Siirry suoraan sisältöön

Pihtiputaan kunta

Vaikuttamistoimielimet

Vaikuttamistoimielimet

Kuntalain (419/2015) mukaan kunnanhallituksen on asetettava nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto ja huolehdittava niiden toimintaedellytyksistä kyseisten asukasryhmien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi.

Lasten ja nuorten vaikuttamiselimet

Kuntalain 26 §:n mukaan nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä.

Vammaisneuvosto

Vammaisneuvosto on kunnanhallituksen asettama toimielin. Vammaisneuvosto on kunnan, kunnassa asuvien erityisryhmiin kuuluvien henkilöiden, heidän omaistensa sekä kunnan alueella toimivien eritysryhmiä edustavien järjestöjen yhteistyöelin.

Vanhusneuvosto

Kuntalain 27 §:n mukaan ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä.