Siirry suoraan sisältöön

Pihtiputaan kunta

Vanhusneuvosto

Vanhusneuvosto

Kuntalain 27 §:n mukaan ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä.

Vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.

Pihtiputaan kunnanhallitus on vuonna 2013 perustanut siitä saakka toimineen vanhusneuvoston, johon ovat eri eläkeläisjärjestöt nimenneet edustajansa ja varaedustajansa.

Vanhusneuvosto 2021-2025

Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Taina Toikkanen, puheenjohtaja

Annikki Sorri

Väinö Aho, varapuheenjohtaja

Tapio Saastamoinen

Tellervo Anttiroiko

Maire Varis

Kaarina Hautamäki

Shaukat Anjam

Juhani Krook

Vilho Tenhunen

Veikko Puranen

Irja Heinonen

Tauno Mattola, khall ed


Sari Pasanen, sihteeri