Siirry suoraan sisältöön

Pihtiputaan kunta

Organisaatio

Organisaatiorakenne

Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan muodostaman Wiitaunionin organisaation rakenne muodostuu kummankin kunnan hallinnon ja palvelutuotannon yhteistoiminnasta. Organisaatiorakenteen ytimessä ovat asiakaslähtöiset palvelukokonaisuudet. Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa Pihtiputaan kunnan sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista 1.1.2023 alkaen. 

 • tavoitteena kustannustehokkuus
 • työnjako perustuu kummankin kunnan vahvuuksiin
 • taloudellisena pohjana yhteisesti sovittu kustannus- ja laatutaso
 • kunnilla itsenäinen harkintavalta mitä palveluita asukkaille tarjotaan

Wiitaunionin kuntien eli Viitasaaren ja Pihtiputaan palvelutuotanto on järjestetty yhteiseksi kummankin kunnan vahvuuksia hyödyntäen. Yhteisten toimintojen koordinoiva ja valmisteleva elin on kuntaparin työvaliokunta, joka valmistelee esitykset edelleen kuntien hallituksen yhteiskokoukselle.

Palvelutuotannon työnjako on seuraava Viitasaari: perusturva, tekninen toimi ja ympäristötoimi ja Pihtipudas: sivistystoimi, maataloushallinto ja hallinnon tukipalvelut.

Kuntaparin molemmat kunnat ovat itsenäisiä omine kaupungin- ja kunnanvaltuustoineen ja -hallituksineen.

 • Kunnat säilyvät itsenäisinä
 • Keskittyminen kansalaiskunnalle kuuluviin tehtäviin
 • Kuntien vahvuuksien hyödyntäminen
 • Palvelutuotannon organisoiminen asiakaslähtöisiksi palvelukokonaisuuksiksi
 • Palvelutuotannon työnjako
 • Päällekkäisyyksien purkaminen
 • Palvelutuotannon tehostaminen
 • Kuntien hyvinvoinnin edistäminen demokraattisesti ja tasapuolisesti
 • Kansalaisten vaikuttamismahdollisuuksien turvaaminen

Kunnanvaltuusto, -hallitus ja omat lautakunnat

Ylintä demokraattista päätösvaltaa Pihtiputaan kunnassa käyttää asukkaiden valitsema kunnanvaltuusto, johon kuuluu 27 valtuutettua. Valtuuston tehtävänä on asettaa kunnanhallitus, tarkastuslautakunta, keskusvaalilautakunta sekä nimetä edustajat kuntaparin yhteislautakuntiin.

Keskushallinto

Pihtiputaan keskushallinto valmistelee kunnanvaltuuston ja -hallituksen käsittelyyn tulevat asiat, toimeenpanee niiden tekemät päätökset sekä hoitaa kunnan yleisiä viestintä- ja tiedotustehtäviä. Keskushallintoa johtaa kunnanjohtaja.

Elinkeinot ja matkailu

Elinkeinotiimiin kuuluu elinkeinopäällikkö ja kaksi yrityskehittäjää.

Kansalaiskunta ja palvelukunta

Wiitaunionin kantavana toimintaperiaatteena on turvata sekä kuntalaisen tarvitsemat palvelut että kuntalaisen vaikutusmahdollisuudet oman ympäristönsä asioihin. Wiitaunioni sisältää ajatuksen kansalaiskunnasta ja palvelukunnasta, joissa molemmissa kuntalainen on osallisena.

Molemmissa kunnissa toimivat normaalisti kunnanvaltuusto, -hallitus, tarkastuslautakunta ja keskusvaalilautakunta itsenäisesti. Kummankin kunnan valtuustot nimeävät edustajansa palvelutuotantoa ohjaaviin lautakuntiin.

 • demokratia
 • identiteettikunta
 • yhteisön elinvoiman edistäminen
 • palvelutuotannon kokonaisohjaus
 • oma ja yksityinen palvelutuotanto
 • kustannustehokkuus

Henkilöstöorganisaatio