Siirry suoraan sisältöön

Pihtiputaan kunta

Kohtaa ja kotiudu - Wiitaunionin aluekirjastosta yhteisöllinen kulttuurien kohtaamispaikka

Kohtaa ja kotiudu - Wiitaunionin aluekirjastosta yhteisöllinen kulttuurien kohtaamispaikka

Tavoitteena edistää kaksisuuntaista kotoutumista, kirjaston monikulttuurisia valmiuksia, lisätä maahanmuuttajien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä luoda yhteistyöverkostoja kotouttamistyön toimijoiden välille.

Tavoitteet

Kotouttamista tullaan edistämään esimerkiksi teemaan liittyvän infopisteen perustamisella kirjastoihin, tietopaketin kokoamisella vapaa-ajan palveluihin liittyen sekä kielikahvilatoiminnan käynnistämisellä ja monikulttuurisella kokkauskurssilla. Aluekirjaston kanssa hankkeen käytännön toteuttamisessa ovat eri yhteistyökumppanit.

1. Kaksisuuntaisen kotoutumisen edistäminen: Järjestetään yhteistä monikulttuurista toimintaa, jossa paikalliset ja muualta Suomeen muuttaneet pääsevät tapaamaan toisiaan luontevissa ja epävirallisissa yhteyksissä ja tutustumaan toisiinsa. Ulkomaalaiset pääsevät paremmin osaksi suomalaista yhteiskuntaa ja oppivat Suomen kulttuurista, suomalaiset taas oppivat ymmärtämään paremmin muita kulttuureja ja sopeutumaan monikulttuuriseen ympäristöön.

2. Maahanmuuttajien osallisuuden vahvistaminen ja vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen: Otetaan maahanmuuttajia mukaan kuntien, järjestöjen, seurojen ym. toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen, kuullaan toiveita siitä, millainen toiminta auttaisi kotoutumisessa, tiedotetaan asioista siten, että kaikkien kielestä ja kulttuurista riippumatta on helppo saada tietoa, osallistua ja vaikuttaa.

3. Kielen oppimisen ja digitaitojen tukeminen: Järjestetään tilanteita, jossa vieraskieliset pääsevät harjoittelemaan, kuulemaan ja puhumaan suomen kieltä, tarjotaan tietoa suomen kielen opiskelumahdollisuuksista, tarjotaan kirjaston digilaitteita käyttöön, opastetaan tarvittaessa digilaitteiden/palveluiden käytössä.

4. Kirjaston monikulttuuristen valmiuksien edistäminen, kirjaston monipuolisempi hyödyntäminen sekä kirjastoon liittyvien mielikuvien laajentaminen: Kohdennetaan kirjaston monipuolisista palveluista tiedottamista myös maahanmuuttaja-asiakkaille, hyödynnetään kirjastoa ja sen tiloja monipuolisemmin monikulttuurisen toiminnan järjestämiseen.

Kesto

1.4.2023 – 31.12.2024

Budjetti

Hanketta rahoittaa Aluehallintovirasto.

Myönnetty tuki​

50 000 €

Kunnan omarahoitusosuus​

12 500 €

Kokonaisbudjetti​

62 500 €

Yhteystiedot

Minna Parikka

Titteli-ikoni

Projektipäällikkö

Sähköposti-ikoni

minna.parikka@pihtipudas.fi

Puhelin-ikoni

040 716 1317