Siirry suoraan sisältöön

Pihtiputaan kunta

Asemakaavat

Asematien ja sen ympäristön asemakaavanmuutos

Asematien ja sen ympäristön asemakaavan muutos oli ehdotuksena nähtävillä 15.11. – 14.12.2017. Ehdotuksesta saatiin lausunnot Keski-Suomen museolta ja Keski-Suomen ELY-keskukselta. Lausuntojen ja erilaisten selvitys- ja tarkennustarpeiden johdosta pidettiin ehdotusvaiheen viranomaistyöneuvottelu.

Kaavaehdotusta ja suunnittelualueen rajausta tullaan tarkistamaan, minkä johdosta kaavaehdotukseen tullaan tekemään muutoksia ja se asetetaan uudelleen nähtäville vuoden 2023 aikana.

Niemenharjun alueen asemakaavan muutos

Niemenharjun alueen asemakaavan muutos koskee Pihtiputaan asemakaavan retkeily- ja leiriytymisaluetta (RR), luonnontilassa säilytettävää puistoaluetta (PL), käyttö-vedenottopaikkaa (EK), loma-asuntoaluetta (RH) sekä niihin liittyviä katualueita.

Kaavamuutos koskee voimassa olevan asemakaavan kortteleiden 506 ja 521 lisäksi kiinteistöjä 601-404-137-34, 601-404-17-28, 601-404-17-29, 601-404-17-34, 601-404-17-94, 601-404-18-15, 601-404-18-17, 601-404-18-18, 601-404-18-18, 601-404-18-3, 601-404-29-10, 601-404-29-11, 601-404-29-12, 601-404-29-33, 601-404-29-41, 601-404-29-42, 601-404-29-43, 601-404-29-44, 601-404-29-9, 601-404-30-14, 601-404-75-1, 601-404-878-33, 601-404-878-34, 601-404-878-36, 601-404-878-8 ja 601-895-1-6951 (Niemenharjuntie).

Asemakaavan muutoksella muodostuvat korttelit 506, 521, 524, 526, 527 ja 528 sekä niihin liittyvät virkistys-, vesi- ja katualueet.

Asemakaavaluonnos on ollut MRL 62 §:n ja MRA 30§:n mukaisesti julkisesti nähtäville Pihtiputaan kunnanviraston ilmoitustauluille 13.3. -11.4.2019 välisen ajan.

Kaavaa valmistellaan ehdotukseksi huomioiden Lomaswutua investoreille-hankkeen tulokset. Tavoitteena on saada kaavaehdotus nähtäville vuoden 2023 aikana.

Kaavan etenemistä voi seurata myös Pihtiputaan kunnan internetsivuilla osoitteessa www.pihtipudas.fi.

Lisätietoja antavat
Pihtiputaan kunnan aluearkkitehti Helena Raatikainen puh. 044 4597 389 ja kartoittaja Martti Junikka puh. 040 8600781, etunimi.sukunimi@pihtipudas.fi.

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy / projektipäällikkö Tuomo Järvinen, p. 040 7531524,  tuomo.jarvinen@fcg.fi

Tutustu kaava-asiakirjoihin

Raviradan ympäristön asemakaavamuutos ja laajennus

Kaavaehdotus on valmistelussa. Kaava edellyttää hulevesiselvityksen laatimista ja hulevesien käsittelyn suunnittelua. Kaavassa huomioidaan myös taajamayleiskaavaa varten laadittu rautatien melu- ja tärinäselvitys sekä yritysten tonttitarpeet. Tavoitteena on saada kaava ehdotuksena nähtäville vuoden 2023 aikana.