Siirry suoraan sisältöön

Pihtiputaan kunta

Kehittämishankkeet

Käynnissä olevat hankkeet

HUBteekki 2.0 – Uutta virtaa verkostoihin

Tavoitteena on vahvistaa pohjoisen Keski-Suomen yritysten innovaatiotoimintaa sekä edistää verkostoyhteistyötä yrityksien sekä oppi- ja tutkimuslaitosten välillä. Etätyökeskus HUBteekista kehitetään monipaikkaisen innovaatiotoiminnan keskus, jonka palvelut mahdollistavat yrityksille oppilaitosten tuottaman tuoreimman tiedon hyödyntämisen käytännössä.

Rahoitus Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määrärahasta (AKKE)
Toteutusaika
7.11.2022 – 31.12.2024
Yhteyshenkilö
Miia Hiironen, projektipäällikkö, miia.hiironen@pihtipudas.fi, puh. 040 714 4453

3K Vihreän siirtymän esiselvitys

Hankkeessa laaditaan esiselvitys aurinkoenergiainvestointien, vihreän vedyn tuotantoinvestointien ja bioenergian tuotantoinvestointien mahdollisuuksista alueella. Uusiutuvan energiaan pohjautuvan sähkönsiirron ja energian varastoinnin selvityksissä käytetään asiantuntijapalveluita sekä järjestetään työpajoja näihin teemoihin liittyen. Seuraa hankkeen etenemistä ja tuloksia Sweco.fi – 3K-hanke kautta.

Rahoitus Ympäristöministeriö
Toteutusaika
1.1.2023 – 31.10.2024
Yhteyshenkilö
Helena Raatikainen, aluearkkitehti, helena.raatikainen@pihtipudas.fi, 044 459 7389 

Kohtaa ja kotiudu - Wiitaunionin aluekirjastosta yhteisöllinen kulttuurien kohtaamispaikka

Kotouttamista tullaan edistämään esimerkiksi teemaan liittyvän infopisteen perustamisella kirjastoihin, tietopaketin kokoamisella vapaa-ajan palveluihin liittyen sekä kielikahvilatoiminnan käynnistämisellä ja monikulttuurisella kokkauskurssilla. Aluekirjaston kanssa hankkeen käytännön toteuttamisessa ovat eri yhteistyökumppanit.

Rahoitus Aluehallintovirasto
Toteutusaika
1.1.2023 – 31.10.2024
Yhteyshenkilö
Minna Parikka, projektipäällikkö, minna.parikka@pihtipudas.fi, 040 716 1317

PIHKA-hanke (RYHTI-kumppanitestaushanke)

Hankkeen aikana pilotoidaan kansallisen tietomallin mukaisen asema- ja yleiskaavan tuottamista hankekuntien todellisella kaava-aineistolla (Pihtiputaan pilotti on Arvolan asemakaava) sekä julkaistaan kaavoitusprosessissa syntyviä tietoja ja päätöksiä RYHTI-järjestelmään rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä säädetyn lain 5 §:ssä määritellyin vaiheistuksin ja tietosisällöin. Hankkeessa kehitetään tarvittavat kyvykkyydet YTCAD kaavantuotanto- ja julkaisujärjestelmään.

Rahoitus Ympäristöministeriö
Toteutusaika
3.10.2023 – 31.3.2025
Yhteyshenkilö
Helena Raatikainen, aluearkkitehti, helena.raatikainen@pihtipudas.fi, 044 459 7389

PIKUPATE-hanke (Pienten kuntien paikkatietohanke)

Hankkeen tavoitteena on pienten kuntien digikyvykkyyden yleinen nostaminen, keskinäisen yhteistyön syventäminen ja konkreettisten yhteistyömallien kehittäminen, hyvien käytäntöjen jakaminen sekä pienten kuntien palvelutason nostaminen.

Rahoitus Ympäristöministeriö
Toteutusaika
1.10.2022 – 31.5.2024
Yhteyshenkilö
Salla Kumpulainen, yhdyskuntatekniikan päällikkö, salla.kumpulainen@pihtipudas.fi, 040 714 4870

VT4 Matkailuympäristön investointihanke

VT4 Matkailuympäristön investointihanke pyrkii yhdistämään Pihtiputaalla sijaitsevan Ruppon, Niemenharjun ja Putaanportin alueen yhtenäiseksi matkailualueeksi, joka muodostaa matkailijalle selkeästi tunnistettavan elämyksellisen kokonaisuuden.

Rahoitus Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto – JTF
Toteutusaika
09/2023 – 09/2025
Yhteyshenkilö
Taito Takkinen, tekninen johtaja, taito.takkinen@pihtipudas.fi, 040 620 5277

Päättyneet hankkeet

Suurijärven retkeilyreitistön kehittäminen

Suurijärven retkeilyreitistöä kehitetään erityisesti Harjuntakasen alueella kesällä 2023. Suurenjärven retkeilyreitistö on yli 30 km pitkä polkuverkosto, joka sijaitsee Pihtiputaan ja Reisjärvenrajalla, Harjuntakasen luonnonsuojelualueen ja Suurijärven maastoissa.