Siirry suoraan sisältöön

Pihtiputaan kunta

Informointi

Informointi

EU:n Tietosuoja-asetuksen mukaisesti rekisteröidylle (kuten kuntalaiset ja asiakkaat) on annettava tieto, jos hänen henkilötietojaan, kuten nimi- ja osoitetiedot, kirjataan johonkin henkilörekisteriin. Lisäksi rekisteröidylle on kerrottava mm. henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta, mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan ja millaisia oikeuksia hänellä on henkilötietoihinsa.

Pihtiputaan kunnassa rekisteröityjen tietoja kerätään käyttötarkoituksen mukaan eri henkilörekistereihin. Rekistereissä olevia tietoja käytetään vain määriteltyyn toimintaan ja vain siinä laajuudessa kuin asian hoitaminen, työtehtävät ja vastuut edellyttävät. Rekisterinpitäjä huolehtii sekä oma-aloitteisesti että rekisteröidyn pyynnöstä rekisterissä olevan virheellisen, puutteellisen tai tarpeettoman tiedon korjaamisesta, täydentämisestä tai poistamisesta ilman aiheetonta viivytystä.

Kunta laatii näistä rekistereistä kuvaukset niihin kuuluvista henkilötietojen käsittelytoimista. Ne kuvaukset, joissa rekisteröitynä ovat muut kuin kunnan henkilöstö (kuten kuntalaiset tai asiakkaat) ovat nähtävissä tällä sivustolla sekä kunnantalolla osoitteessa Keskustie 9, 44800 Pihtipudas. Kuvauksia täydennetään jatkuvasti.

Näillä verkkosivuilla tarjotun tiedon lisäksi kunta:

  • tarjoaa lisätietoa muissa viestintäkanavissa ja erillisissä dokumenteissa tarpeen mukaan.
  • tiedottaa rekisteröityjä viipymättä niissä tapauksissa, joissa rekisterin luottamuksellisuus, eheys tai saatavuus on vaarantunut (tietoturvaloukkaus).
  • tiedottaa tarvittavia viranomaisia 72 tunnin kuluessa tietoturvaloukkauksen ilmitulosta.