Siirry suoraan sisältöön

Pihtiputaan kunta

Organisaatio

Organisaatiorakenne

Pihtiputaan kunnan organisaatio muodostuu toimialakohtaisesti jaetusta palvelutuotannosta, jonka toiminnasta vastaavat ja päättävät toimialakohtaiset vastuualueensa toimielimet. Lisäksi palvelutuotantoa toteutetaan yhteistoimintana muiden kuntien kanssa, sekä kunnan konserniyhtiöiden tuottamana.

Pihtiputaan kunnan toimielimiä ovat
1) kunnanvaltuusto
2) kunnanhallitus
3) sivistys- ja hyvinvointilautakunta, sekä
4) tekninen lautakunta.

Lakisääteisiä toimielimiä ovat myös talouden ja toiminnan tarkastuksesta vastaava tarkastuslautakunta sekä vaalien järjestämisestä vastaava keskusvaalilautakunta.

Ympäristönsuojelun, ympäristöterveyden, rakennustarkastuksen sekä eläinlääkinnän ja -suojelun viranomaistehtävistä vastaa Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta, jonka vastuukuntana toimii Viitasaaren kaupunki.

Jätehuollon viranomaistehtävistä vastaa Sydän-Suomen jätelautakunta, jonka vastuukuntana toimii Saarijärven kaupunki.

Toimielinten ja viranhaltijoiden tehtävistä säädetään tarkemmin Pihtiputaan kunnan hallintosäännössä.

Kunnanvaltuusto, -hallitus ja lautakunnat

Ylintä demokraattista päätösvaltaa Pihtiputaan kunnassa käyttää asukkaiden valitsema kunnanvaltuusto, johon kuuluu 23 valtuutettua. Valtuuston tehtävänä on asettaa kunnanhallitus, tarkastuslautakunta, keskusvaalilautakunta sekä nimetä edustajat toimialakohtaisiin lautakuntiin.

Yleishallinto

Pihtiputaan yleishallinto valmistelee kunnanvaltuuston ja -hallituksen käsittelyyn tulevat asiat, toimeenpanee niiden tekemät päätökset sekä hoitaa kunnan yleisiä viestintä- ja tiedotustehtäviä. Yleishallintoa johtaa kunnanjohtaja. Yleishallinnon tehtäviin kuuluu kunnan elinvoiman, paikallisen identiteetin ja demokratian edistämisen tehtävät: hallinto ja kehittäminen, elinkeinot ja elinvoima, omaisuuden hallinta, maankäytön ohjaaminen, konserniohjaus, talous, palkat ja ICT, maaseutuhallinto sekä työllisyyden edistäminen.

Sivistyksen ja hyvinvoinnin toimiala

Sivistyksen ja hyvinvoinnin toimiala valmistelee sivistys- ja hyvinvointilautakunnan käsittelyyn tulevat asiat ja toimeenpanee niiden tekemät päätökset. Toimialaa johtaa sivistys- ja hyvinvointijohtaja. Toimialan tehtäviin kuuluvat osaamisen, kulttuurin ja hyvinvoinnin edistämisen tehtävät: varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus, lukio, kulttuuri, hyvinvointi, nuoriso, liikunta ja vapaa-aika, yhteisöjen tuki sekä kotoutumiseen liittyvät asiat.

Pihtiputaan kunta toimii vastuukuntana Pihtiputaan ja Viitasaaren kirjaston sekä Pihtiputaan ja Viitasaaren kansalaisopiston toiminnassa.

Teknisen toimiala

Teknisen toimiala valmistelee teknisen lautakunnan käsittelyyn tulevat asiat ja toimeenpanee niiden tekemät päätökset. Toimialaa johtaa tekninen johtaja. Toimialan tehtäviin kuuluvat elinympäristön kehittämisen tehtävät: elinympäristö, infra, kiinteistöt, ruoka ja puhtaus, sekä kaavoituksen ja maankäytön työtehtävät.

Elinkeinot ja matkailu

Elinkeinotiimiin kuuluu elinvoimapäällikkö ja kaksi yrityskehittäjää.

Kansalaiskunta ja palvelukunta

Kunnan kantavana toimintaperiaatteena on turvata sekä kuntalaisen tarvitsemat palvelut että kuntalaisen vaikutusmahdollisuudet oman ympäristönsä asioihin. Kunnan toiminta sisältää ajatuksen kansalaiskunnasta ja palvelukunnasta, joissa molemmissa kuntalainen on osallisena.

  • demokratia
  • identiteettikunta
  • yhteisön elinvoiman edistäminen
  • palvelutuotannon kokonaisohjaus
  • oma ja yksityinen palvelutuotanto
  • kustannustehokkuus

Henkilöstöorganisaatio