Siirry suoraan sisältöön

Pihtiputaan kunta

Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunta

Vaalilain 13 §:n mukaan valtuuston on asetettava kuntaan toi­mi­kau­dek­seen kunnan keskusvaalilautakunta. Kunnan keskusvaalilautakuntaan kuuluu pu­heenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuiten­kin oltava vähintään viisi. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Sekä jäsen­ten että varajäsenten tulee mah­dollisuuksien mukaan edustaa kunnassa edel­lisissä ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä.

Keskusvaalilautakunta kokoontuu tarvittaessa kulloinkin toimitettavana olevien vaalien valmistelun johdosta.

Kokoonpano

Varsinainen jäsen

Varajäsenten järjestys

Terttu Paananen, puheenjohtaja

1.Onni Nykänen

Heli Hjelmeroos-Haapasalo, varapuheenjohtaja

2.Sami Huikari

Irja Häkkinen

3.Päivi Paananen

Panu Kuronen

4.Susanna Wassholm

Tauno Mattola

5.Pentti Hytönen