Siirry suoraan sisältöön

Pihtiputaan kunta

PIHKA-hanke (RYHTI-kumppanitestaushanke)

PIHKA-hanke (RYHTI-kumppanitestaushanke)

Hankkeen aikana pilotoidaan kansallisen tietomallin mukaisen asema- ja yleiskaavan tuottamista hankekuntien todellisella kaava-aineistolla (Pihtiputaan pilotti on Arvolan asemakaava) sekä julkaistaan kaavoitusprosessissa syntyviä tietoja ja päätöksiä RYHTI-järjestelmään rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä säädetyn lain 5 §:ssä määritellyin vaiheistuksin ja tietosisällöin. Hankkeessa kehitetään tarvittavat kyvykkyydet YTCAD kaavantuotanto- ja julkaisujärjestelmään.

Tavoitteet

Hankkeen päähakijana on ja päävastuullisena toteuttajana on Pihtiputaan kunta, joka on kehittänyt pitkään kaavoitus-, pohjakartoitus- ja infraprosessejaan Sweco Oy:n kanssa ja ollut aktiivisena kehittäjänä kuntaliiton KAATIO- ja PIKUPATE-hankkeissa. Hankkeessa on kumppanina mukana Ylivieskan kaupunki, joka on käyttänyt Sweco Oy:n järjestelmää vuodesta 2019. Hankkeen kehitystyö hyödyttää lähes sataa Sweco:n asiakaskuntaa.

Hankkeen jälkeeen Pihtiputaan ja Ylivieskan uusien kaavojen tuottaminen on integroitavissa Ryhti-järjestelmään tässä hankkeessa kehitetyn prosessin mu-kaisesti yhteentoimivana ja koneluettavana. Hankekunnat testaavat myös RYHTI-järjestelmän digitaalisia palveluja. Hankkeen kehitystyöstä hyötyvät kaikki lähes sata YTCAD-käyttäjäkuntaa.

Kesto

3.10.2023 – 31.3.2025

Budjetti

Hanketta rahoittaa Ympäristöministeriö.

Myönnetty tuki​

145 000 €

Kunnan omarahoitusosuus​

0 € (oma työ 15 200 € (Pihtipudas) + 8 200 € (Ylivieska) korvataan 100%)

Kokonaisbudjetti​

145 000 €

Yhteystiedot

Helena Raatikainen

Titteli-ikoni

Aluearkkitehti

Sähköposti-ikoni

helena.raatikainen@pihtipudas.fi

Puhelin-ikoni

044 459 7389