Varhaiskasvatus ja koulutus

Peruskoulut ja -opetus

Pihtiputaan peruskoulut

Pihtiputaan kunnan perusopetus on järjestetty perusopetuslain ja – asetuksen mukaisesti. Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Perusopetus tuottaa kaikille saman jatko-opintokelpoisuuden ja se on maksutonta.

Oppilaalla on oikeus saada jokaisena koulun työpäivänä maksuton, täysipainoinen ateria sekä tietyin edellytyksin maksuton koulukuljetus. Oppilaalla on myös oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen  edellyttämä oppilashuolto. Vammaisella tai  muulla erityistä tukea tarvitsevalla on lisäksi oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämät apuvälineet ja muun muassa tulkitsemis- ja avustajapalvelut ja apuvälineet.

Peruskoulu käsittää vuosiluokat 1-9, ja se on tarkoitettu koko ikäluokalle (7-16-vuotiaat). Kuuden ensimmäisen vuoden aikana opetusta antaa yleensä luokanopettaja, joka opettaa kaikkia tai useimpia aineita. Kolmen ylimmän luokan opetus on pääosin aineenopetusta, jolloin eri oppiaineita opettavat asianomaisten aineiden opettajat.

Opetus- ja koulutuspalvelumme ovat nykyaikaiset, laadukkaat ja kattavat. Pihtiputaalla on monipuolinen Putaanvirran koulu  (0.-9. lk) ja kodikas Muurasjärven koulu (0.-6. lk).

Koulut ovat lv. 2019 – 2020 mukana opetushallitukselta saadulla hankerahoituksella seuraavissa hankkeissa: Esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistävä hanke ja Koulun kerhotoimintaa tukeva hanke.

Koulut ja yhteystiedot

Tervetuloa peruskouluun

Hei uusi koululainen!
Alla olevasta linkistä saa tietoa kouluun ilmoittautumisesta, yleistä asiaa perusopetuksesta ja perusopetuslaista sekä opiskelusta ja opetuksen järjestämisestä.

Lue lisää

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Aamu- ja iltapäivätoiminta tarjoaa 1.- 2.-luokkalaisille ja erityisen tuen oppilaille aamulla ja iltapäivällä monipuoliset mahdollisuudet osallistua ohjattuun ja virkistävään toimintaan sekä lepoon ammattitaitoisen henkilön valvonnassa.  Putaanvirran koulussa aamu- ja iltapäivätoiminta on klo 6.45-16.15 (poislukien kouluaika) ja Muurasjärven koulussa klo 12.30-16.15.

Lue lisää

Koulumatka ja kuljetus

Pihtiputaan kunta järjestävää koulukuljetukset sivistyslautakunnan hyväksymän ”Koulukuljetusten periaatteet Wiitaunionin alueella 1.1.2020 lukien” mukaan.


Esiopetus

Lue lisää

Tervetuloa peruskouluun

Lue lisää

Pihtiputaan peruskoulut

Lue lisää

Erityisopetus

Lue lisää

Kouluterveydenhuolto

Lue lisää

Koulupäivät lv. 2020-2021

Lue lisää

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Lue lisää

Hae sivustolta