadukkaat ja kattavat. Pihtiputaalla on monipuolinen Putaanvirran koulu  (0.-9. lk) ja kodikas Muurasjärven koulu (0.-6. lk).

Kouluun ilmoittautuminen tapahtuu syyslukukauden alkaessa siihen kouluun, jossa koulunkäynti aloitetaan. Koulut järjestävät oppilaiden kouluun tutustumis- ja ilmoittautumistilaisuuksia jo edeltävänä keväänä. Oppilas ilmoitetaan kouluun sivistyslautakunnan määrittelemien koulunkäyntialueiden mukaisesti. Koulun loma-aikoina ilmoittautumisen voi tehdä sivistystoimistoon. Mikäli oma koulunkäyntialue ei ole tiedossa, aluetta voi kysyä koulun koulunjohtajalta, rehtorilta tai sivistystoimistosta.

Vanhemmat voivat hakea lapselleen koulupaikkaa myös johonkin muuhun kuin oman koulunkäyntialueen kouluun, mutta tällöin koulumatkat täytyy kustantaa itse. Asianomaisen koulun koulunjohtaja tai rehtori voi myöntää hakijalle koulupaikan, mikäli perusopetusryhmiin mahtuu oppilaita oman koulunkäyntialueen oppilaiden lisäksi.

Putaanvirran koulu (yhtenäiskoulu: esiopetus ja luokat 1.-9.)
Koulutie 4, 44800 Pihtipudas
Joona Kurikkala
Rehtori
044 459 6876
joona.kurikkala@pihtipudas.fi

Muurasjärven koulu (esiopetus ja luokat 1.-6.)
Ristinmäentie 9, 44880 Muurasjärvi
Satu Koljonen
Koulunjohtaja 
p. 040 860 0708
satu.koljonen@pihtipudas.fi

Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jolloin lapsi täyttää seitsemän vuotta. Koulunkäynnin voi halutessaan aloittaa myös vuotta aikaisemmin tai myöhemmin. Tällöin vanhempien tulee hakea muutosta koulunkäynnin aloittamiseen jo hyvissä ajoin ennen koulunkäynnin aloittamista. Hakemuksen voi toimittaa asianomaisen koulun johtajalle, rehtorille tai sivistystoimistoon. Jos koulu halutaan aloittaa vuotta aiemmin, pitää hakemukseen liittää psykologin puoltava lausunto. Jos koulunkäynnin aloittamista taas halutaan lykätä, voi hakemukseen liittää asiaa selvittäviä lääkärin-, psykologin tai päiväkodin lausuntoja.

Ensimmäisellä ja toisella luokalla kouluviikko on 20 tunnin mittainen. Kolmannella ja neljännellä luokalla opetusta annetaan 24 -25 tuntia, viidennellä ja kuudennella luokalla 25-26 tuntia. 7-luokalle siirryttäessä koulupäivät pitenevät ja viikkotuntimäärä kasvaa 30 tuntiin.

Oppilas voi saada tukiopetusta ja erityisopetusta. Tukiopetusta annetaan, kun on jäänyt opinnoissaan tilapäisesti jälkeen tai tarvitsee muutoin oppimiseensa tukea. Erityisopetusta annetaan joko yksilöllisesti tai pienessä ryhmässä oppilaslähtöisesti harkiten.

Oppilaanohjauksen tarkoituksena on tukea, auttaa ja ohjata oppilaita siten, että jokainen selviää mahdollisimman hyvin opiskelustaan ja kykenee tekemään itselleen soveltuvia koulutusta ja uravalintaa koskevia ratkaisuja yläkoulussa. Yläkoulussa oppilaanohjausta annetaan sekä luokkamuotoisena opetuksena että henkilökohtaisena ohjauksena.

Kouluissa järjestetään evankelis-luterilaista uskonnon opetusta. Myös muihin uskontokuntiin kuuluvat oppilaat saavat omaa opetusta, jos samaan uskontoon kuuluvia oppilaita on vähintään kolme ja huoltajat sitä pyytävät. Vähintään kolmelle uskontokuntiin kuulumattomalle oppilaalle opetetaan elämänkatsomustietoa.

Ensimmäisenä vieraana kielenä ensimmäiseltä luokalta lähtien ( A1-kieli) opetetaan englantia. 5-luokalla aloitetaan B1-kielenä ruotsin opiskelu. Kahdeksannella luokalla aloitettava B2-kieli on valinnainen, kielimahdollisuuksia ovat saksa ja ranska. Vapaaehtoisten ja valinnaisten ryhmien toteutumisen määräävät oppilaiden valinnat sekä käytettävissä olevat resurssit.

Oppilasarvioinnin tehtävänä on antaa palautetta oppilaalle ja hänen vanhemmilleen oppilaan edistymisestä oppiaineissa, sosiaalisesta kasvustaan ja siitä, miten tavoitteet on saavutettu kasvatuksen ja opetuksen eri osa-alueilla. Arviointi voidaan antaa kirjallisesti sanallisena tai numeroiden muodossa tai suullisesti arviointikeskustelussa. Oppilaat saavat ensimmäiset numeroarviointinsa kolmannen luokan keväällä. Tätä ennen opettajat antavat arvionsa oppilaan edistymisestä suullisesti arviointikeskustelussa. Arviointikertoja on lukuvuoden aikana kaksi. Syyslukukauden päätteeksi annetaan väliarviointi ja keväällä koulujen päättyessä oppilas saa koko lukuvuoden oppimäärästä lukuvuositodistuksen. 

Tutustu koulukuljetusten periaatteisiin oheisesta pdf-tiedostosta.
Koulukuljetusten periaatteet 1.1.2024 alkaen (pdf)

Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen työ- ja loma-ajat

Perusopetuslain 23 §:n mukaan lukuvuoden pituus koulussa on 190 työpäivää, josta voidaan vähentää muiksi arkipäiviksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä.

Perusopetuspaikat

Putaanvirran koulu

Koulutie 4
44800 Pihtipudas

Putaanvirran koulun rehtori

Joona Kurikkala

joona.kurikkala@pihtipudas.fi

044 459 6876

Muurasjarven-koulu

Muurasjärven koulu

Ristinmäentie 9
44880 Muurasjärvi

Muurasjärven koulunjohtaja

Satu Koljonen

satu.koljonen@pihtipudas.fi

040 860 0708