Siirry suoraan sisältöön

Pihtiputaan kunta

Nuoriso

Nuorisopalvelut

Nuorisopalvelut tarjoaa monipuolisia harrastus- ja toimintamahdollisuuksia alle 29-vuotiaille pihtiputaalaisille nuorille. Nuorisopalvelujen tarkoituksena on nuorisolain hengen mukaisesti tukea lasten ja nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää aktiivista kansalaisuutta ja sosiaalista vahvistumista sekä parantaa lasten ja nuorten kasvu- ja elinolosuhteita Pihtiputaalla. Nuorisopalvelut on mukana nuorten elämässä monissa yhteyksissä – tapahtumissa, nuorisotiloilla, kouluilla ja harrastuksissa. Tarjoamme tukea nuorille koulutus- ja työllisyysmahdollisuuksien parantamiseen.

Palvelujen ja tapahtumien tuottamisessa olemme moniammatillisessa yhteistyössä kunnan muiden toimialojen ja paikallisten järjestöjen, yrityksien, seurakunnan ja ammatillisen oppilaitoksen kanssa.

Myönnämme avustuksia nuorisotoiminnan tukemiseen ja tarjoamme tiloja kokoontumispaikoiksi.

Nuorisovaltuusto

Kuntalain 26 §:n mukaan nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä (nuorisovaltuusto) ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä.

Etsivä nuorisotyö

Etsivän nuorisotyön tarkoitus on auttaa nuoria hoitamaan niitä asioita, jotka edistävät nuoren itsenäistä elämää ja parantavat tulevaisuuden tavoitteiden saavuttamista.

Nuorisotila

Nuorisotila Kulma sijaitsee Putaanvirran koulun yhteydessä. Tila on kohtaamispaikka, jossa nuoret voivat tavata vapaa-ajalla ja välituntien aikana.

Nuorten työpaja

Nuorten työpaja on yhteisö, jossa työnteon ja siihen liittyvän valmennuksen avulla pyritään parantamaan yksilön kykyä ja valmiuksia hakeutua koulutukseen tai työhön sekä parantamaan hänen arjenhallintataitojaan.

Avustukset

Pihtiputaan kunnan avustustoiminnan tavoitteina on kuntalaisten hyvinvointiin kohdistuvien palveluiden edistäminen ja monipuolistaminen, kunnan ja eri toimijoiden välisen yhteistyön mahdollistaminen sekä vapaan kansalaistoiminnan merkityksen ja moniarvoisuuden korostaminen. Lisäksi avustustoiminnalla vahvistetaan yhteisöllisyyttä, vapaaehtoistoimintaa, kylien elinvoimaisuutta, aktiivista harrastustoimintaa sekä hyvinvointia.

Elsi Paananen

Hyvinvointikoordinaattori

elsi.paananen@pihtipudas.fi

040 714 3888

Hyvinvointi, nuoriso, kulttuuri ja liikunta

Marianna Jämsén

Nuorisotyöntekijä

marianna.jamsen@pihtipudas.fi

040 860 0163

Tommi Anttila

Nuorisotyöntekijä

tommi.anttila@pihtipudas.fi

040 144 7757