Siirry suoraan sisältöön

Pihtiputaan kunta

Lasten ja nuorten vaikuttamiselimet

Pihtiputaan kunta » Päätöksenteko ja organisaatio » Vaikuttajatoimielimet » Lasten ja nuorten vaikuttamiselimet

Nuorisovaltuusto

Kuntalain 26 §:n mukaan nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä (nuorisovaltuusto) ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä.

Nuorisovaltuustolla on mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä kunnan asukkaiden hyvinvointiin, terveyteen, opiskeluun, elinympäristöön, asumiseen tai liikkumiseen sekä muissakin asioissa, joiden nuorisovaltuusto arvioi olevan lasten ja nuorten kannalta merkittäviä. Nuorisovaltuusto otetaan mukaan lasten ja nuorten osallistumisen ja kuulemisen kehittämiseen kunnassa.

Lasten ja nuorten osallistumisesta ja kuulemisesta säädetään nuorisolain (72/2006) 8 §:ssä.

Nuorisovaltuuston jäsenet 2023-2024​

Vilma Huikari, puheenjohtaja
Sanni Jämsén, varapuheenjohtaja
Tyyne Hytönen, sihteeri
Assi Paananen, somevastaava
Seelapella Paananen, somevastaava
Jiri Raatikainen
Sinni Hakonen
Ellen Hämäläinen

Wiitaunionin lapsiparlamentti

Wiitaunionin Lapsiparlamentti koostuu Pihtiputaan kunnan ja Viitasaaren kaupungin peruskoulujen (Pihtipudas: Muurasjärven koulu ja Putaanvirran koulu sekä Viitasaari: Haapaniemen koulu, Huopanan koulu ja Kymönkosken koulu) oppilaskuntien edustajista sekä kuntien johtajista, hallitusten ja valtuustojen puheenjohtajista ja johtavista viranhaltijoista.

Lapsiparlamentti kokoontuu 1-2 kertaa vuodessa. Kokoontumispaikka on vuoroin Pihtiputaalla vuoroin Viitasaarella. Lapsiparlamentissa käsitellän kulloinkin kunnissa ajankohtaisena olevia asioita.

Oppilaskunnat

Pihtiputaan kunta edistää kaikkien oppilaiden osallisuutta ja huolehtii siitä, että kaikilla oppilailla on mahdollisuus osallistua koulun toimintaan ja kehittämiseen sekä ilmaista mielipiteensä oppilaiden asemaan liittyvistä asioista.

Pihtiputaan kouluilla on perusopetuslain mukainen oppilaista muodostuva oppilaskunta ja lukiolain mukainen opiskelijakunta. Oppilas- ja opiskelijakunnan tehtävänä on edistää oppilaiden yhteistoimintaa, vaikutusmahdollisuuksia ja osallistumista sekä kehittää oppilaiden ja opiskelijoiden ja kunnan välistä yhteistyötä.