Siirry suoraan sisältöön

Pihtiputaan kunta

Wiitaunionin esihenkilöitä ja johtoa koulutettiin Vahvuuksien johtamisesta

Wiitaunionin esihenkilöitä ja johtoa koulutettiin Vahvuuksien johtamisesta

VAMU–hanke on ESR-rahoitteinen työelämän kehittämishanke. Hanke kuuluu Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus toiminta-alueelle ja sen erityistavoite on Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen. Hankkeen kohderyhmänä on koko Wiitaunionin (Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta) henkilöstö ja esihenkilöt mukaan lukien ylin johto. Hankkeen toteutusaika on 1.2.–31.8.2023.

Wiitaunionin esihenkilöitä ja johtoa koulutettiin elokuussa Vahvuuksien johtamisesta osana VAMU-hankkeen työpakettia muutoksen ja uudistumisen johtaminen organisaatiomuutoksessa. Miksi vahvuudet ovat merkityksellisiä työelämässä ja osana muutosta? Vahvuuksien voima työelämässä on suuri ja osin vielä hyödyntämätön potentiaali organisaatioissa ja yrityksissä. Vahvuuksien merkitystä ja yhteyttä hyvinvointiin, onnellisuuteen, työtyytyväisyyteen, työn imuun ja parempaan terveyteen on tutkittu tieteellisesti positiivisen psykologian tutkimuksin. Omien vahvuuksien tunnistamisella ja hyödyntämisellä on tutkitusti myös yhteyttä itsetuntoon, minäpystyvyyteen ja psykologiseen pääomaan, joiden kautta myönteinen käsitys itsestä osaajana tukee selviytymistä muuttuvassa työelämässä ja haastavissa tilanteissa ja muutoksissa. (Wenström 2022) Omien vahvuuksien tunteminen ja hyödyntäminen työelämässä lisäävät myös myönteisiä tunteita, jotka tutkitusti edistävät muun muassa ongelmanratkaisua, luovuutta sosiaalisia suhteita, hyvinvointia, terveyttä ja resilienssiä eli muutosjoustavuutta. Täten työntekijöiden vahvuuksien tunnistaminen ja valjastaminen vahvuuksien johtamisen keinoin onkin olennaista myös muutoksien ja muutoksissa onnistumisen ja uudistumisen kannalta.

Koulutuksessa esihenkilöt ja johto pääsivät tutustumaan vahvuuksiin ja vahvuuksien johtamiseen tutkimus- ja teoriatiedon sekä käytännön esimerkkien ja kokemusten kautta. He saivat tietoa siitä, miten vahvuuksia voi tunnistaa sekä mihin arkipäivän asioihin erilaiset vahvuudet liittyvät ja miten ne ilmenevät. Koulutus tarjosi esihenkilöille runsaasti vinkkejä, miten he voivat toteuttaa vahvuuksien johtamista käytännössä ja miten huomioida sitä organisaation kehittämisessä, tavoitteiden saavuttamisessa ja muutoksessa.

Esihenkilöilta saatujen palautteiden pohjalta koulutus innosti esihenkilöitä ottamaan selvää oman henkilökunnan piilovahvuuksista ja henkilökohtaisista voimavaroista sekä hyödyntämään niitä. Oppiakseen tuntemaan omien työntekijöidensä vahvuuksia esihenkilöt aikoivat lisätä keskusteluja ja työntekijöiden yksilöllistä huomiointia enemmän ja ajan ottamista asioiden ennakoivaan suunnitteluun. Koulutus oli myös kirkastanut ajatusta, että jatkossa omassa johtamistyössä tulee huomioimaan ja keskittymään resurssien ja työn suunnittelun lisäksi enemmän myös ihmisiin.

Vahvuuksien johtamisesta oli kouluttamassa Oulun Ammattikorkeakoulusta Sanna Wenström (KT, FM), joka on VAMU-hankkeessa sovelletun VOIMAKEHÄ® -konseptin toinen kehittäjistä ja kouluttajista.