Siirry suoraan sisältöön

Pihtiputaan kunta

Oikeuksien käyttö

Kuinka rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan

Rekisteröidyllä on joukko EU:n Tietosuoja-asetuksen säätämiä oikeuksia henkilötietoihinsa. Sen osuuden näistä oikeuksista, joka liittyy rekisterinpitäjän tuottamaan viestintään, kunta tarjoaa tämän sivuston kautta. Tämän lisäksi rekisteröidyllä on, soveltuvilta osin, oikeus:

  • tarkistaa, oikaista tai täydentää, tai poistaa rekisteriin merkittyjä tietoja
  • rajoittaa ja vastustaa käsittelyä
  • siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
  • tehdä valitus valvontaviranomaiselle

 

Huomaa kuitenkin, että tietoja ei voi vaatia poistettavaksi rekistereistä, joita ylläpidetään lakisääteisten tehtävien täyttämiseksi tai julkisen vallan käyttämiseksi.

Kun haluat toteuttaa oikeuksiasi tiettyä rekisteriä kohtaan, toimi seuraavasti:

  1. Katso, mitä kyseisen rekisterin henkilötietojen käsittelystä kerrotaan dokumentissa ’Kuvaus henkilötietojen käsittelystä’.
  2. Mikäli kuvaus ei tarjoa riittävästi tietoa tai haluat käyttää yllä kuvattuja oikeuksiasi, täytä oheinen tietopyyntölomake ja toimita se omakätisesti allekirjoitettuna henkilökohtaisesti kunnan infopisteeseen. Tarkastuksen voi tehdä kerran vuodessa maksutta.
  3. Jää odottamaan rekisterin omistajan vastetta, joka pyritään toimittamaan kuukauden kuluessa pyyntösi saapumisesta.